NOWOŚCI


Wydawnictwa
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

CENY ZAWIERAJĄ 5% VAT

ZAMÓWIENIA:

61-725 Poznań, ul. S. Mielżyńskiego 27/29
tel. (061) 852 74 41 wew. 21, fax (061) 852 22 05Kantata – oratorium – pasja. Odmiany form literacko-muzycznych w kulturze XVIII i XIX wieku

pod redakcją Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej i Elżbiety NowickiejSpis treści

ISBN 978-83-7654-395-6

Poznań 2019, s. 191, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATWiesław Ratajczak

Spór o Conrada (1945-1948)Książka przedstawia najistotniejszy spór literacki pierwszych lat powojennych, zapoczątkowany publikacją na łamach „Twórczości" artykułu O lackim tragizmie Jana Kotta. Twórczość Josepha Conrada stała się dla dyskutantów punktem wyjścia do serii wypowiedzi o etosie Armii Krajowej, a także o dziedzictwie polskiej kultury w kontekście następstw II wojny światowej oraz współcześnie narzucanego komunizmu. Kott, zaangażowany w rewolucyjną przemianę społeczną i polityczną, podważał imponderabilia i uznawał historię za miarę ludzkich czynów. Conrad, wyrażający w swej twórczości przekonanie o zasadniczej niezmienności natury ludzkiej, był dla niego pisarzem służącym społecznie nieużytecznym ideałom heroizmu i wierności. W imię tradycyjnego humanizmu polemikę z Kottem podjęli wybitni pisarze i publicyści, m.in. Antoni Gołubiew, Jan Dobraczyński, Maria Dąbrowska, Hanna Malewska, Stefan Kisielewski, Józef Chałasiński i Gustaw Herling-Grudziński.

Spis treści

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84
Książka z serii Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, pod red. Sylwii Panek, t. 10

ISBN 978-83-7654-400-7

Poznań 2018, s. 320, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATMarcin Jaworski

Barbarzyńcy, klasycyści i inni. Spory o młodą poezję w latach 90.Książka przedstawia najistotniejsze fragmenty dyskusji literackich poświęconych młodej poezji od schyłku PRL-u do końca XX wieku. Spory o poezję należały do najważniejszych zjawisk życia literackiego i kulturalnego lat dziewięćdziesiątych. Wstęp do antologii tekstów źródłowych stanowiącej zasadniczą część tomu zarysowuje zakorzenienie poezji po 1989 roku w polskiej i zachodniej literaturze XX w. oraz zawiera komentarz do polemik, które podejmowali poeci i krytycy z wybranymi autorami czy estetykami. Omówiona została także geneza i retoryka krytycznoliteracka dychotomii barbarzyńcy – klasycyści, która stała się popularnym schematem opisującym najnowszą poezję.

Spis treści

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84
Książka z serii Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, pod red. Sylwii Panek, t. 7

ISBN 978-83-7654-412-0

Poznań 2018, s. 336, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATSylwia Panek

Spór o „niezrozumialstwo” w dwudziestoleciu międzywojennymKsiążka przedstawia jedną z najgłośniejszych polemik krytycznoliterackich dwudziestolecia międzywojennego, zainicjowaną głośnym tekstem Karola Irzykowskiego pt. „Niezrozumialstwo”. Dyskusję z autorem inicjującego spór tekstu podejmują wybitni literaci i krytycy międzywojnia (T. Peiper, Witkacy, J. Ujejski, J. N. Miller, J. Hulewicz, J. Brzękowski, Z. Drohocki, M. J. Wielopolska, W. Pietrzak). Przeprowadzona przez Sylwię Panek analiza zaprezentowanych w tomie tekstów źródłowych pokazuje, że spór o „niezrozumialstwo” należy do najważniejszych dysput krytycznoliterackich międzywojnia nie tylko dlatego, że zyskująca dzięki niemu na rozgłosie kategoria „niezrozumialstwa” współtworzyć będzie - już na stałe - jedną z podstawowych „figur lektury” (W. Bolecki) utworów literackich, ale także z tego powodu, że budowana przeciw poezji ciemnej i hermetycznej kampania Irzykowskiego odsłania nieoczywiste powinowactwo literackich estetyk i pisarskich strategii młodopolskich i awangardowych.

Spis treści

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84
Książka z serii Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, pod red. Sylwii Panek, t. 9

ISBN 978-83-7654-399-4

Poznań 2018, s. 410, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATAleksandra Budrewicz

„Pan Tadeusz” po angielsku. Spory wokół wydania i przekładuŚwietna książka Aleksandry Budrewicz trafia w sam środek najbardziej aktualnej problematyki interesującej nie tylko polskich przekładoznawców: jest rekonstrukcją dziejów pewnego tłumaczenia arcydzieła literatury narodowej (dotyczy więc historii przekładu, dziedziny, w której niejedno pozostało do powiedzenia, zwłaszcza w odniesieniu do czasów dawniejszych niż wiek XX), swój przedmiot przedstawia interesująco, bo konfliktowo (spory wokół wydania i przekładu Master Thaddeus pióra Maude Ashurst Biggs, toczące się na łamach głównie polskich czasopism głównie z lat 80. XIX w.) na tle ogólnoeuropejskiej sytuacji geopolitycznej, nie ograniczając się przy tym do wątków stricte translatologicznych. (z recenzji wydawniczej)

Spis treści

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84
Książka z serii Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, pod red. Sylwii Panek, t. 8

ISBN 978-83-7654-387-1

Poznań 2018, s. 320, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 20 zł z VATMody. Teorie i Praktyki

pod redakcją Elżbiety WinieckiejModa to dziś słowo-klucz, pojęcie-worek, a przede wszystkim fenomen charakteryzujący specyfikę naszego świata nie tylko w sferze kultury popularnej. Również refleksja humanistyczna coraz częściej, pod wpływem formułowanych pod jej adresem postulatów innowacyjności, poznawczej atrakcyjności i odkrywczości, rozwija się w przyspieszonym i zmultiplikowanym rytmie poszukiwań, odkryć i wymiennych konceptów. Odzwierciedlają one próby opisania współczesnego świata człowieka, ciągle na nowo określającego swoje relacje ze sztuką, naturą, technologią, nauką, a koniec końców z całą możliwie szeroko pojmowaną współczesnością w jej złożoności, komplikacji i nieoczywistości. Badacze – a znaleźli się wśród nich doświadczeni teoretycy i historycy literatury, znawcy historii idei, kultury oraz sztuk wizualnych – których prace złożyły się na tom Mody. Teorie i praktyki, czytali modę jako świadectwa samoświadomości i wyraz buntu, jako przejaw nowych zjawisk, ale też jako sposób sprzeciwu wobec nich, widoczny w przypadkach, gdy moda w użyciu stawała się „modą” opatrzoną cudzysłowem, ironicznym gestem wywrotowym, demaskującym zawłaszczające i totalizujące intencje kreatorów mody. Wszystkie zaproponowane w niniejszym tomie sposoby konceptualizacji zjawiska mody, taktyki jej rozumienia, składają się na wielogłosowy, różnobarwny i fascynujący krajobraz współczesnej refleksji humanistycznej. Książka z serii Literatura i sztuka, pod redakcją Agaty Stankowskiej

Spis treści

Książka z serii Literatura i Sztuka, t. 6

ISBN 978-83-7654-399-4

Poznań 2018, s. 342, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATTomasz Olszacki, Artur Różański

Góra Zamkowa w Wyszogrodzie. Mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni dziejówKsiążka jest podsumowaniem wiedzy o dotąd nieomal zupełnie zapomnianym zamku w Wyszogrodzie – niegdyś jednej z najważniejszych siedzib książąt mazowieckich, którego uroda opiewana była przez staropolskich autorów. Podczas badań nad Górą Zamkową autorzy wykorzystali wszystkie dostępne kategorie źródeł, w tym archiwalne teksty, mapy oraz wyniki badań archeologicznych, zarówno wykopaliskowych, jak i nieinwazyjnych. Dzięki komplementarnej ich analizie zaproponowano przestrzenną rekonstrukcję założenia w trzech fazach jego użytkowania: jako drewniano-ziemnej rezydencji Konrada Mazowieckiego i jego potomków, murowanego gotyckiego zamku wystawionego przez Siemowita III i Janusza Starszego, a wreszcie wczesnonowożytnej siedziby ostatnich Piastów i królewskich starostów. Poza obszernymi opisami obiektu i jego planami w publikacji zamieszczono także rysunkowe wizualizacje obiektu. Prezentowana monografia jest pierwszym z tomów serii wydawniczej „Zamki Niżu Polskiego”, w której autorzy zamierzają przedstawić polskie zamki w świetle najnowszych studiów kastellologicznych.

Spis treści

ISBN 978-83-7654-383-3

Poznań 2018, s. 284, il., tab., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 34 zł z VATDziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r.

wydał Andrzej GulczyńskiW dniu 12 listopada 1918 r. Wydział Wykonawczy Centralnego Komitetu Obywatelskiego postanowił ujawnić działalność Komitetu i powołać Tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w składzie: ks. Stanisław Adamski, poseł Wojciech Korfanty i redak¬tor Adam Poszwiński. Najważniejszym jego zadaniem było reprezentowanie spraw wszystkich Polaków zamieszkałych na ziemiach objętych granicami państwa niemieckiego oraz doprowadzenie do utworzenia Naczelnej Rady Ludowej, którą miał wyłonić Polski Sejm Dzielnicowy. Myśl zwołania Sejmu nawiązywała do stosowanej dotychczas z powodzeniem formy wypowiadania się społeczeństwa polskiego – sejmików oświatowych i gospodarczych. Autorem koncepcji struktury organizacji Polaków na terenie Rzeszy był ks. Stanisław Adamski, znany działacz spółdzielczy (patron Związku Spółek Zarobkowych, współpracownik i następca ks. Piotra Wawrzyniaka). W czasie obrad Sejmu (3-5 grudnia 1918) ukazały się cztery numery gazetki pt. „Dziennik sejmowy streszczający przebieg Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu”. Autorami opracowania byli Maciej Wierzbiński, Maria Ruszczyńska, Czesław Kędzierski, Antoni Konieczny. To oni po zakończeniu obrad – nakładem Księgarni i Drukarni św. Wojciecha – wydali w formie broszury zawarty w nich opis obrad z obszernymi cytatami wystąpień, niektórych w całości. To ta właśnie broszura jest podstawą niniejszej edycji Dziennika. Opracowując tekst Dziennika m.in. uwspółcześniono pisownię i interpunkcję, poprawiono oczywiste błędy drukarskie. W celu łatwiejszego odbioru tekstu uporządkowano go, wprowadzając dodatkowe tytuły podane w nawiasach kwadratowych. Uporządkowano i jeśli było to możliwe uzupełniono wykaz członków Naczelnej Rady Ludowej oraz spis delegatów, dodano alfabetyczne zestawienie delegatów.

Pobierz plik

Wydanie publikacji dofinansowane ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie
Seria Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, t. 6

ISBN 978-83-7654-355-0

Poznań 2018, s. 215, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 15 zł z VATSzymon Łukasiewicz

Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie niedaleko Poznania
Tom pierwszyW publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz, porównawczo, w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Są to: dąb szypułkowy – Quercus rober L., głóg jednoszyjkowy – Crataegus monogyna Jacq., kalina hordowina – Viburnum lantana L., klon polny – Acer campestre L., olsza czarna – Alnus glutinosa (L.) Gaertn., róża psia, dzika – Rosa canina L., szakłak pospolity – Rhamnus cathartica L., śliwa ałycza – Prunus cerasifera Ehrh., wiąz szypułkowy – Ulmus laevis Pall. Proces rekultywacji biologicznej składowiska z zastosowaniem drzew i krzewów został przedstawiony na tle niekorzystnych dla roślin warunków środowiska na tym – jednym z najtrudniejszych do przyrodniczego zagospodarowania – terenie. W połowie lat 90. XX wieku z inicjatywy autora omawiane gatunki roślin drzewiastych zostały wysadzone na zamkniętej czaszy, według ówczesnej nomenklatury, „składowiska odpadów komunalnych” Poznania. Na końcowy, autorski wynik pracy składają się: dobór gatunków, bezpośredni nadzór nad ich zagospodarowaniem, wieloletnie badania ich rytmiki sezonowej z wykorzystaniem metody obserwacji fenologicznych oraz końcowe opracowanie uzyskanych wyników. W kolejnej monografii zostaną przedstawione wyniki analiz chemicznych materiału roślinnego wyżej wymienionych gatunków roślin. Dotyczą one jedenastu makro- i mikroelementów (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B), a także kadmu (Cd), ołowiu (Pb), sodu (Na) i kobaltu (Co).
Z przedmowy

Spis treści


Wydanie niniejszej monografii naukowej (opracowanie, redakcja, druk) zostało w całości sfinansowane ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego

Część przedstawionych w niniejszej publikacji badań rytmiki sezonowej roślin, za lata 2010-2012, została zrealizowana w ramach projektu badawczego nr NN 305372738, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

ISBN 978-83-7654-339-0

Poznań 2018, s. 209, il., tab., mapy, oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 22 zł z VATWielkie nadzieje, wielkie rozczarowania
Ład wiedeński a europejska wspólnota

pod redakcją Andrzeja GulczyńskiegoPodążając przez karty tej książki, przekonamy się o doniosłości rozwiązań przyjętych na Kongresie Wiedeńskim. Niektóre z nich stosunkowo szybko zostały poddane próbie. Tak było z granicami państw, przy których ustalaniu pominięto prawa narodów do samostanowienia. O ile dziś doceniamy znoszenie granic i swobodę przemieszczania (nie tylko osób), o tyle dawniej wartością było ich umocnienie. Zachowaniu ładu służyły zarówno podziały, jak i ich znoszenie oraz wprowadzenie odpowiedniej kontroli. Doniosłe znaczenie miała też idea konstytucji jako fundamentu praworządności oraz tworzenie instytucji demokratycznych, czasem o fasadowym jedynie charakterze. Po Kongresie zaczęły kształtować się nowe tożsamości narodowe, konkurujące często z tożsamością europejską, choć przecież obie się nie wykluczają. Wartością winno być nadal – podobnie jak w Wiedniu – poczucie odpowiedzialności za Europę i umiejętność wzniesienia się ponad partykularne interesy.
Fragment wstępu A. Gulczyńskiego „O budowaniu ładu w Europie”

Spis treści

Publikacja dofinansowana z budżetu Miasta Poznania

ISBN 978-83-7654-311-6

Poznań 2016, s. 416, il., tab., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 47 zł z VATDobrosława Gucia

Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909

Przedmowa Witold MolikTowarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działające nieprzerwanie od 1841 do 1939 roku, to „kluczowa organizacja poznańskiego systemu prac organicznych, niezwykle istotna w kształtowaniu polskiej klasy średniej w Poznańskiem XIX wieku, w tym tutejszej inteligencji”. Praca, autorstwa Dobrosławy Guci Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909, obejmuje w głównym zrębie imienny spis stypendystów TNP (ponad 5200 nazwisk). Podstawą jej opracowania były drukowane przez Dyrekcję Towarzystwa „Wykazy stypendystów”. Praca została opatrzona „Przedmową” Profesora Witolda Molika. W kolejnych rozdziałach autorka krótko przedstawiła podstawę źródłową opracowania, Towarzystwo Naukowej Pomocy i jego stypendystów, oraz szczegółowo opisała sposób opracowania bogatego materiału źródłowego. Publikacja zawiera także kilka cennych aneksów. Zrąb główny pracy to imienny spis stypendystów TNP wywodzących się z różnych warstw społecznych, w układzie alfabetycznym, w którym zapisano miejsce jego urodzenia lub zamieszkania, lata nauki z podaniem nazwy szkoły/uczelni/mistrza zawodu, wysokość przyznanego mu przez Dyrekcję stypendium oraz dane zawarte w kolumnie „Uwagi” oryginalnych „Wykazów” przynoszące wiele cennych informacji o stypendyście, jego nauce, zmianie szkół, czy rezygnacji z dalszego pobierania stypendium.

Spis treści


Publikacja została wydana we współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym „Gniazdo”

ISBN 978-83-943041-4-0; 978-83-765432-7-7; ISSN 2544-1183

Mnichowo - Poznań 2017, s. 439, il., tab., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet
Praca dostępna także w Wielkopolskim Towarzystwie Genealogicznym „Gniazdo”

Cena: 37 zł z VATKarl Christ

Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna

Do druku podał i przedsłowiem opatrzył Leszek Mrozewicz
Przekład Anna GierlińskaOpublikowana monografia Karla Christa to tłumaczenie dzieła, które w Niemczech doczekało się już sześciu wznowień i wzbudziło duże poruszenie nie tylko w środowisku historyków świata antycznego. Przekładu podjęła się Pani Anna Gierlińska, tłumaczka o wieloletnim doświadczeniu, specjalizująca się w problematyce antycznej. W Przedsłowiu zatytułowanym Karl Christ i Rzym nieprzemijający… Profesor Leszek Mrozewicz przedstawił sylwetkę i skalę dokonań Karla Christa, a także wprowadził Czytelnika w problematykę monografii, która nie tylko w erudycyjny sposób rekonstruuje dzieje Rzymu, lecz także pozwala współczesnemu odbiorcy zrozumieć fenomen trwałości starożytnego Imperium i jego oddziaływania na dzieje Europy.

Spis treści


Studia Europea Gnesnensia, t. 25
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytutu Kultury Europejskiej UAM

ISBN 978-83-7654-398-7, ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2016, s. 1096, il., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 90 zł z VATGród piastowski w Gieczu. Geneza - funkcja - kontekst

red. naukowa Michał Kara, Teresa Krystofiak, Andrzej W. WyrwaPublikacja dotyczy jednego z tzw. wielkich grodów Bolesława Chrobrego, wymienionego w Kronice polskiej Galla Anonima (I.8). Prezentuje wyniki dyskusji przedstawicieli nauk społeczno-historycznych z Polski i zagranicy, którą zorganizowano w związku ze wznowieniem w ostatniej dekadzie XX wieku na terenie Giecza badań archeologicznych. Dyskusję skoncentrowano wokół trzech zagadnień: roli gieckiego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się państwa Piastów, znaczenia Giecza w okresie funkcjonowania monarchii piastowskiej oraz znaczenia tegoż miejsca dla rodu panującego.

Spis treści

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-330-7

Poznań 2016, s. 336, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 40 zł z VATGemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz

pod red. Artura RóżańskiegoGemma Gemmarum, to zbiór prac dedykowany Pani Profesor. dr hab. Hannie Kóčce-Krenz z okazji Jubileuszu urodzin i półwiecza procy naukowej, pod redakcją Artura Różańskiego. Praca składa się z dwóch tomów, które podzielone zostały na cztery tematyczne rozdziały. Pierwszy z nich o charakterze laudacyjnym zawiera listy znanych osobistości z wielkopolskiego świata nauki i polityki. Kolejne to już części typowo naukowe. Pierwsza za nich licząca 20 artykułów, pod tytułem Circum clio, dotyczy zagadnień o szeroko pojętej tematyce historycznej, historiograficznej ale też źródeł archeologicznych. Znalazły tu miejsce również prace teoretyczne i metodologiczne. Druga część, zatytułowana De architektura, zawierająca 22 artykuły, dotyka przede wszystkim zagadnień związanych z budownictwem i architekturą, także w witruwiańskim rozbudowanym pojęciu. Autorzy zajęli się tutaj obiektami rezydencjonalno-obronnymi, sakralnymi ale także nieco skromniejszymi obiektami wzniesionymi przy użyciu drewna i ziemi. Podobnie jak w poprzednim rozdziale miejsce znalazły także rozważania teoretyczne dotyczące twórców i fundatorów wybitnych dzieł architektury. Ostatnia z części – Silva rerum – obejmuje 21 prac dotyczących w przeważającej części pojedynczych znalezisk, z których dominują znaleziska biżuterii i ozdób – zgodnie z zainteresowaniami naukowymi Jubilatki. Całość została spięta, okładką na której przedstawiona została wizja grodu poznańskiego w X/XI w., w doskonałej ilustracji Adama Drogomireckiego. Praca zawiera 66 artykułów naukowych, jest bogato ilustrowana.

Spis treści

Publikację objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Poznania. Pracę wydano dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Historycznego Uniwersytetu, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji UAM

ISBN 978-83-7654-319-2

Poznań 2017, tom 1 + 2, s. 1455, il., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 150 zł z VATMiejsca chrztów,urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego

pod redakcją naukową Andrzeja M. WyrwyJednym z głównych przesłań wypływających z Biblii odnośnie znaczenia chrztu są m.in. słowa Ewangelistów, którzy zapisali m.in., że jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3,5), a kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony (Mk 16,16). Sakrament chrztu, jak mówił św. Mateusz Ewangelista otwierał bramy królestwa Bożego (Mat 28, 19). Dla wiernych był i jest on włączeniem – zanurzeniem… w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Rz 6, 3-4; Kol 2, 12), a przez owo symboliczne zanurzenie w wodzie i powstanie, dawał on odrodzenie w życiu łaski, jak Pan Jezus zapowiedział Nikodemowi (J 3, 3-10), a jednocześnie był „wyzwolenie[m] z grzechu pierworodnego przez co nowo ochrzczony [stawał się] członkiem Kościoła – Ciała Mistycznego”. Chrześcijański krąg kulturowy formował się etapami, nabierając dosyć dużej dynamiki od ok. IV-V wieku, aby ostatecznego kształtu nabrać ok. X wieku n.e. W X wieku Europę odkrywano „na nowo” (ryc. 1). Poszczególne społeczeństwa żyjące na jej terytorium zaczęły bliżej poznawać wartości i idee nowo proponowanej i przyjmowanej wiary. Był to proces bardzo dynamiczny i niełatwy. Wielokrotnie był on bowiem związany z użyciem „miecza”, aktualnymi konfiguracjami i zależnościami politycznymi, prestiżem „pogan” na dworach chrześcijańskich itp. Mimo wieloletniej dyskusji różnych problemów z tym związanych, publikowanych najczęściej w rozproszonych, nie zawsze zauważanych przez historyków różnych specjalności wydawnictwach, wiele kwestii ciągle nie rozwiązano. Mając na względzie potrzebę podsumowania dotychczasowych badań Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Kolegium Europejskie UAM w Gnieźnie postanowiły zorganizować dyskusję na ten temat. W jej ramach wybitni znawcy problemu mieli na nowo przyjrzeć się dokonaniom nauki zajmującej się tą problematyką, aby sprawdzić na ile zdołano odpowiedzieć na pytania nurtujące dotychczas świat nauki, czego jeszcze nie wiemy i w jakim kierunku powinny pójść nasze dalsze badania. Ze względu na zakres merytoryczny i chronologiczny tych zagadnień ową dyskusję podzielono na trzy wielkie zagadnienia, które miały być przedmiotem dyskusji w trakcie trzech kolejnych konferencji. Pierwsza z nich odbyła się w 2012 roku i została poświęcona zagadnieniom związanym z Bitwą przy Moście Mulwijskim i jej konsekwencjom, co w wyniku różnych procesów doprowadziło do wejścia religii chrześcijańskiej w szeroką przestrzeń Europy. W czasie drugiej sesji, która miała miejsce w 2013 roku, dyskusję poświęcono Liturgii i teologii chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych - zagadnieniom szczególnie ważnym dla pełniejszego zrozumienia dynamicznego obrazu historycznych przemian związanych z chrystianizacją Europy i jej charakterem. Trzeci cykl dyskusji nad tymi zagadnieniami odbył się w 2014 roku i został poświęcony Miejscom chrztów, urządzeniom baptyzmalnym i ceremoniałowi chrzcielnemu od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego. Wyniki tych dyskusji prezentujemy właśnie w niniejszym tomie. Poprzez pogłębioną analizę źródeł pisanych i materialnych, ukazujących szerokie spektrum przykładów różnego rodzaju zmieniających się nieco w czasie rytuałów chrzcielnych i urządzeń chrzcielnych w kompleksach książęcych i królewskich odnotowanych we wszystkich częściach Orbis Christianum, w ujęciu zarówno chronologicznym, jak i terytorialnym, starano się jakby z „lotu ptaka” ukazać wiele aspektów zjawisk związanych z ugruntowywaniem się religii chrześcijańskiej, przede wszystkim w przestrzeni średniowiecznej, ale także nowożytnej Europy. Cześć z publikowanych w niniejszym tomie artykułów dotyczy badań archeologicznych prowadzonych w miejscach związanych z początkami polskiej państwowości, w których odkryte zostały urządzenia interpretowane (przynajmniej przez pewien czas) jako możliwe miejsca chrztu (Ostrów Lednicki, Ostrów Tumski w Poznaniu, Wawel, Wiślica). Kolejne teksty dotyczą strony liturgicznej i samego obrzędu chrztu w różnych epokach (od starożytności chrześcijańskiej do czasów współczesnych) w oparciu o różnorodne źródła pisane zarówno obce, jak i polskie - kościelne (m.in. sakramentarze, pontyfikały) i świeckie (kroniki, listy). Mamy nadzieję, że tom, który oddajemy do rąk Czytelnika, wraz z jego dwoma poprzednikami, będzie stanowił ważne miejsce w historiografii polskiej i europejskiej dla pełniejszego zrozumienia wielowątkowych, nieraz trudnych do interpretacji, zjawisk związanych z rozprzestrzenianiem, ugruntowywaniem się wiary chrześcijańskiej i jej wpływu na różne aspekty zjawisk kulturowych na kontynencie europejskim i wielu przestrzeni wchodzących w jego skład. Żywimy też nadzieję, że przedstawione tu głosy znakomitych znawców problemu staną się punktem wyjścia do dalszych interdyscyplinarnych badań analitycznych, prowadzących do coraz bardziej wiarygodnych opracowań syntetyzujących.

Spis treści

Publikacja finansowana ze środków Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

ISBN 9978-83-7654-390-1; ISSN 2392-1846

Poznań 2016, s. 392, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 35 zł z VATWilfried Stroh

Łacina umarła, niech żyje łacina! Mała historia wielkiego języka

wyd. 2. poprawione
Przekład z języka niemieckiego Aleksandra Arndt
Wstęp Elżbieta Wesołowska
Antyk u Tuwima Aleksandra Arndt


Łacina umarła, niech żyje łacina!… to trzymająca w napięciu,pełna humoru i błyskotliwych anegdot opowieść o języku, który odegrał wyjątkową rolę w kulturowej historii Europy. Autor opowieści, emerytowany profesor filologii klasycznej z Uniwersytetu w Monachium, Wilfried Stroh, z bezprzykładną pasją i zaangażowaniem rysuje przed oczami odbiorców zawiłe dzieje łaciny, począwszy od jej skromnych narodzin w środkowych Włoszech, przez chwile triumfów i niepowodzeń na całym Starym Kontynencie, aż po nieoczekiwany udany mariaż z nowoczesną techniką (łacińskojęzyczne blogi internetowe). Tłem dla losów łaciny-bohaterki stają się wydarzenia w Cesarstwie Rzymskim, następnie zaś – w krajach Europy średniowiecznej; począwszy od epoki baroku, za miejsce akcji obiera Autor głównie swoją ojczyznę. Mimo to, w książce nie zabraknie również polskich akcentów. O tym, jaką rolę mowa Cycerona odgrywa w naszym kraju współcześnie, dowiemy się ze Wstępu pióra prof. Elżbiety Wesołowskiej. Natomiast o wpływach tak łaciny, jak i starożytnej literatury w ogóle, na jednostkową twórczość naszych rodzimych poetów, przeczytamy w artykule Antyk u Tuwima autorstwa tłumaczki książki, dr Aleksandry Arndt. Publikacja wydana po raz pierwszy w Niemczech w 2007 roku, odniosła na tamtejszym rynku wydawniczym ogromny sukces komercyjny i spotkała się z entuzjastycznymi reakcjami krytyków. Wkrótce ukazały się też jej przekłady na język francuski (2008), węgierski (2011) oraz hiszpański (2012). W ślad za polską edycją książki planowane są dwie kolejne – włoska oraz czeska.

Spis treści

Tom z serii Przekłady
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-394-9

Poznań 2016, s. 325, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 26 zł z VATDanuta Gwizdalanka

Złoty wiek muzyki kameralnej. Postacie, obyczaje i epizody z życia muzycznego XVIII i XIX wieku (lata 1750–1850)Od 20 lat muzycy i melomani korzystają z Przewodnika po muzyce kameralnej Danuty Gwizdalanki. Teraz autorka proponuje im rozszerzenie wiedzy o ulubionych triach i kwartetach opisując czasy i warunki, w jakich powstawały. Bohaterami Złotego wieku kameralistyki są więc nie tylko muzycy, ale także ich mecenasi, wydawcy, a przede wszystkim publiczność. Scenerią – salony, pracownie kompozytorów i pierwsze sale koncertowe w kawiarniach. Epizody tworzące panoramę epoki, w której kameralistyka była rozrywką i symbolem statusu, czasami są urzekająco staromodne, gdy dowiadujemy się, że damie nie wypadało grać na flecie, kompozytor nie zawsze zasługiwał na wzmiankę na afiszu, a do kwartetu zasiadało się przed śniadaniem. Kiedy indziej zaskakują podobieństwem do naszych czasów, bo to właśnie w „złotym wieku” wymyślono crowdfunding, koncerty promocyjne, a gwiazdy takie jak Mozart musiały zabezpieczać się przed piratami we własnym domu. Autorka podważa potoczne wyobrażenie o dominacji Wiednia, gdyż tam powstawały wprawdzie arcydzieła, ale mody dyktował Paryż, a na koncerty dla koneserów poważono się w Londynie. Gwizdalanka od paru dekad pisze o muzyce, jej twórcach i słuchaczach w kontekstach nietypowych dla polskiego piśmiennictwa (Muzyka i polityka, Muzyka i płeć), łącząc rzetelność informacyjną z potoczystością języka. Jej najnowsza książka również należy do tej kategorii – na przykład wtedy, gdy bazując na źródłach opisuje, jak wychowywano publiczność, by w sali koncertowej zachowywała się poważniej niż w kościele.

Spis treści


Prace Komisji Muzykologicznej, t. 35
Wydano z funduszu „Fidei Speique Sinfonia”

ISBN 978-83-7654-362-8; ISSN 1230-0187

Poznań 2016, s. 147, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 20 zł z VAT„Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy”. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego

pod redakcją Alicji Pihan-Kijasowej i Danuty Konieczki-ŚliwińskiejPublikacja jest zbiorem trzynastu tekstów naukowych będących owocem seminariów „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego”, organizowanych w latach 2010–2014 w ramach Dekady Jubileuszowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z inicjatywy Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy wsparciu JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Bronisława Marciniaka. Kolejne teksty mają za zadanie przybliżyć czytelnikowi historię powstawania uniwersytetu, jednocześnie przedstawiając mu postaci wybitnych naukowców, członków Komisji Organizacyjnej, zabiegających o jego utworzenie: Heliodora Święcickiego, Józefa Kostrzewskiego, Michała Sobeskiego i Stanisława Kozierowskiego. Otwierający pracę artykuł ukazuje historię czterechsetletnich starań o utworzenie uniwersytetu w Poznaniu, kolejne, podzielone na cztery tematyczne części, przybliżają biografię oraz najnowsze analizy wybitnych osiągnięć każdego z członków Komisji Organizacyjnej, z uwzględnieniem ich szczególnej roli i zasług w tworzeniu Uniwersytetu Poznańskiego. Zamykającym tom test jest charakterystyką struktury kadry naukowej uczelni w początkowych latach jej działalności.

Spis treści


Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISBN 978-83-7654-318-5

Poznań 2016, s. 197, format: 20,5 cm x 26,7 cm, oprawa twarda, il.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATAugust i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego

pod redakcją naukową Lechosława Olszewskiego, Pawła Sawińskiego i Adama ZiółkowskiegoArtykuły tworzące niniejszy tom dotyczą cesarza Augusta i miasta Rzym. W tym związku nie chodziło jednak tylko o to, aby w centrum zainteresowania postawić jednego człowieka i jedno miejsce, ale aby ich wspólny ogląd brał także pod uwagę stan współczesnej humanistyki oraz nowe pola badawcze historii (pamięć, rytuały oraz praktyki życia codziennego). Autorzy testów reprezentują nie tylko różne ośrodki akademickie, odmienne tradycje naukowe i dyscypliny zajmujące się starożytnością, ale także różne pokolenia badawcze. Tym samym prezentują różne sposoby widzenia historii oraz odmienne strategie jej interpretacji i wyjaśniania. Wszystkich ich jednak łączy fascynacja starożytnym Rzymem i chęć upamiętnienia dwutysiąclecia śmierci pierwszego princepsa. (z okładki)

Spis treści


Studia Europea Gnesnensia, t. 22
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urządu Miejskiego w Gnieźnie

ISBN 978-83-7654-358-1; ISSN 2082-596X

Poznań–Gniezno 2016, s. 278, oprawa miękka ze skrzydełkami, il.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATAlina Borkowska-Rychlewska, Elżbieta Nowicka

Opery Verdiego w polskich XIX-wiecznych przekładachKsiążka, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera sześć librett oper Verdiego (Rigoletta, Traviata, Balu maskowy, Don Carlos, Aida i Otello) w pierwszych polskich przekładach zaprezentowanych tu w formie reprodukcji ich XIX-wiecznych wydań, co umożliwia współczesnemu odbiorcy bezpośredni kontakt z oryginalnymi dokumentami kultury przeszłych epok, obcowanie z ich typograficzną specyfiką i kształtem graficznym. W rozbudowanym wprowadzeniu oraz komentarzach, którymi opatrzone zostały wszystkie libretta, autorki książki skupiają się nie tylko na samych tłumaczeniach, ich walorach i znaczeniu dla polskiej XIX-wiecznej kultury transatologicznej i teatralnej, ale prezentują również fragmenty historii recepcji dzieł Verdiego na scenach polskich (zwłaszcza w teatrach warszawskich) w drugiej połowie XIX stulecia, bohaterami swojej narracji czyniąc – obok samego kompozytora – tłumaczy, aktorów, śpiewaków oraz krytyków teatralno-muzycznych. Ukazują także wieloaspektowość funkcjonowania Verdiego w polskich teatrach oraz bogate tło kulturowe ówczesnej polskiej sceny operowej. (z okładki)

Spis treści


Praca powstała w ramach prac Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM w Poznaniu
Publikacja sfinansowana w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Nr NPRH 11H12 0201 81

ISBN 978-83-7654-354-3

Poznań 2016, s. 590, oprawa twarda, il.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 42 zł z VATTeologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych

pod redakcją naukową Andrzeja M. Wyrwy i Janusza GóreckiegoMonografia jest zbiorem tekstów naukowych będących pokłosiem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych” odbywającej się w dniach 11–12 czerwca 2-13 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W oparciu o solidny materiał źródłowy, autorzy przedstawiają tytułowy problem w szerokim znaczeniu, niejednokrotnie dotykając takich dziedzin jak historia sztuki, prawo, eklezjologia czy teoria duchowości, sprawiając, że publikacja ta będzie interesująca zarówno dla świata nauki jak i członków Kościoła katolickiego. Badacze nie boją się nowatorskich spostrzeżeń oraz wchodzenia w polemikę z istniejącymi opracowaniami, jednocześnie poświęcając ogromną uwagę detalom i wskazując na dalsze możliwości badawcze.

Spis treści


Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy wsparciu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

ISBN 978-83-7654-326-0; ISSN 2392-1846

Poznań 2015, s. 445, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 30 zł z VATLiteratura w kręgu sztuki. Tematy – konteksty – medialne transformacje

pod redakcją Seweryny Wysłouch I Beaty PrzymuszałyPrezentowana publikacja jest zbiorem dwunastu tekstów naukowych, ze wstępem Seweryny Wysołuch, będących efektem cyklu wykładów Ruchome granice literatury, prowadzonych od 2004 roku przez pracowników i doktorantów Zakładu Semiotyki Literatury UAM w Poznaniu. Niniejsza książka stara się zaprezentować problemy takie jak ikoniczność sztuki oraz kategoria przekładu, obrazu i percepcji. Na warsztat zostały wzięte nie tylko „tradycyjne” związki literatury z malarstwem czy filmem, ale również jej przemiany gatunkowe, pod wpływem nieustannych eksperymentów artystycznych. Autorzy starają się pokazać jak zmienia się myślenie o literaturze, gdy wiąże się ona z innymi dziedzinami sztuki, prezentując też nowe formy koegzystencji, nowe konwencje i gatunki.

Spis treści


Literatura i sztuka, t. 3
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-373-4; ISSN 2353-3897

Poznań 2016, s. 280, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 22 zł z VATKrasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (w dwustulecie urodzin pisarzy)

pod redakcją Macieja Junkierta, Wiesława Ratajczaka i Tomasza SobierajaPrezentowana monografia, choć powstała jako wynik konferencji, która odbyła się z okazji dwusetnej rocznicy urodzin obu pisarzy, nie jest zwykłą pokonferencyjną składanką. Publikacja ta w nowatorski, przekonujący sposób wskazuje, jak wiele wspólnego mieli ze sobą twórcy, których zazwyczaj uznaje się za artystów najzupełniej różnych. Autorzy sięgają nie tylko do znanych utworów, ale prezentują zupełnie „nowe”, wydobywane z rękopisów dzieła. Poza tekstami badaczy długofalowo zainteresowanych twórczością obu tytanów kultury polskiej, odnajdziemy tu także teksty historyków, historyków idei, neofilologów i polonistów zagranicznych, które sprawiają, że książka ta ukazuje zupełnie nowe spojrzenie na badane zagadnienia oraz wyróżnia się europejskim i światowym kontekstem kulturowym.

Spis treści


Prace Komisji Filologicznej, t. 77
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-314-7; ISSN 0137-642X

Poznań 2016, s. 335, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 22 zł z VATSłownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu.
Część V, zeszyt 3 UNINO – WILKOWO TEUTHONICUM

pod redakcją Tomasza JurkaWydanie tomu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Współwydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7654-382-6

Poznań 2016, s. 688, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 30 zł z VATNowa Muzykologia

pod redakcją Macieja Jabłońskiego i Małgorzaty GamratTom „Nowa Muzykologia” obejmuje teksty głęboko zróżnicowane, autorzy proponują nie tylko odrębne postawy wobec „nowej muzykologii”, ale także zupełnie inne wizje badań nad muzyką. Każdy z dwunastu artykułów odznacza się nie tylko wysokim profesjonalizmem, ale także świeżym, inspirującym podejściem do tematu. Dzięki temu publikacja ta oferuje wieloaspektowy ogląd na kluczowe dzisiaj kwestie muzykologiczne, od filozofii muzyki aż po muzykę popularną.

Spis treści


Laboratorium Myśli Muzycznej, t. 5
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-350-5; ISSN 2299-9957

Poznań 2016, s. 184, oprawa miękka

Cena: 30 zł z VATFriendship with the other Religions – Relations – Attitudes / Freundschaft mit Der/Dem Anderen Religionen – Beziehungen – Einstellungen

pod redakcją Elżbiety Adamiak, Małgorzaty Chrząstowskiej, Małgorzaty Grzywacz, Justyny Melonowskiej, Soni SobkowiakZapraszamy Państwa do lektury książki o przyjaźni. Przyjaźni z Innym/Inną oraz wiążącymi się z nią postawami i zachowaniami. Książka zawdzięcza swoje powstanie międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Teologicznego Kobiet (ESWTR), która obradowała w dniach 24–27 sierpnia 2014 r. w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski. Refleksja nad przyjaźnią pojmowaną jako szczególnie bliska, indywidualna relacja z drugim jako Innym/Inną: z drugim człowiekiem, z otaczającym światem, także z sobą samym, a zwłaszcza z Bogiem, stała się zaczynem nie tylko naukowej refleksji i debat, lecz także artystycznych spotkań, nawiązywania kontaktów oraz pogłębiania istniejących. Tom, podzielony na pięć części, otwiera namysł nad przyjaźnią z perspektywy biblijnej - Starego i Nowego Testamentu. Drugi, obszerny rozdział stanowi szerokie spektrum badań historycznych nad przyjaźnią - reprezentowane są różne religie i chrześcijańskie denominacje, podejścia i postawy. Część trzecia, systematyczna, zawiera teksty z dziedziny filozofii, teologii systematycznej, otwierające czytelniczki i czytelników na artykuły zawarte w czwartej części. Ukazuje ona praktyczne aplikacje refleksji nad przyjaźnią – w kontekście życia społecznego, kościelnego i politycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Książkę zamyka część artystyczna - przedstawiając kwestię inności, także tej artystycznej, obecnej na konferencji w sposób duchowy i materialny: autorek i ich dzieł.
Publikacja w języku angielskim i niemieckim.

This is a book about friendship. Friendship with the Other and the related attitudes and behaviour. The book would never have been written but for an international conference organized by the European Association of Women for Theological Research (ESWTR) held on 24–27 August 2014 in Gniezno, Poland’s first capital city. It hosted a reflection on friendship defined as an extremely close, individual relationship with the Other: another person, the world including oneself and particularly with God. The discussion triggered off scientific reflections and debates but also artistic meetings, developing new contacts and strengthening the existing ones. The volume, divided into five parts, starts with a view on friendship from the Biblical perspective: the Old and the New Testament. Chapter two, an extended one, presents a wide range of historical research into friendship. It represents various religions and Christian denominations, attitudes and approaches. Part three, a systematic one, includes texts bordering on philosophy, systematic theology, preparing the readers for articles included in chapter four. The latter shows the practical applications of reflections on friendship in the context of social, church and political life in Central and Eastern Europe. The book finishes with an artistic part which presents the issues of otherness, including the artistic otherness which accompanied authors and their work at the conference in a spiritual and material way alike.

Spis treści

Studia Europea Gnesnensia, t. 21
Publikacja dofinansowana przez Ogólnopolski Panel Badawczy, sp. z o.o. Ariadna, The Dutch Foundation Communicantes oraz oraz Institut für Katholische Theologie, Universität Koblenz Landau, Campus Landau

ISBN 978-83-7654-346-8 ISSN 2082-596X

Poznań 2016, s. 284, oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż na terenie Polski prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Sales outside Poland are handled by
Ars Polona SA: strona wer. polska or strona wer. angielska
and Lexicon Maciej Woliński: strona Lexicon
Cena: 26 zł z VATTadeusz Różewicz i obrazy

pod redakcją Agaty Stankowskiej, Magdaleny Śniedziewskiej i Marcina TelickiegoKsiążka stanowi kompendium wiedzy na temat pisarstwa Tadeusza Różewicza – historyka sztuki, konesera dawnych dzieł malarskich, wielbiciela kina i obserwatora zjawisk w kulturze. Książka składa się z 23 szkiców poświęconych różnym aspektom obrazowości i wizualności w dorobku Różewicza podzielonych problemowo na trzy rozdziały. W pierwszej części książki omówiono w kilku dialogizujących ze sobą zbliżeniach autorska teoria obrazu, rozwijana i modyfikowana przez twórcę w liryce i tekstach okołopoetyckich. Zrekonstruowana zostaje Różewiczowska polemika z „formą”, która przesłania „wewnętrzny obraz” i opisane kolejne etapy tej rozprawy, ważkiej zarówno w planie poetologicznych projektów Różewicza, jak i prowadzonej przez twórcę krytyki kultury. Część drugą wypełniają studia przypadków: opisy spotkań Różewicza z konkretnym obrazem, rzeźbą, malarzem. Przywołane zostają między innymi dzieła Boscha, Grünewalda, Rembrandta, Breughla, Malewicza i innych. Część trzecia koncentruje się wokół sposobów, w jakich twórca posługiwał się fotografią i rysunkiem komponując swoje własne tomy poetyckie, a także wokół zagadnień związanych ze stosunkiem Różewicza do roli obrazu i mediów w kulturze popularnej. Autorów poszczególnych szkiców interesuje zatem zarówno własna teoria widzenia twórcy Form, jak i intertekstualne nawiązania do teorii wizualnych innych artystów, dialog zapisany w konkretnych dziełach, ich seriach i fragmentach. Książka ma charakter interdyscyplinarny.

Spis treści


Literatura i sztuka, t. 2
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ISBN 978-83-7654-397-0

Poznań 2015, s. 400, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 24 zł z VATMaciej Straburzyński

W meandrach dialektyki, w labiryntach ironii. Opery Louisa AndriessenaRozważania przedstawione w tej książce wkraczają w obszar estetyki, filozofii, historii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii malarstwa, sztuki współczesnej i filmoznawstwa. W efekcie otrzymujemy pracę wybitną, wszechstronnie omawiającą dzieła operowe Louisa Andriessena i ich realizacje sceniczne, dającą czytelnikowi rzadką przyjemność intelektualną. Książka Macieja Straburzyńskiego jest pracą znakomitą zarówno pod względem merytorycznym, jak i warsztatu naukowego. Autor dysponuje olbrzymią wiedzą z różnych dziedzin humanistyki, która pozwoliła mu na ukazanie oper Andriessena w sposób kompletny i na wydobycie – bez egzaltacji i jednostronnej fascynacji – ich istotnych wartości. Jest to kolejna ważna publikacja, która dowodzi wysokiej rangi poznańskiej szkoły operologicznej.
fragment recenzji prof. Małgorzaty Leyko

Polska humanistyka nie doczekała się dotychczas pracy poświęconej dziełom operowym Louisa Andriessena – kompozytora o światowej sławie, twórcy, którego oryginalne dokonania od dawna skupiają na sobie zainteresowanie znawców współczesnej kultury muzycznej. Ten dotkliwy brak w sposób wysoce kompetentny, wszechstronny, imponujący erudycją i analityczną wnikliwością wypełnia książka Macieja Straburzyńskiego. Jest to książka znakomita: dojrzała metodologicznie, bogata pod względem zaprezentowanego w niej materiału faktograficznego, oryginalna i trafna jako praca charakteryzująca ideowe i artystyczne opery holenderskiego kompozytora. fragment recenzji prof. Grzegorza Raubo

Spis treści

Prace Komisji Muzykologicznej, t. 34
Wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-369-7 ISSN 1230-0187

Poznań 2015, s. 310, oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 24 zł z VATArtur Kamczycki

Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora HerzlaKsiążka, którą oddajemy Czytelnikowi do ręki, powstała na bazie pracy zrealizowanej w ramach grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych (2006-2008) i podejmuje obszerny kontekst zagadnień związanych z problematyką żydowską XIX i XX w. w Polsce i Europie, a klamrą zamykającą te zjawiska jest syjonizm postulujący budowę państwa Żydów w „Ziemi Obiecanej”. Inicjatorem tego ruchu był Theodor Herzl (1864-1904), a narzędziem tzw. promocji syjonizmu i jego postulatów miała być szeroko pojęta kultura wizualna. Jako że brak dotąd zarysu ewolucji ikonograficznej z zakresu historii sztuki i studiów żydowskich, którą nazwać można syjonistyczną, nie tylko w kontekście ikony Herzla, lecz syjonizmu jako całości, publikacja ta stanowi więc pierwszą syntetyczną próbę podjęcia tego typu badań, nie tylko w Polsce, ale w Europie Zachodniej, USA i Izraelu.

Spis treści

Studia Europea Gnesnensia, t. 20
Wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ISBN 978-83-7654-324-6 ISSN 2082-596X

Poznań 2015, s. 284, oprawa miękka ze skrzyedłkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATSpołeczność Pleszewa. Kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne

pod redakcją Krzysztofa Podemskiego i Andrzeja PrzestalskiegoW prezentowanej książce próbujemy pokazać wybrane aspekty życia społeczności lokalnej na podstawie badań, które przeprowadziliśmy w latach 2009-2011. W tym sensie jest ona pracą unikatową. Dzięki powtarzanym trzykrotnie badaniom Pleszew należy przypuszczalnie do tych niewielkich lokalnych społeczności, o których wiadomo nieco więcej niż o innych podobnych. […] Nasze badanie społeczności Pleszewa nie było ani szybkim praktycznym badaniem przeprowadzonym na zlecenie lokalnych władz, ani wieloletnim naukowym badaniem finansowanym przez grant z budżetu państwa, ani też żmudną „pracą na stopień”. […] Jak sądzimy, największym pożytkiem, jaki mogą mieć z lektury tej książki jej najważniejsi czytelnicy, mieszkańcy Pleszewa, jest to, że mogą przejrzeć się w niej jak w lustrze, zwierciadle obraz, który się w nim ukaże może wydawać się czasami prawdziwy, czasami fałszywy, kontrowersyjny lub oczywisty. Liczymy na to, że sprowokuje naszych pleszewskich czytelników do dyskusji o sprawach, o których w tej książce piszemy, o sprawach ważnych dla rozwoju lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że publikacją zainteresują się także mieszkańcy innych społeczności lokalnych lub ich badacze.[…] Rezultatem […] przeprowadzonych badań jest niniejsza publikacja. Rozdział pierwszy poświęcony jest kapitałowi społecznemu mieszkańców Pleszewa. Autorki omawiają w niej takie kwestie jak przynależność do stowarzyszeń, funkcjonowanie pomocy społecznej, więź społeczną, życie publiczne i relacje między władzami a społecznością lokalną, wykluczenie społeczne, aktywność obywatelską, zainteresowanie sprawami publicznymi, popularność lokalnych mediów, formy uczestnictwa w kulturze. Rozdział drugi zawiera diagnozę stanu pamięci społecznej pleszewian. Jest ona chyba najbardziej interesującą częścią książki, także, ale nie tylko dlatego, że ta niełatwa problematyka jest stosunkowo rzadko badana, bo oprócz badań ilościowych wymaga także badań jakościowych. W pierwszej kolejności przedstawiono w nim wyniki badań kwestionariuszowych, w dalszej – rezultaty badań jakościowych: konkursu na wspomnienia mieszkańców oraz pogłębionych wywiadów z mieszkańcami. Możemy dzięki nim zbadać obecność w pamięci pleszewian wydarzeń rodzinnych, lokalnych i ponadlokalnych, wydarzeń z okresu II wojny światowej, PRL i ostatniego dwudziestolecia oraz pamięć o znanych mieszkańcach miasta. Dowiadujemy się, o czym mieszkańcy Pleszewa pamięć kultywują, a o czym chcieliby zapomnieć; jak ich pamięć materializuje się w fotografiach i innych pamiątkach. Dodać należy, że jako socjologów interesowała nas pamięć społeczna, a zatem to, jak mieszkańcy pamiętają swoją przeszłość, a nie ustalenie, jak było faktycznie, co jest zadaniem historyków. Uważny i znający dobrze lokalną historię czytelnik zauważy więc, że nie wszystkie wymieniane przez badanych fakty miały miejsce w rzeczywistości. Rozdział ostatni przynosi obraz komunikowania publicznego w mieście. Dowiadujemy się z niego, jak mieszkańcy miasta korzystają ze środków masowego przekazu, w tym z internetu, jak oceniają komunikację z lokalną władzą oraz na ile są skłonni uczestniczyć w życiu publicznym swojego miasta i na ile obraz ten różni się od tego, który wynika z badań ogólnopolskich.[…] Prezentowana książka stanowi uzupełnienie badań nad społecznością miasta Pleszewa prowadzonych w latach 2007-2008 przez pracowników i studentów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

fragment Wstępu

Spis treści

Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, t. 5
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISBN 978-83-7654-381-9

Poznań 2015, s. 284, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 21 zł z VATJustyna Kobus

Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXIPraca Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI to pierwsze od wielu lat, opracowane w naukowym środowisku poznańskim, monograficzne ujęcie dotyczące gwar wielkopolskich. Autorka opisuje współczesne funkcjonowanie leksyki gwarowej. Dostrzegając ogromne przeobrażenia wsi (jej wizerunku socjo-kulturowego, agrarnego, społecznego itd.) jak i przemiany w sferze językowej, wprowadza nową, postulowaną przez wielu dialektologów, terminologię. Autorka, na podstawie materiału pozyskanego w zdecydowanej większości po 2000 r. w wielkopolskich wsiach (gł. Bukówcu Górnym – pow. Leszno, Dąbrówce Wielkopolskiej – pow. Świebodzin, Adamowie – pow. Konin oraz w punktach tzw. dodatkowych, uzupełniających, kontrolnych), opisuje takie zjawiska leksykalne jak: świadomość językowa (kwalifikowanie geograficzne, czyli swój–obcy w świadomości użytkowników języka wsi, funkcjonowanie germanizmów, kwalifikowanie normatywizujące i stylistyczne, kwalifikowanie frekwencyjne), zróżnicowanie temporalne (rozwarstwienie chronologiczne leksyki a zróżnicowanie pokoleniowe mieszkańców wielkopolskich wsi, zagrożenia i perspektywy współczesnej leksyki wielkopolskiej, kwalifikowanie temporalne wypowiedzi), wokół nazw i ich znaczeń – ciekawe zjawiska w obrębie leksyki (bogactwo leksykalne, modyfikacja znaczenia nazwy danego desygnatu, znaczenia rozmyte a ujednolicanie się nazw niektórych desygnatów), wewnętrzne zróżnicowanie leksyki (słownictwo czynne i bierne, słownictwo stałe i zmienne, idiolekt jako przejaw wewnętrznego zróżnicowania języka wsi, materiał mało zróżnicowany wobec różnorodności leksykalnej języka mieszkańców wielkopolskich wsi). Opracowanie zamyka zakończenie, obszerna bibliografia oraz aneksy z pytaniami kwestionariuszowymi, spis wykresów i tabel oraz indeks wyrazów gwarowych. Monografia napisana jest zgodnie z metodologią przyjętą w Pracowni Dialektologicznej UAM, językiem przystępnym dla osób niezwiązanych z językoznawstwem, przykłady przywoływane są w zapisie uproszczonym z myślą o szerokim gronie odbiorców.

Spis treści

Gwary Dziś. Monografie, t. 1

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISSN 2450-2634, ISBN 978-83-7654-357-4

Poznań 2015, s. 194, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 20 zł z VATPeter Kivy i jego filozofia muzyki

redakcja naukowa Anna Chęćka-Gotkowicz i Maciej JabłońskiOddajemy do rąk Czytelników kolejny tom „Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej” poświęcony filozoficznej refleksji Petera Kivy’ego. Profesor Kivy od lat należy do grona najwybitniejszych filozofów muzyki, a zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje wiele kwestii o interdyscyplinarnym charakterze. Tym samym jego refleksja sprzyja dialogowi pomiędzy estetykami, muzykologami, psychologami, literaturoznawcami czy kulturoznawcami. Amerykański uczony pozostaje wierny metodologii wypracowanej na gruncie filozofii analitycznej, deklarując wielokrotnie zamiłowanie do umiarkowanego formalizmu. Uwidacznia się to zwłaszcza w jego refleksji na temat ekspresywności dzieła muzycznego, która stanowi ważny wątek szerszego namysłu filozofa nad kwestią rozumienia i percepcji muzyki. Spośród innych zagadnień poruszanych przez uczonego trzeba wymienić problematykę geniuszu, autentyczności w wykonawstwie i odbiorze muzyki, historię i teorię opery, a także związki zachodzące pomiędzy muzyką a innymi sztukami, zwłaszcza zaś literaturą. Staraliśmy się w niniejszym tomie zachować wielość perspektyw i zakresów badawczych uprawianych przez amerykańskiego filozofa, co ujawnia się nie tylko w postaci przekładów fragmentów prac Kivy’ego, lecz także w krytycznych komentarzach do jego prac. Mając na uwadze fakt, że myśl Petera Kivy’ego jest niemal nieobecna w polskiej refleksji o muzyce, inicjatywa Laboratorium Myśli Muzycznej zdaje się torować drogę dla dalszych działań wydawniczych i konferencyjnych badaczy skupionych wokół niniejszego projektu. […]

fragment Od redakcji

Spis treści

Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej, t. 3

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISSN 2299-9957, ISBN 978-83-7654-345-1

Poznań 2015, s. 378, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 24 zł z VATAleksander Łukasiewicz, Szymon Łukasiewicz

Udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuNiniejsza publikacja zawiera siedem artykułów, których kolejność uszeregowania wynika z istoty omawianych tam zagadnień. Po przedstawieniu dziejów Ogrodu Botanicznego kolejne miejsce przypadło prowadzeniu badań i dydaktyki na poziomie uniwersyteckim, co było i pozostaje istotą zakładów naukowo-dydaktycznych na wyższych uczelniach. Sukces ma wielu ojców, dlatego za swój obowiązek uważałem zamieszczenie podziękowania dla osób, z którymi współtworzyłem Ogród Botaniczny UAM od 1951 do 2000 roku. Następne trzy artykuły przedstawiają wieloletnie starania o budowę pawilonu ekspozycyjno-dydaktycznego, ogrom prac związanych z budową alpinarium oraz podjęte działania przy pozyskaniu największego, przetransportowanego przez człowieka, głazu narzutowego w Polsce. Warto dodać, że ostatni z wymienionych artykułów stanowi skrótowy zapis około 30% starań i trudów związanych z przywiezieniem i prawdopodobnie uratowaniem przed zniszczeniem, tego monumentalnego bloku skalnego. Monografię kończy recenzja jednej z publikacji o naszym Ogrodzie.

fragment Przedmowy Aleksandra Łukaszewicza

Spis treści


Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-393-2

Poznań 2015, s. 172, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 22 zł z VATMiraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku

pod redakcją Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej i Elżbiety NowickiejMiraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku to czwarta już z kolei książka poświęcona librettu operowemu, powstała w ramach prac Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Wpisując się w ciąg publikacji skoncentrowanych na libretcie oraz jego miejscu w historii i estetyce opery […], podejmujących problematykę właściwą dla wielu różnych dziedzin nauki: literaturoznawstwa, muzykologii, teatrologii, kulturoznawstwa, translatologii etc., Miraże identyfikacji stanowią zarazem odrębne i samoistne ogniwo całej serii, jako tom wykraczający zawartą w nim tematyką poza granice rekonstrukcji procesów historycznych oraz wyłaniania i określania estetycznych kontekstów warunkujących rozwój i ewolucję dzieła operowego. We wszystkich tomach poprzedzających publikację Miraży identyfikacji spoiwem wiążącym efekty badań szerokiego grona literaturoznawców, muzykologów, teatrologów, kulturoznawców i artystów operowych była świadomość chronologii zdarzeń i współzależności faktów rozpisanych na osi historii muzyki i teatru operowego oraz łańcucha nawiązań i odniesień w kształtującej się przez kilka wieków tradycji operowej. W perspektywie badań nad współczesnym teatrem operowym ów łańcuch kulturowych, estetycznych, a zwłaszcza historycznych zależności częstokroć traci na znaczeniu, a spoiwo łączące poszczególne jego elementy, oparte na fundamentach jasno określonych definicji, kanonicznych form i utrwalonych systemów, podlega nierzadko radykalnemu rozpadowi, co obliguje badaczy do rewizji pojęć związanych ze zjawiskami współtworzącymi nurty współczesnej sztuki operowej.

fragment Przedmowy

Spis treści


Publikacja sfinansowana w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr NPRH 11H12 0201 81

ISBN 978-83-7654-302-4

Poznań 2015, s. 284, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 24 zł z VATPaweł Siechowicz

Wyobraźnia muzyczna Mikalojusa Konstantinasa ÈiurlionisaOpowieść, którą rozsnuwam na poniższych kartach, stanowi interpretację twórczości Mikołaja Konstantego Čiurlionisa, mającą na celu rozwikłanie motywacji stojących za kluczowymi punktami jego artystycznej drogi: zwrotem kompozytora ku malarstwu i malarza ku muzyce. Czytelnik nie znajdzie więc tutaj pełnego opisu życia i twórczości Čiurlionisa, książka ta nie ma charakteru monograficznego. Zamiast tego zostaje zaproszony do szczegółowego spojrzenia na wybrane dzieła Litwina, jego obrazy i utwory muzyczne, by w nich samych odnaleźć poszlaki, pozwalające odtworzyć powody jego artystycznych wyborów. Detektywistyczny charakter tych rozważań stawia przed Czytelnikiem pewne wyzwania. Aby ułatwić podążanie za przeprowadzonym wywodem, na początkach rozdziałów pojawiają się krótkie streszczenia nakreślające logikę następującego po nich rozumowania. Od razu uchylam więc rąbka tajemnicy, zachęcając do jej zgłębienia. W pierwszym i drugim rozdziale mierzę się z problemem wyobrażenia, zastanawiając się nad rolą, jaką sfera wyobraźni odgrywała w twórczości Čiurlionisa oraz nad jej związkami z komponowaną przez niego muzyką. Rozważania te są jednak jedynie wstępem do najważniejszego dla interpretacji jego twórczości rozdziału trzeciego. […] Przekraczająca granice sztuk twórczość Čiurlionisa wymaga opisu o takim samym charakterze. Dlatego właśnie w niniejszej książce graficzne ilustracje i słowa mają jednakową rangę. Równie istotne jest także wysłuchanie nagrań utworów, które są przedmiotem poniższych rozważań. Pomocne będzie również zapoznanie się z którymś z katalogów twórczości malarskiej Čiurlionisa (najłatwiej odwiedzić stronę internetową www.ciurlionis.eu).

fragment Przedmowy

Książka wydana we współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki M.K. Čiurlionisa w Kownie, które udostępniło reprodukcje obrazów M.K. Čiurlionisa

Spis treści

Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej, t. 4
Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Warszawski

ISSN 2299-9957, ISBN 978-83-7654-306-2

Poznań 2015, s. 124, oprawa trwarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 29 zł z VATTadeusz Budrewicz, Tomasz Sobieraj

W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego„Książka to pionierskie na gruncie literaturoznawstwa polskiego opracowanie historii najgłośniejszego sporu krytycznego, jaki rozegrał się w 1881 roku po opublikowaniu "Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu". Autorzy zrekonstruowali wszystkie aspekty polemik, jakie wówczas toczono; odtworzyli ich tło społeczno-polityczne oraz ideowo-światopoglądowe, przywołali również kontekst estetyczno-literacki. "Zarys" Chmielowskiego lansował tezę o przełomie pozytywistycznym, jaki się miał dokonać w Królestwie Polskim po stłumieniu powstania styczniowego. Budrewicz i Sobieraj przedstawili argumenty zarówno samego Chmielowskiego i innych reprezentantów obozu pozytywistycznego, jak i strony przeciwnej: konserwatystów. Książka zawiera opatrzone szczegółowymi komentarzami przedruki najważniejszych wypowiedzi krytyczno-polemicznych, które ukazywały się jako pokłosie "Zarysu".

Spis treści

Polemika krytycznoliteracka w Polsce, t. 5
Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISSN 2081-5999; ISBN 978-83-7654-365-9

Poznań 2015, s. 258, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 15 zł z VATBitwa przy moście mulwijskim. Konsekwencje

pod red. Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka„Bitwa przy moście mulwijskim” to pierwszy z zaplanowanych czterech tomów serii „Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski” pomyślanej jako zbiór opracowań naukowych specjalistów różnych dziedzin omawiających okoliczności tego doniosłego wydarzenia, jakim był chrzest Mieszka I. Prezentowany tom analizuje wpływ, jaki na kulturę Europy miało uczynienie z chrześcijaństwa religii panującej. Zawarte w publikacji studia, stanowiące dobre wprowadzenie do dyskusji nad problematyką początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, są jednocześnie samodzielnymi artykułami o wybranych zagadnieniach początków cywilizacji chrześcijańskiej. Opracowania ujęte w czterech częściach: „Polityka i państwo”, „Religia i Kościół”, „Kultura artystyczna”, „Prawo i armia”, stanowią zapis wystąpień uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje”, która odbyła się w Gnieźnie w dniach 26-28 października 2012 roku w przededniu 1700. rocznicy tytułowej bitwy. Po każdej części umieszczono autoryzowany przez uczestników zapis dyskusji toczącej się po każdym z referatów.
Współwydawcy: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Instytut Kultury Europejskiej UAM

Spis treści

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-348-2

Poznań 2014, s. 366, oprawa miękka, il.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 34 zł z VATKrajobraz Kulturowy

pod redakcją Beaty Frydryczak i Mieszka Ciesielskiego„Krajobraz kulturowy" pod redakcją Beaty Frydryczak i Mieszka Ciesielskiego, kolejny tom serii Krajobrazy, wpisuje się w ożywione dziś zainteresowanie humanistyki problematyką krajobrazu. Składająca się z dwóch części („Krajobraz i jego sensy” oraz „Reprezentacje krajobrazu”) książka daje wgląd w wielość poznawczych ujęć krajobrazu i tym samym w różnorodność krajobrazów samych, które stają się przedmiotem badawczej uwagi. Tom zawiera 23 oryginalne prace.

Spis treści

Seria Krajobrazy. Tom 4
Publikacja dofinansowana Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC -2011/01/B/HS1/01728

ISSN 2353-1657; ISBN 978-83-7654-313-0

Poznań 2014, s. 368, oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATLibretto i przekład

pod red. E. Nowickiej i A. Borkowskiej-RychlewskiejKsiążka pt. Libretto i przekład poświęcona jest interesującemu, a mało zbadanemu zagadnieniu przekładu tekstów librett, gatunku literackiego, który stanowi integralną część dzieła operowego. Tom jest zbiorem szesnastu oryginalnych tekstów zgrupowanych w czterech działach. Całość otwiera rozmowa Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej i Antoniego Libery.

Spis treści

Publikacja sfinansowana w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr NPRH 11H12 0201 81

ISBN 978-83-7654-333-8

Poznań 2015, s. 308, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 23 zł z VATWanda Kocięcka

Oddajcie mi Świętego Mikołaja! Wbrew wszystkiemu ocalić pamięć i tożsamośćKsiążka autorstwa Wandy Kocięckiej, którą niniejszym oddajemy do rąk Czytelników jest reedycją niezwykle poruszającego tomu Oddajcie mi Świętego Mikołaja! Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny (wyd. 1993, 1999, 2006, 2012) wzbogaconą o rozdział zatytułowany Gorycz spotkania z tomu Spacer z cieniami czyli historia bez zakończenia (wyd. 2005). Całości dopełnia obszerny wstęp historyczny stanowiący tło wojennych dziejów Kresów Wschodnich napisany przez panią profesor Barbarę Kubis. Publikacja ta powstała z potrzeby serca i jest zapisem indywidualnych przeżyć i subiektywnych odczuć, stanowiąc także istotny głos w dyskursie na temat lat II wojny światowej przeżytych na terenach zajętych po 17.09.1939 r. przez ZSRR. Koszmarny czas 1939-1945, zmieniające się okupacje sowiecka i hitlerowska, głód, zwalczające się wzajemnie oddziały partyzanckie, napady grabieżców sowieckich oraz przetaczający się front ukazane są tu ze specyficznej perspektywy dorastającej dziewczynki, którą wojenna zawierucha zastała z lalką w ręku. Autentyzm opisanych przez Autorkę zdarzeń, spotęgowany brutalnym odebraniem dzieciństwa i naznaczony przymusową dorosłością, pozwala zrozumieć więcej i dowiedzieć się więcej. Wanda Kocięcka urodzona na Kresach Wschodnich, na dalekiej Wileńszczyźnie w pobliżu Naroczy, gdzie przeżyła koszmarne lata II wojny światowej, po jej zakończeniu z całą rodziną przesiedlona na Ziemie Odzyskane. Kobieta niezłomna, która wbrew wszelkim przeciwnościom losu zrealizowała swe dziecięce marzenia, gdyż, zauroczona pracą pani doktor Dubowskiej, bardzo wcześnie postanowiła zostać lekarzem. Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest klinicystą, specjalistą chorób zakaźnych, wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym, a potem kierownikiem (1979–1987 i 1996–2000) Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej w Poznaniu, wykładowcą uniwersyteckim z doświadczeniem międzynarodowym, członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, autorką licznych prac badawczo-naukowych oraz kilku wyjątkowych publikacji wpisujących się w nurt literatury wspomnieniowej.

Spis treści

ISBN 978-83-7654-349-9

Poznań 2015, s. 192, oprawa miękka ze skrzydełkami, il.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATBartłomiej Garczyk

Wielonarodowy Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917Równolegle do, nazwijmy to umownie, powszechnej, tradycyjnej historii Petersburga, pełnej blasku, kolorytu, majestatu i piękna architektury, funkcjonuje także historia mniej znana. Obok Petersburga Piotra I, Petersburga Rastrellego, Puszkina, Mickiewicza, Dostojewskiego i Gogola, istnieje również historia osiedlonych nad Newą Niemców, Polaków, Finów, Szwedów, Włochów czy Żydów, którzy wespół z przybyłymi tam Rosjanami, Ukraińcami, Białorusinami zbudowali nową społeczność – społeczność „petersburżan”. (…) Intencją autora niniejszej książki było przedstawienie dziejów Petersburga widzianych przez pryzmat zamieszkujących go mniejszości narodowych, które odcisnęły na życiu miasta trwały ślad. W pracy zaakcentowany został fakt, że Petersburg, mimo że był miastem rosyjskim, od najwcześniejszych lat swego istnienia posiadał polifoniczną kulturę. Nad Newą splatały się i oddziaływały na siebie różne nacje, konfesje, tradycje i obyczaje. Diaspory narodowe silnie identyfikowały się z miastem i partycypowały w rozwoju jego kultury. Takie ujęcie historii nadnewskiej stolicy nie zostało do tej pory uchwycone w polskiej historiografii. (…) Dzisiejszy Petersburg jest w pełni nowoczesnym miastem z zachwycającym rodowodem wielokulturowości. Zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku renesans kultur narodowych trwa nadal z różną dynamiką. W przestrzeni architektonicznej miasta pozostały różnowiercze świątynie, którym mozolnie przywraca się dawną świetność. Żyją nadal ludzie czyniący starania o przywołanie pamięci narodowej wśród potomków nadnewskich Niemców, Finów, Polaków. Bezpowrotnie została jednak utracona wielokulturowa dusza „Starego Petersburga”. Mimo pozorów, atmosfera nadnewskiej stolicy nie posiada dawnej mozaiki barw, odcieni i wieloetnicznego gwaru właściwego petersburskim bulwarom i rynkom przełomu XIX/XX wieku. Podobnie Newski Prospekt, bez wielojęzycznych witryn i szyldów sklepowych. To wszystko odeszło na zawsze…
Książka bogato ilustrowana

Spis treści

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-231-7

Poznań 2015, s. 206, oprawa twarda, wkładki ilustracyjne

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 42 zł z VATKatedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy

pod red. Jacka Kowalskiego i Tomasza RatajczakaTom jest zbiorem prac prezentowanych na XXXIII Seminarium Mediewistycznym im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, które odbyło się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2012 w Poznaniu. W czterech działach opublikowano 20 oryginalnych tekstów.

Spis treści

Prace Komisji Historii Sztuki, tom 40
Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-360-4

Poznań 2014, s. 400, oprawa miękka, il.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 24 zł z VATAnna Czekanowska

Ku niedalekiej przeszłości (1948-2002). Z doświadczeń badacza i nauczycielaKsiążka jest napisanym ze swadą zbiorem wspomnień i obserwacji dotyczących rozwoju muzykologii w drugiej połowie XX wieku oraz fenomenu nauki w ogóle. Swe doświadczenia naukowe i dydaktyczne Autorka analizuje przez pryzmat stosunków społecznych, kulturowych i politycznych w różnych zakątkach świata na przestrzeni pięćdziesięciolecia niezwykle dynamicznych zmian, także technologicznych, dotykających każdej sfery ludzkiego życia. Publikacja niezwykle interesująca nie tylko dla muzykologów, czy ściślej etnomuzykologów , lecz także dla historyków, antropologów i kulturoznawców.

ISBN 978-83-7654-328-4

Poznań 2015, s. 202, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 15 zł z VATAndrzej Kowalczyk

Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnychW Polsce opublikowano niewiele prac prezentujących naczynia kamionkowe pochodzące z badań archeologicznych (zdecydowana większość pochodzi z Pomorza). Przygotowywana w PTPN książka dotyczy ceramiki użytkowanej przez mieszkańców Poznania, odmiennej od stwierdzonych w miastach nadbałtyckich i śląskich. W pracy poddano analizie 950 fragmentów naczyń datowanych od 2 poł. XIV do końca XVIII w. pozyskanych z badań archeologicznych na terenie naszego miasta. Książka bogato ilustrowana. Do publikacji dołączona została płyta CD zawierająca kwestionariusz głównych cech ceramiki kamionkowej. Wydanie we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Legnicy.

Spis treści

Prace Komisji Archeologicznej PTPN, t. 31
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

ISSN 0137-3250; ISBN 978-83-7654-295-9

Poznań 2014, s. 264, il., CD, oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 40 zł z VATLucjan Jurkiewicz

Opis podróży i pobytu na Sachalinie

Opracowanie Agnieszka Królczyk i Janina ChoderaPublikacja przygotowana została na podstawie zachowanego w Bibliotece Kórnickiej rękopisu (dar rodziny Czartoryskich z Obornik Śląskich z 1962 r.). Rękopis opisuje podróż Polaka, Lucjana Jurkiewicza, którą w latach 1886-1897 odbył po Sachalinie. Pracę cechuje autentyzm i dokładne rejestrowanie faktów oraz precyzja opisu przyrody i warunków życia na wyspie (np. opisy kopalni złota, hodowlę soboli, dokładny zapis wydatków przeznaczonych na podróż). Dziennik ten jest cennym źródłem historycznym oraz krajoznawczym i przyrodoznawczym. Praca bogato ilustrowana. Współwydanie z Biblioteką Kórnicką PAN.

Spis treści

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa

ISBN 978-83-7654-364-2

Poznań 2014, s. 285, il., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 36 zł z VATAgnieszka Motyl

Normalizacja fleksji werbalnej w zakresie kategorii czasu w dobie średniopolskiejW pracy analizowane są szczegółowo wybrane procesy normalizacyjne form czasownikowych, które dokonywały się w dobie średniopolskiej. Obejmują one konstrukcje czasu teraźniejszego, czasów przeszłych i przyszłych, między innymi: rywalizację form czasu teraźniejszego typu będziem będziemy, czy typu dawam daię, czasu przeszłego typu robilichmy robiliśmy, czasu zaprzeszłego typu dałem był żem był dał, a także przyszłego złożonego typu będzie robić robić będzie będzie robił. Na ich podstawie ukazane zostały tendencje, które dominowały w średniopolskiej koniugacji, wyznaczone ogólne tempo zmian i wskazane czynniki, które na to wpływały. Szczególna uwaga zwrócona została na zróżnicowanie regionalne, a także użycie wariantów przez poszczególne drukarnie i stan w konkretnych źródłach. Zebrane dane pokazały, że doba średniopolska stanowiła dla fleksji werbalnej czas likwidowania wariantywności odziedziczonej z poprzedniego okresu i kształtowania się nowej normy. Normalizacja nie przebiegała jednak równomiernie we wszystkich procesach, widać także jej zmienność w poszczególnych okresach doby średniopolskiej. Część procesów trwała nieprzerwanie przez cały badany okres, wprowadzając nową normę w miejsce starej. W innych widać jednak pewne spowolnienie, a nawet tymczasowe zahamowanie normalizacji trwające od połowy doby średniopolskiej. Na połowę doby średniopolskiej przypada także czas najwyraźniejszych różnic między odmiankami regionalnymi polskiego języka literackiego. Potwierdza to słuszność stawiania przez historyków języka cezury w połowie wieku XVII.

Spis treści

Prace Komisji Językoznawczej PTPN, t. 63
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISSN 0076-4678; ISBN 978-83-7654-352-9

Poznań 2014, s. 325, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATKrajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne

pod redakcją Beaty Frydryczak„Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne” to druga pozycja w nowej serii wydawniczej "Krajobrazy", którą inicjujemy kulturowe badania nad krajobrazem rozumianym jako zjawisko estetyczne i przyrodnicze, jak i środowisko życia podlegające zmianom historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Mamy nadzieję, że seria ta uzupełni odczuwalny w polskiej literaturze przedmiotu niedostatki tego rodzaju i rozbudzi zainteresowani badawcze dla wciąż tej problematyki, inicjując wspólną, szeroką płaszczyznę dla wielu dziedzin nauki.
z recenzji wydaniczej: Krajobrazy i ogrody - obiekty troski i ochrony, zachwytu i estetycznego doświadczenia - stały się ostatnio przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny wiedzy. Są wśród nich nie tylko historycy sztuki, geografowie, ale również literaturoznawcy, archeologowie, etnologowie, socjologowie, filozofowie i kulturoznawcy. Ich badania, prowadzone zgodnie z interesami poznawczymi i metodami specyficznymi dla danej dyscypliny, pogłębiają naszą wiedzę o tych fenomenach. Jednocześnie badacze zauważają ograniczenia podejścia dyscyplinowego, stąd zrozumiałe stają się postulaty badań interdyscyplinarnych czy próby refleksji nad nimi z perspektywy humanistycznych zwrotów. Publikacja otwiera interesującą dyskusję nad odpowiednim podejściem do krajobrazu i metodologią jego badań. Stanowi również ważny głos w studiach nad pamięcią krajobrazu/ogrodu oraz krajobrazem/ogrodem jako medium i miejscem pamięci. Z pewnością zainteresuje nie tylko badaczy, ale również miłośników tych przestrzeni kulturowych.

Dr hab. Renata Tańczuk

Spis treści

Seria Krajobrazy Tom 2
Publikacja dofinansowana Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC -2011/01/B/HS1/01728

ISSN 2353-1657; ISBN 978-83-7654-322-1

Poznań 2014, s. 210, il., oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATSłownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVII wieku. Tom II G-N

redakcja naukowa Irena Sarnowska-GiefingTom II G-N „Słownika nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVIII wieku” oprócz informacji dotyczących nazwisk, ich znaczenia, motywacji, budowy i genezy, opisuje przekształcenia w systemie nazewniczym, wynikające ze zmian demograficznych. Ukazuje z perspektywy onimicznej burzliwe dzieje miasta, okresy załamań osadnictwa spowodowane wojnami, klęskami żywiołowymi czy epidemiami. „Słownik” stanowi cenne źródło wiedzy dla mieszkańców Poznania, historyków, językoznawców, filologów.


Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tom I A-F wykazał się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w roku 2011. W sprawie zakupu tego tomu prosimy kontaktować się z Działem Handlowym Wydawnictwa Naukowego UAM press@amu.edu.pl. tel. 61 829 46 40

ISBN 978-83-7654-267-6

Poznań 2014, s. 754, prawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 47 zł z VATAgnieszka Topolska

Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989 jest książką poświęconą recepcji postaci i dzieła Stanisława Moniuszki rozpatrywanych pod kątem znaczenia tego kompozytora dla polskiej kultury. Autorka analizuje związek pomiędzy pamięcią zbiorową Polaków a fundamentalną dla niej koncepcją wieszcza narodowego oddziałującą na oczekiwania społeczeństwa względem artystów i ludzi kultury. Analiza wizerunku Moniuszki kreowanego w polskim piśmiennictwie lat 1858-1989 ujawnia procesy mitologizacyjne widoczne dzięki konfrontacji ocen z materiałem słowno-muzycznym najczęściej przywoływanych przez badaczy i recenzentów utworów tego kompozytora. Rozprawa plasuje się na przecięciu kilku dyscyplin: muzykologii, socjologii i językoznawstwa.


Książka wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę z zakresu historii muzyki polskiej NCK.


Poznańskie Studia Operowe t. X
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISSN 0079-4651; ISBN 978-83-7654-243-0

Poznań 2014, s. 230, il., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 26 zł z VATMagdalena Walter-Mazur

Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wiekuBenedyktynki reformy chełmińskiej odbudowujące pod koniec XVI wieku życie monastyczne na ziemiach północnej, centralnej i wschodniej Rzeczypospolitej, znalazły się w awangardzie posoborowej odnowy polskiego Kościoła Katolickiego. Na przestrzeni dwóch kolejnych wieków w życiu klasztorów obserwujemy najpierw czas entuzjazmu, fali powołań i zakładania nowych fundacji, następnie zapaść spowodowaną wojnami i epidemiami 2. połowy XVII wieku, wreszcie rozkwit barokowych form pobożności, a na koniec schyłek epoki rozwoju klasztorów nadchodzący wraz z oświeceniem. Książka wydobywa na pierwszy plan znajdującą się w tle tych przemian kulturę muzyczną zakonnic. Zgodnie z założeniami reguły, centrum codziennego życia mniszki stanowiła wspólna liturgia, której ważnym elementem była muzyka, wykorzystywana także jako ozdoba liturgii świątecznej. Praktyka muzyczna zakonnic przyjmowała różne formy: od chorału i jednogłosowej pieśni w języku polskim, poprzez pieśń wielogłosową, polifonię łacińską, polichóralność, grę solową na instrumentach klawiszowych, po muzykę wokalno-instrumentalną i kameralną. Styl muzyczny utworów zmieniał się podążając za aktualnymi tendencjami. W kultywowaniu muzyki benedyktynki opierały się przede wszystkim na własnych siłach. Nie utrzymywały zespołów składających się ze świeckich muzyków, lecz przyjmowały chętnie kandydatki mające muzyczne wykształcenie lub zapewniały im naukę śpiewu i gry już w klasztorze. Kupowały instrumenty i przepisywały nuty gromadząc potrzebny repertuar. Wśród zakonnic aktywnych muzycznie spotykamy zarówno córki organistów, jak i szlachcianki; dla pierwszych muzyka stanowiła drogę społecznego awansu, dla drugich zapewne element samorealizacji.

Spis treści

Prace Komisji Muzykologicznej t. 33
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-316-1

Poznań 2014, s. 442, il., tab., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 39 zł z VATMaurycy Zajęcki

Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowejW pracy definiuje się instrument prawny jako działania konwencjonalne podmiotów, które na mocy obowiązującego prawa mają kompetencję do ingerowania w stosunki społeczne w celu ich zmiany. Jest to szeroka definicja, gdyż mieszczą się w niej zarówno działania prawodawcze, jak i działania wykonawcze. Jest to zarazem definicja restrykcyjna, gdyż za genus obiera czynności konwencjonalne. Przedmiotem analiz są regulacje dotyczące miast feudalnych epoki przedindustrialnej. Jest to uzasadnione rzeczowo tym, że ważną cezurą czasową w ewolucji materialnego środowiska życia mieszkańców miast jest przejście od społeczeństwa przedindustrialnego do społeczeństwa industrialnego. Dla tematu pracy przełomowe są zarówno procesy tzw. reformy miejskiej w Europie Środkowej, oznaczające całkowitą przebudowę systemu prawa dotyczącego miast, jak i upadek polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który oznaczał dla miast całkowitą zmianę kontekstu ustrojowego, w szczególności zmianę systemu źródeł prawa i pojawienie się ogólnopaństwowego prawodawstwa administracyjnego państw zaborczych. Ramy terytorialne określone są bardzo ogólnie użytym w temacie pracy słowem „Polska”. W pracy rozszerzono kwerendę na kilka obszarów granicznych: miasta pruskie w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego, miasta śląskie w późnym średniowieczu, miasta Pomorza Szczecińskiego w średniowieczu i we wczesnych czasach nowożytnych. Kluczowe znaczenie dla pracy ma realizacja postulatu reprezentatywności bazy materiałowej. Wyróżnić należy trzy podstawowe subkryteria, ważne z uwagi na przedmiot pracy: kryterium reprezentatywności chronologicznej, kryterium reprezentatywności systemowej oraz kryterium reprezentatywności odniesienia przedmiotowego. Zasadnicza część pracy (część druga) poświęcona jest analizie instrumentów ochrony przeciwpożarowej. Omawiane są instrumenty dotyczące następujących dziedzin: przestępstwo podpalenia i nieumyślnego spowodowania pożaru (w prawie miejskim oraz w polskim prawie ziemskim); porządek architektoniczno-budowlany, na który składały się regulacje dotyczące kominów, pokrycia dachów, murów grodziżarowe, wspierania zabudowy murowanej i ograniczania zabudowy drewnianej, podcieni, miedzuchów, uliczki przymurnej, lokalizacji zakładów rzemieślniczych, infrastruktury przeciwpożarowej (wodociągi, studnie); zachowania w życiu codziennym, takie jak patrolowanie ulic, składowanie materiałów łatwopalnych, oświetlenie ulic i pomieszczeń, wykorzystanie ognia w wykonywaniu rzemiosł, palenie tytoniu; gromadzenie sprzętu gaśniczego (przez mieszkańców, cechy i urzędników miejskich; przebieg akcji gaszenia pożaru, w tym takie zagadnienia szczegółowe jak sygnał alarmowy, obowiązek uczestnictwa w akcji, podział obowiązków, zapobieganie szabrownictwu, nagrody za wyróżnienie się we akcji oraz odszkodowania (za wyburzone w akcji gaśniczej domy).

Spis treści

Prace Komisji Historycznej, t. 74
Wydano z pomocą finansową Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

ISSN 0079-4651 ISBN 978-83-7654-304-8

Poznań 2014, s. 340, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATBaskijska historia, baskijskie historie

pod redakcją Katarzyny MirgosKsiążka to wyjątkowy na polskim rynku wydawniczym multidyscyplinarny zbiór artykułów napisanych przez polskich i baskijskich autorów dotyczący, mało w Polsce znanej a przecież tak bogatej i wielowątkowej, historii Kraju Basków. Tematyka tekstów związana jest z kwestiami językowymi, politycznymi, elementami historii regionalnej, wybranymi zjawiskami i przemianami kulturowymi, analizowanymi w perspektywie problematyki tożsamości i tradycji. Znajdzie tu zatem Czytelnik informacje na temat dziejów języka, któremu wieszczono wyginięcie, a który, wbrew prognozom, stał się językiem literatury i edukacji. Lektura artykułów umożliwi nie tylko odkrycie specyfiki baskijskich świąt i wierzeń, sportów czy charakteru miejscowej kinematografii, ale i poznanie historii konkretnych miejsc, których znaczenie wykracza nierzadko poza to, co lokalne. Książka ta zrodziła się z fascynacji baskijską kulturą, a pomyślana jest przede wszystkim jako źródło inspiracji dla polskich czytelników. Adresowana jest zarówno do tych, którzy posiadają już pewną wiedzę o omawianym regionie, jak i do osób po raz pierwszy sięgających po literaturę na ten temat.

Spis treści

Studia Europea Gnesnensia, t. 18
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Miejski w Gnieźnie

ISSN 2082-596X ISBN 978-83-7654-308-6

Poznań 2014, s. 216, il., oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATOperowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej

pod redakcją Katarzyny Lisieckiej i Barbary JudkowiakTom przynosi pionierskie rozpoznania zachodnio- I wschodnioeuropejskich kontekstów libretta I opery polskiej na tle ich rzemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie na Białorusi, Węgrzech I Łotwie. W centrum uwagi interpretacyjnej znalazły się fundamentalne kategorie Wschodu i Zachodu, rodzimości i obcości, narodowości i egzotyzmu. Jest to spójna i wyrazista tematycznie monografia zbiorowa poświęcona librettu polskiemu, ukazanemu w jego wschodnio- i środkowoeuropejskim kontekście. Prawdziwe dokonanie badawcze.

Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Ławskiego

Spis treści


Publikacja sfinansowana w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki NPRH 11H12 0201 81

ISBN 978-83-7654-300-0

Poznań 2014, s. 314, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 23 zł z VATTeatr muzyczny Stanisława Moniuszki

pod redakcją Magdaleny Dziadek i Elżbiety NowickiejZbiór studiów Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki jest kolejnym tomem prac naukowych, przygotowanym w poznańskim ośrodku […]. Przemyślany wybór podjętych tematów pozwolił uniknąć przypadkowości, zgrupować szkice w obrębie wspólnych zainteresowań, wyznaczających pole także dla przyszłych badań, dotyczących XIX-wiecznego teatru muzycznego. […] Przedstawiony tom ma moc inspirującą, stanowi dobry przykład nowej, bardziej współczesnej formy budowania monograficznego dzieła.

Z recenzji Aliny Kowalczykowej


Do książki dołączona jest płyta z pieśniami do tekstu słynnego w swoim czasie "Królodworskiego rękopisu", stworzonymi przez kilku kompozytorów z różnych krajów słowiańskich.

Spis treści


Publikacja sfinansowana w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki NN105015540 Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki

ISSN 2082-596X ISBN 978-83-7654-320-8

Poznań 2014, s. 386, il., CD, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATLesław Morawiecki

Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44-27 p.n.e.)

Do druku podał i wstępem opatrzył Leszek MrozewiczPrezentowana rozprawa została pierwszy raz wydana 25 lat temu. Mimo upływu czasu nic nie straciła ze swej aktualności. Obecna edycja nie narusza kształtu i treści nadanej książce przez Lesława Morawieckiego (1949-2004). Zaopatrzona została we wstęp o dziejach epoki. Zmianie uległ katalog monet załączony na końcu książki. W pierwotnej wersji, ze względu na ówczesny stan techniki edytorskiej, był nieczytelny. Obecny katalog posiada dobrej jakości fotografie. Przewodnim wątkiem książki jest agonia Republiki Rzymskiej w latach po śmierci Juliusza Cezara (15 marca 44 przed Chr.) do ustanowienia nowego porządku polityczno-prawnego –Cesarstwa Rzymskiego (16 stycznia 27 przed Chr.). Rozgrywające się wówczas wydarzenia militarne i polityczne stanowią jednak dla autora zaledwie tło jego rozważań. Uwagę skupił na wykorzystywaniu religii w toczących się sporach, stawiając oryginalną tezę, że główni protagoniści tych czasów, Sekstus Pompejusz, Marek Antoniusz i Oktawian („młody Cezar”), ugruntowania swej pozycji szukali w obszarze kultu religijnego. W ostatecznym starciu o władzę liczyli się bowiem tylko ci wodzowie, stwierdza autor, którzy potrafili wykazać, wzorem Juliusza Cezara, że drzemie w nich boska charyzma, uzasadniająca ich prawo do władztwa nad światem. ‘Władza charyzmatyczna’ oznaczała zespolenie w jednej osobie cech ludzkich i boskich, co znajdowało wyraz w nadzwyczajnej opiece bogów, a zwłaszcza tego jednego, którego wybrali za swego patrona i który wyposażył ich w nadzwyczajne cnoty. Wygrał ten z pretendentów, którego boski opiekun zawierał w sobie pierwiastek uniwersalny. Autor dokonuje wnikliwej analizy wszystkich możliwych źródeł, w tym zwłaszcza numizmatycznych, zespalając ze sobą płynące z nich konkluzje. Pokazuje, że społeczeństwo schyłku Republiki Rzymskiej dalekie był od odrzucenia religijności, a wręcz przeciwnie, przybrała ona tylko odmienny wyraz. Przedstawiona w książce wizja upadku Republiki Rzymskiej to obraz niezwykły, odmienny od dotychczasowych ustaleń.

Spis treści

Studia Europea Gnesnensia, t. 17
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Miejski w Gminie

ISSN 2082-596X ISBN 978-83-7654-283-6

Poznań 2014, s. 348, il., oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 30 zł z VATRachel Elior

Dybuki i kobiety żydowskieW książce jej Autorka, prof. Rachel Elior, udziela odpowiedzi na pytanie, jak i w jaki sposób człowiek staje się opętany przez dybuka (ducha osoby zmarłej, egzystującego w ciele osoby żyjącej). Wskazuje także na konsekwencje wynikające ze stanu opętania. Choć mógł być on postrzegany jako kara za popełniony grzech, to można postrzegać go również jako pewien mechanizm wykorzystywany przez ludzi zdesperowanych – częstokroć kobiety – którzy nie mieli żadnej innej możliwości ucieczki przed żądaniami i oczekiwaniami swoich społeczności zdominowanych przez patriarchalny porządek. Autorka Dybuków i kobiet żydowskich bada zatem w swojej pracy różnorodne aspekty stanów posesywnych, określanych w kulturze żydowskiej mianem dybuka. Analizuje to zjawisko z perspektywy historycznej i fenomenologicznej, zwracając szczególną uwagę na genderowe uwarunkowania problemu. Rachel Elior jest emerytowaną profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Przez lata kierowała Katedrą Filozofii Żydowskiej oraz Żydowskiej Myśli Mistycznej imienia Johna i Gołdy Cohenów. Była również Dziekanem Wydziału Myśli Żydowskiej Uniwersytetu Hebrajskiego. Odbywała staże i prowadziła wykłady w licznych ośrodkach naukowych poza Izraelem: w University College w Londynie, na Uniwersytecie w Amsterdamie, w Oberlin College, na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, w Oksfordzkim Centrum Studiów Hebrajskich i Żydowskich, na uniwersytecie Case Western, w Yeshiva University, na Uniwersytetach w Tokio i Kioto oraz w Princeton University i Chicago University. Jest autorką wielu prac na temat żydowskiego mistycyzmu w jego różnych postaciach, otrzymała wiele nagród. W roku 2006 wyróżniona została przez Izraelską Akademię Nauk prestiżową Nagrodą im. Gerschoma Scholema, przyznawaną za badania nad Kabałą.

Spis treści

Studia Europea Gnesnensia, t. 19
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Miejski w Gminie

ISSN 2082-596X ISBN 978-83-7654-320-8

Poznań 2014, s. 112, oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 17 zł z VATPrawo kultury. Zagadnienia prawne Tom 3: Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne

pod redakcją Alicji Jagielskiej-Burduk i Wojciecha Szafrańskiego„Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki” t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury. Opracowanie obejmuje zagadnienia z zakresu prawa kultury dotyczące: funkcjonowania muzeów na rynku sztuki, bezpieczeństwa rynku z uwzględnieniem zjawiska obrotu falsyfikatami oraz funkcji ekspertów i ich ekspertyz na tym rynku. W przygotowanym opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia z zakresu prawa rynku sztuki oscylujące wokół problematyki związanej z ekspertyzami oraz transferem dzieł sztuki pomiędzy krajami. Wśród autorów są pracownicy naukowi łączący pracę badawczą z praktykę oraz pracownicy urzędów administracji. Istniejące recenzje: Janusz Miliszkiewicz „Rzeczpospolita” z dnia 20 listopada 2014 r. Brakuje dobrych regulacji.

Spis treści

Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne Tom 3
Publikacja dofinansowana ze środków Miasta Poznania

ISBN 978-83-7654-287-4

Poznań 2014, s. 348, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATNajstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519

wydał, przełożył i opracował Adam Kozak

Rękopis pochodzącej z przełomu średniowiecza i nowożytności najstarszej księgi rady miejskiej Pleszewa, stanowi rzadki, a zarazem niezwykle cenny przykład, tak wcześnie zachowanej dokumentacji spraw sądowych prowadzonych przed sądem średniej wielkości wielkopolskiego miasta. Jest to jednocześnie jedno z najlepszych źródeł pozwalających poznać późnośredniowieczne miasteczko, jego mieszkańców oraz prawo, które regulowało ich życie. Jego uważna lektura przenosi czytelnika w świat pleszewskich mieszczan i pozwala przyjrzeć się ich codziennym sprawom, a dzięki temu lepiej ich zrozumieć. Książka Najstarsza pleszewska księga radziecka… stanowi edycję źródłową fragmentu omawianego rękopisu obejmującego lata 1485-1519, kiedy to władzę nad miastem sprawowali kolejni przedstawiciele możnego rodu Tęczyńskich. Publikacja składa się z obszernego wstępu wprowadzającego w tematykę średniowiecznych ksiąg sądowych, tzw. prawa niemieckiego oraz w dzieje miasta. Zasadniczą część pracy stanowi krytyczne wydanie 128 łacińskojęzycznych zapisek rady miejskiej dotyczących m.in. obrotu nieruchomościami, umów małżeńskich, posagów, wian oraz testamentów uzupełnionych o ich pełne polskie tłumaczenie, dzięki czemu z ich treścią zapoznać się może każdy pasjonat historii. Całość zamykają indeksy osobowo-miejscowy, rzeczowy oraz słów polskich.
Wielkopolska Dawniej i Dziś. Studia, źródła i materiały, t. 4

ISBN 978-83-7654-291-1

Poznań 2014, s. 212, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 12 zł z VATSłownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu.
Część V, zeszyt 2 TABLINY - UNIĘCICE

Pod redakcją Tomasza Jurka
Wydanie tomu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Współwydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7654-259-1

Poznań 2014, s. 188, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 30 zł z VATSukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Pod redakcją A. Milczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz

Tom Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego zawiera teksty wystąpień uczestników międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, która odbyła się w Gnieźnie w 2012 roku. Zgodnie z tytułem celem książki jest więc prezentacja aktualnego stanu polskiej i europejskiej myśli w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Składają się na nią artykuły specjalistów w tej dziedzinie, w tym teoretyków i praktyków. Ponieważ reprezentują oni różne ośrodki akademickie oraz środowiska krajowe i zagraniczne, publikacja ma charakter poglądowy i przeglądowy. Ponadto w wielu tekstach, w tym w artykule Władysława T. Miodunki, który otwiera tom, podsumowując ostatnią dekadę nauczania jpjo, czytelnik znajdzie prognozy dotyczące najbliższej przyszłości glottodydaktyki polonistycznej oraz liczne postulaty służące jej skutecznemu rozwojowi.
Prace Komisji Językoznawczej, t. 62

Spis treści

ISSN 0079-4678 ISBN 978-83-7654-227-0

Poznań 2014, s. 376, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATMiędzy panem a plebanem. Wieś, miasto,władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy

pod redakcją Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka

Tom otwiera praca Jarosława Jarzewicza "Biskupi, miasta i wsie – ich znaczenie w kulturze średniowiecznej", następnie w trzech działach: Biskup i jego diecezja w kulturze średniowiecznej Europy, Między panem, wójtem a plebanem. Wieś, włość i parafia w kulturze średniowiecznej Europy oraz Fara, Ratusz, Zamek. Małe miasta i miasteczka w kulturze średniowiecznej Europy przedstawiono 31 tekstów. Publikacja zawiera ilustracje.
Prace Komisji Historii Sztuki, t. 39
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Spis treści

ISSN 00079-466X ISBN 978-83-7654-238-6

Poznań 2014, s. 500, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATElżbieta Jastrzębowska

Podziemia antycznego Rzymu

Podziemne budowle miast zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, urzekały tajemniczością i wzbudzały nadzieje na odnalezienie skarbów. Podziemia Rzymu mogą zaspokoić wszystkie te potrzeby umysłu lepiej niż jakiekolwiek inne miasto na świecie ponieważ tamtejsze „lochy” są stosunkowo dobrze zachowane oraz znajduje się w nich relatywnie dużo różnorodnych zabytków antycznych. Celem książki, którą oddajemy do rąk czytelnika jest opis i interpretacja podziemnych budowli rzymskich, wyjaśnienie czym były i czemu służyły, a także kiedy i w jaki sposób zostały zbudowane oraz dlaczego są tak liczne, jak można je sklasyfikować i co wnoszą do naszej wiedzy o architekturze i sztuce Rzymu. Omówione są zarówno kanały, cysterny i inne pomieszczenia podziemne czysto utylitarne, jak i konstrukcje reprezentacyjne w postaci kryptoportyków, chroniące w lecie przed upałami, a w zimie przed deszczem i chłodem. Ponadto bohaterami książki są również kultowe miejsca spotkań Rzymian, przede wszystkim wyznawców boga Mitry, czyli mitrea. Wreszcie omówiono także podziemne grobowce, w tym oczywiście katakumby, nie tylko chrześcijańskie, choć najobszerniej opracowane, ale też pogańskie i żydowskie.
Studia Europea Gnesnensia, t. 15
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miasta w Gnieźnie

ISBN 978-83-7654-218-8 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2014, s. 438, il., oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 37 zł z VATWładymir Rabinowicz

Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku. Zmieniająca się mniejszość w zmieniającym się społeczeństwie

Monografia jest wnikliwą analizą ewolucji żydowskiej wspólnoty w Irkucku jako grupy funkcjonującej w społeczności przesiedleńców. Przedstawia złożoność relacji wewnątrz kolonii, stosunków pomiędzy różnymi grupami etnicznymi oraz pomiędzy mniejszością żydowską a strukturami władzy Imperium Rosyjskiego. Historia irkuckich Żydów, przedstawiona przez pryzmat tzw. mniejszości przedsiębiorczych, jest procesem dynamicznym, przebiegającym na tle kształtującej się, specyficznej społeczności Irkucka. Ta grupa etniczno-religijna miała ogromne znaczenie dla całej Wschodniej Syberii, stając się swego rodzaju papierkiem lakmusowym ogólnych tendencji rozwoju społeczno-historycznego. Autor stawia tezę, że specyfika irkuckiej kolonii żydowskiej określana była przez jej „obcość”, co prowadziło w konsekwencji do demonstrowania z jednej strony wysokiej ekonomicznej i społecznej mobilności, z drugiej – wymuszało zamykanie się wewnątrz struktury wspólnotowej. Aktywna pozycja mniejszości żydowskiej i gotowość do współpracy z Żydami ze strony wielu ważnych przedstawicieli społeczności Irkucka stały się gwarancją bezpieczeństwa i stabilizacji kolonii. Publikacja jest tłumaczeniem książki z języka rosyjskiego wydanej w 2012 roku w Irkucku.

Studia Europea Gnesnensia, t. 16
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miasta w Gnieźnie

ISBN 978-83-7654-298-0 ISSN 2082-596X

Poznań – Gniezno 2014, s. 233, tab., wykresy, oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATNeuroestetyka muzyki

pod redakcją Marcina Boguckiego, Adriana Foltyna, Piotra Podlipniaka,Piotra Przybysza, Hanny Winiszewskiej
Neuroestetyka muzyki tom 2 z serii „Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej” pod redakcją Marcina Boguckiego, Adriana Foltyna, Piotra Podlipniaka, Piotra Przybysza oraz Hanny Winiszewskiej to praca zbiorowa poświęcona tematyce obejmującej szerokie spektrum zagadnień określanych współcześnie mianem tytułowej neuroestetyki muzyki. Zagadnienia te, wśród których znajdują się kognitywne aspekty poznania i twórczości muzycznej, amuzje, czy ewolucja zdolności muzycznych, łączy kwestia biologicznych, a zwłaszcza neuronalnych podstaw doświadczenia estetycznego muzyki. Tak specyficzne podejście do zjawisk muzyczno-estetycznych wymusza przyjęcie przez autorów perspektywy interdyscyplinarnej, wykorzystującej współczesne osiągnięcia nauk przyrodniczych. Jest to jednak strategia charakterystyczna dla nowoczesnej nauki, która coraz odważniej wkracza w obszary zarezerwowane dotąd wyłącznie dla tradycyjnie rozumianych nauk humanistycznych, wątpiących nierzadko w możliwość zrozumienia i wyjaśnienia istoty zjawisk estetycznych metodami nauk przyrodniczych. Stojąc jednak u progu przełomowych odkryć dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu, którego aktywność odpowiada za wszelkie przejawy aktywności poznawczej człowieka, przyjęcie proponowanej przez autorów Neuroestetyki muzyki postawy nie tylko jest zasadne, ale wydaje się być jedyną drogą umożliwiającą zrozumienie faktycznych mechanizmów odpowiedzialnych za doświadczenie estetyczne muzyki. Książka zawiera 11 oryginalnych artykułów naukowych uzupełnionych o dwa tłumaczenia tekstów wybitnych specjalistów o renomie światowej, zajmujących się neurobiologicznymi i ewolucyjnymi źródłami muzyczności człowieka. Jest to pierwsza publikacja poświęcona tej tematyce w języku polskim i wpisuje się w najnowsze trendy badawcze, łączące wysiłki przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych. Autorami artykułów są przedstawiciele takich dyscyplin naukowych jak: filozofia, kognitywistyka, muzykologia, psychologia, fizyka, historia sztuki czy biologia, wśród których znalazł się jeden z pionierów kognitywistyki w Polsce prof. dr hab. Włodzisław Duch. Zawartość merytoryczna tomu dotyczy czterech kluczowych dla neuroestetyki muzyki zagadnień a mianowicie: kwestii tożsamości tej nowej dziedziny wiedzy i związanych z nią ograniczeń metodologicznych; zjawisk charakterystycznych dla procesów mentalnych związanych z twórczością i percepcją muzyki, takich jak intuicja czy kreatywność kompozytorska; muzyczno-specyficznych deficytów poznawczych – amuzji; ewolucji zdolności muzycznych człowieka. Aktualność poruszanych w pracy problemów badawczych wraz z pionierskim charakterem podjętego tematu czynią z książki nie tylko wartościową publikację naukową, uzupełniającą niewątpliwą lukę w polskim piśmiennictwie o muzyce, ale także nieocenioną pomoc dydaktyczną.


Spis treści

Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej, t. 2
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr grantu 11H 12 0201 81

ISBN 978-83-7654-202-72

Poznań 2013, s. 317, tab., il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 33 zł z VAT„Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” Studia i szkice o libretcie

pod redakcją Elżbiety Nowickiej i Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej
Książka „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” Studia i szkice o libretcie stanowi efekt pierwszej fazy zakrojonych na szeroką skalę badań nad librettem operowym rozumianym jako integralna część literatury, teatru i kultury muzycznej, traktowanym jako wyjątkowe medium obiegu tematów, idei, wątków, estetyk etc. wspólnych kulturze europejskiej kilku stuleci. Jednocześnie niniejszy tom inicjuje serię książek wyrastających z namysłu nad różnymi aspektami libretta operowego. Szeroki zakres tematów, jaki wyznaczają analizowane w poszczególnych artykułach dzieła i teorie operowe wywodzące się z różnych epok, poza ich samoistną wartością, prowadzi też do wyłonienia kilku głównych obszarów badań rozwijanych w planowanych, przyszłych pracach. Pośród podejmowanych w tej książce zagadnień Czytelnik znajdzie, kolejno, temat operowych form, rozumianych również jako elementy składowe dzieła operowego, takie jak aria czy recytatyw, problematykę przekładu libretta i adaptacji operowej, refleksję nad operą dwudziestowieczną ujętą w perspektywie ówczesnych fascynacji koncepcjami psychologicznymi i antropologicznymi. Studia, których efektem jest przedkładany tom, prowadzone są w ramach Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skupiającym badaczy reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne.


Spis treści

Prace Komisji Muzykologicznej PTPN, t. 32
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr grantu 11H 12 0201 81

ISBN 978-83-7654-249-2

Poznań 2013, s. 242, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 24 zł z VATJustyna Humięcka-Jakubowska

Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey
Uznanie w procesie tworzenia muzyki obecności zarówno procesów świadomych, i to często o scjentystycznym źródle, jak i procesów nieświadomych, odnoszonych do wielorako charakteryzowanego pojęcia „intuicji" prowadzi do postawienia hipotezy badawczej o zróżnicowanym udziale intuicji i scjentyzmu w kreacji dzieła muzycznego. Książka Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey jest interdyscyplinarnym studium procesu twórczego i wybranych dzieł sześciu kompozytorów szkoły darmsztadzkiej. Choć ulegali oni powszechnym tendencjom propagowanym w tym środowisku, to ich podejście do sztuki nie było zunifikowane. Niemniej jednak można wskazać na pewne wspólne dla tej grupy kompozytorów wyznaczniki procesu twórczego i twórczości. Twórcy dbali, by ich inspiracje i motywacje twórcze oraz strategie kompozytorskie były w pełni znane i zrozumiałe przez szerokie grono odbiorców. Toteż „filozoficzna obudowa” twórczości przejawiła się ogromną liczbą autorskich publikacji i wykładów, wywiadów i komentarzy o charakterze naukowym, mających zapewnić tworzonej muzyce historyczne znaczenie. Wśród wspólnych dla tej grupy kompozytorów wyznaczników procesu twórczego i twórczości należy wskazać na hołdowanie postępowi w sztuce i eksperymentowaniu poprzez tworzenie i adaptowanie prekompozycyjnych i strukturalistycznych koncepcji, a także troskę o czytelność i uchwytność ich idei przez słuchaczy. Czy jest to słuszna obserwacja można stwierdzić zapoznając się z autorefleksjami kompozytorów, ich twórczością oraz wynikami analiz normatywnych, obiektywizujących zachodzące procesy poznawcze. Trzyczęściowa książka zawiera więc zarówno cytowane wypowiedzi kompozytorów i połączoną z wątkami biograficznymi charakterystykę kontekstów procesów twórczych, jaki i omówienie trzydziestu kompozycji interpretowanych z perspektywy muzykologicznej i poznawczej.


Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UAM oraz Dziekana Wydziału Historycznego UAM

ISBN 978-83-7654-257-7

Poznań 2013, s. 750, tab., il., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 46 zł z VAT„Cienie wielkich artystów”. Gustaw Herling-Grudziński i dawne malarstwo europejskie

pod redakcją Agaty Stankowskiej, Magdaleny Śniedziewskiej i Marcina Telickiego
„Cienie wielkich artystów”. Gustaw Herling-Grudziński i dawne malarstwo europejskie to pierwszy tom nowej serii wydawniczej PTPN „Literatura i sztuka” poświęconej dialogom wielkich polskich pisarzy z dziełami artystów różnych epok. Bohaterami książki, obok samego pisarza, stają się wybitni malarze europejscy – nie tylko wymienieni przez pisarza Caravaggio, Rembrandt, Vermeer (niezrównani mistrzowie światła i cienia), ale również Paolo Uccello (przed Legendą o sprofanowanej Hostii Grudziński „stał długo jak wryty”), żywiący „pociąg do samotności” Lorenzo Lotto, Michał Anioł... Herling Grudziński w Dzienniku pisanym nocą określał ideę swoich spotkań ze sztuką. Pisał: „Caravaggio, Rembrandt, Vermeer nie dopuszczają analiz warsztatowych, laboratoryjnych, skazują przemądrzałych i przerafinowanych niby-znawców na zdawkową suchość, powierzchowność, inwentaryzację zamiast artystycznego przeżycia i czasem wstrząsu. To samo zresztą dzieje się z wybitnymi utworami literatury, przede wszystkim poezji. Milczenie na widok bezmierności jest wymowniejsze od wag i miar. Kto zaś milczeć nie chce lub nie może, niech usiłuje na okamgnienie bodaj zobaczyć, i później oszczędnym słowem utrwalić, cień wielkiego artysty w jego wielkim dziele”. W opowiadaniach, esejach i Dzienniku pisanym nocą Grudziński daje świadectwo własnego „przeżycia artystycznego” wywołanego przez dzieła wymienionych malarzy. Doznany „wstrząs” jest punktem wyjścia do tego, by w słowie utrwalić artystyczną wizję, a także oblicze człowieka, w umyśle którego się zrodziła. Autorzy szkiców zajmują się jednak nie tylko kwestią recepcji sztuki poszczególnych dawnych mistrzów europejskich w utworach pisarza, podejmują również problematykę szerszą, dużo ogólniejszą. Pojawiają się zatem teksty rozważające kwestie metodologiczne (związane z próbą weryfikacji kompetencji samego Herlinga, ale i warsztatów piszących o nim badaczy) czy problemy genologiczne (portret i medalion jako gatunek zarówno literacki, jak i malarski). Cenne jest syntetyczne ujęcie zagadnienia biografizmu w twórczości Herlinga, który jawi się jako kontynuator tradycji słynnych Żywotów… Vasariego. Na uwagę zasługują również analizy czynione z perspektywy antropologicznej. Cały tom zaś otwiera (wymykający się akademickim rygorom) szkic Elżbiety Sawickiej, będący bezcenną relacją z odbytych wspólnie z Grudzińskim wizyt w muzeach.

Spis treści

Literatura i sztuka, t. 1
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-262-1 ISSN 2353-3897

Poznań 2013, s. 240, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 22 zł z VATIrina Kysztymowa

Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki image’uPublikacja pokazuje znaczenie image'u w życiu człowieka oraz zainteresowanie badaczy jego mechanizmami, właściwościami jego kształtowania i prawami funkcjonowania. Autorka w swej książce przeprowadza rozgraniczenie między imagologią pragmatyczną, skierowaną na realizację zadań zdobywania władzy i pomnażania bogactwa, a imagologią humanistyczną, której celem stają się rozumienie zjawiska autoekspresji oraz pomoc w kształtowaniu odpowiedniej prezentacji jednostki. Obrazowym i przystępnym językiem autorka opisuje związek utartych wyobrażeń na temat image'u z jego rozumieniem naukowym, a także filozoficzne przesłanki imagologii, psychologiczne mechanizmy kreowania wizerunku osobowego i sposoby jego modelowania. Indywidualny image rozpatrywany jest w publikacji jako system semiotyczny, za pomocą którego człowiek transmituje otoczeniu informacje o sobie pozwalające otoczeniu dokonać jego oceny. Opisano także zasady wspomagające tworzenie pozytywnego wizerunku osobowego. Książka może stanowić ciekawą propozycję zarówno dla specjalistów z zakresu imagologii, jak i dla wszystkich zainteresowanych kreacją image’u.

Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie, t. 14
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miasta w Gnieźnie

ISBN 978-83-7654-222-5 ISSN 2082-596X

Poznań – Gniezno 2013, s. 199, oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATAlicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Monika Górska

Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia - Idea – Prawo
Opracowanie Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia - Idea – Prawo stanowi jeden z rezultatów realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk projektu Elektroniczna baza z historycznych zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Autorzy są członkami powołanego przy PTPN zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury. Obecnie większość obiektów z kolekcji PTPN znajduje się w muzeach. Chcąc kontynuować tradycję galerii Mielżyńskich, która pierwotnie znajdowała się w głównym gmachu PTPN przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu zadecydowano o rozpoczęciu projektu budowy wirtualnej galerii Mielżyńskich. Publikacja Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia - Idea – Prawo składa się z trzech części. Pierwsza część jest poświęcona historii zbiorów PTPN, która ukazywana jest w kontekście obowiązujących w danym momencie aktów prawnych. Historia kolekcji PTPN jest starsza aniżeli polskie akty prawne z zakresu prawa ochrony zabytków, co czyni pierwszą część pracy jeszcze ciekawszą oraz umożliwia prześledzenie aktów prawnych w zakresie, w jakim odnoszą się do prywatnych, lecz udostępnianych publicznie kolekcji polskich. W drugiej części autorzy przedstawili ideę digitalizacji dziedzictwa kulturowego w świetle obowiązujących koncepcji dziedzictwa kultury i działalności upowszechniającej kulturę. W trzeciej części omówiono regulacje prawne dotyczące digitalizacji składników dziedzictwa kulturowego.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-242-3

Poznań 2013, s. 120, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 14 zł z VAT - nakład wyczerpany. Ksiązka dostępna w wersji on-line na stronie Biblioteki PTPNBeata Frydryczak

Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego
Książka „Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego” autorstwa Beaty Frydryczak jest pierwszą publikacją ukazującą się w nowej serii wydawniczej „Krajobrazy”. Jej celem są szerokie, interdyscyplinarne badania nad krajobrazem kulturowym, rozumianym jako przestrzeń doświadczenia i środowisko życia podlegające zmianom historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Mamy nadzieję, że seria ta uzupełni odczuwalny w polskiej literaturze przedmiotu brak tego rodzaju dyskursu i rozbudzi zainteresowania badawcze dla tej problematyki, inicjując wspólną płaszczyznę dla wielu dziedzin nauki.
„Autorka sproblematyzowała w książce pojęcie krajobrazu, pokazując różnice między jego rozumieniem metafizycznym, estetycznym i kulturowym. Dokonała wszechstronnej analizy i interpretacji pojęcia, odsłaniając jego filozoficzne zakorzenienie i wieloaspektowe funkcjonowanie w kulturze […]. Książka prof. Frydryczak nie jest poradnikiem czy przewodnikiem typu, jak uzyskać właściwe widzenie krajobrazu, umiejętność jego estetycznego oceniania czy kontemplacji. Autorka stawia sobie inny cel, mianowicie pokazania teoretycznych zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie, wyznaczenia nowych relacji między najważniejszymi pojęciami naszej kultury w ich odniesieniu do natury-krajobrazu oraz uwikłania się w nie człowieka współczesnej cywilizacji. Tego typu filozoficznych, a nie jedynie techniczno-praktycznych czy historyczno-ogrodowych, książek na naszym rynku wydawniczych pojawia się bardzo niewiele”.

Z recenzji Leszka Sosnowskiego


Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu numer DEC-2011/01 B/HS1/01728

ISBN 978-83-7654-277-5

Poznań 2013, s. 251, il., oprawa miękka ze skrzydełkami

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATPrawo kultury. Zagadnienia prawne Tom 2: Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki

pod redakcją Alicji Jagielskiej-Burduk i Wojciecha SzafrańskiegoKsiążka Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki stanowi kontynuację prac powołanego zespołu ekspertów przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Do współpracy zaproszono poważanych specjalistów - prawników z całego kraju oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a w konsekwencji stworzeniu unikatowego warsztatu eksperckiego. Oddany do rąk czytelników tom daje szansę z jednej strony na zapoznanie się z mechanizmami funkcjonującymi na rynku sztuki czy w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, z drugiej zawiera wiele uwag i rozstrzygnięć pozwalających na ich empiryczne wykorzystanie, co stanowi cel redaktorów „Kultury w praktyce”. Drugi tom z serii „Kultura w praktyce” nie przypadkowo został tak skonstruowany, iż łączy w sobie problematykę ochrony dziedzictwa i rynku sztuki, poszczególni autorzy zajmujący się szeregiem szczegółowych problemów dostrzegają związki między oboma elementami, funkcjonującymi na podobnych zasadach jak przenikająca się sfera publiczna i prywatna - z pozostającym pytaniem o ich wzajemne zależności i granice.

Spis treści

Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne Tom 2
Publikacja dofinansowana ze środków Miasta Poznania

ISBN 978-83-7654-206-5

Poznań 2013, s. 319, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATOblicza mediewalizmu

pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Macieja Michalskiego
Oblicza mediewalizmu to pierwsze polskojęzyczne opracowanie tego fascynującego zjawiska kulturowego. Mediewalizm czyli kulturowe odwołania do średniowiecza w epokach następnych, kojarzony głównie z literaturą baroku, czy romantycznymi powieściami Adama Mickiewicza, nieoczekiwanie ukazuje swoje oblicze – bezpośrednie lub zapośredniczone – we współczesnej kulturze popularnej, w muzyce heavy-metalowej czy w filmowych produkcjach Hollywood. Artykuły zawarte w prezentowanej książce dowodzą popularności epoki „zamków i katedr” w kulturze epoki nowożytnej i współczesnej, a mediewalizm jawi się niemal – obok klasycyzmu – jako cecha dystynktywna kultury nowożytnoeuropejskiej. Książka zawiera artykuły historyków, historyków literatury, historyków sztuki, kulturoznawców, filmoznawców…, a wszystkie je łączy wspólny mianownik – tropienie nawiązań kulturowych do wieków średnich. Naukowym zaczynem książki była sesja na IV Kongresie Mediewistów Polskich w 2011 w Poznaniu pt. „Recepcja średniowiecza w epokach późniejszych”, gdzie próbowano skoordynować podejście metodologiczne i aparaturę pojęciową w obserwacji i badaniu wątków średniowiecznych w epokach późniejszych. Największe zainteresowanie wzbudził temat u badaczy epok nowożytnych, co jest jeszcze lepiej widoczne w zestawie ostatecznie zgromadzonych rozdziałów, do którego weszły teksty napisane specjalnie do tej książki. Publikację zamyka dodatek dla nauczycieli i wszystkich, którzy zastanawiają się nad przyszłością edukacji historycznej.

Prace Komisji Historycznej, t. 73
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-262-1 ISSN 2353-3897
Poznań 2013, s. 246, il., oprawa miękka
Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 23 zł z VATMarlena Puk

Mitologia w wygnańczych utworach Owidiusza
Książka w całości jest poświęcona ewokacjom mitologicznym w zbiorach poezji Owidiusza napisanych przez poetę na wygnaniu. Autorka, wykazuje, że mitologia pozostała środkiem, którym twórca Metamorfoz, podczas relegacji nadal chętnie się posługiwał dla wyrażenia własnych odczuć i emocji. Biorąc pod uwagę dorobek badaczy podejmujących się trudu kategoryzacji i podziału ewokacji mitologicznych w literaturze antycznej oraz na podstawie własnej analizy wygnańczych utworów Owidiusza, autorka wyodrębniła sześć zasadniczych grup formalnych pokazujących funkcjonowanie mitologii w omawianym materiale badawczym. Grupy zastosowania referencji mitologicznych zostały omówione w poszczególnych rozdziałach w następującej kolejności: 1) odwołania literackie, topograficzne i dotyczące dzieł sztuki, 2) personifikacje i przywoływane bóstwa, 3) metonimie, 4) odwołania ajtiologiczne, 5) exempla, w obrębie których wyodrębniono przykłady idealizujące adresatów, przedstawione dla ilustracji tezy i wyrażające adynata 6) porównania, podzielone na podobieństwa i antytezy. Tym samym wykazano, że Owidiusz w barwnym świecie mitologii znalazł źródła dla przeprowadzenia pewnych paralel, uwypuklenia różnic między sytuacjami rzeczywistymi, a tymi znanymi z opowieści mitologicznych, wyrażenia braku swojej wiary w dane zdarzenie, szczególnej gloryfikacji swoich przyjaciół i żony. Przykładami zaczerpniętymi z mitów wspierał sformułowane przez siebie założenia i tłumaczył specyfikę miejsca swojego wygnania. Dokonywał deheroizacji przywoływanych postaci dla pokazania niezwykłości swojej osoby i własnego losu, apelował do bóstw oraz odwoływał do dzieł sztuki i utworów literackich podejmujących mityczne tematy, a do określenia wielu aspektów dotyczących sytuacji wygnania, wykorzystywał związane z mitologią metonimie. Oprócz omówienia funkcji, które pełnią przywołania mitologiczne u Owidiusza-wygnańca, w książce tej analizie została poddana zarówno zawartość ilościowa i jakościowa interesujących nas ewokacji. Należy przy tym podkreślić, że przedstawione rozważania są jedynymi do tej pory w literaturze przedmiotu uwzględniającymi wszystkie referencje mitologiczne zawarte w zbiorach Tristia oraz Epistulae ex Ponto, podobnie jak zamieszczony na końcu wykaz pojawiających się w obydwóch zbiorach postaci mitologicznych.

Prace Komisji Filologicznej, t. 76
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-205-8 ISSN 0137-642X

Poznań 2012, s. 158, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku

pod redakcją Witolda Molika i Aliny Hinc
Książka jest zbiorem uzupełnionych referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 150-lecia powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN). O ile Towarzystwo to oraz inne towarzystwa naukowe funkcjonujące na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. doczekały się różnych monografii, o tyle w znikomym stopniu zajmowano się w nich, do tej pory, kwestią relacji między tymi towarzystwami. Celem konferencji, a co za tym idzie także niniejszej książki, było więc wypełnienie tej luki badawczej na przykładzie przeanalizowanie kontaktów PTPN z innymi towarzystwami naukowymi, działającymi w XIX i na początku XX wieku, zarówno na ziemiach polskich, jak i emigracji. Zamieszczone w tomie artykuły podzielić można na trzy grupy tematyczne. Pierwsza obejmuje teksty poświęcone kontaktom PTPN z polskimi instytucjami i towarzystwami w Galicji, Królestwie Polskim i na emigracji. Druga składa się z artykułów opisujących działalność polskich, litewskich i rosyjskich towarzystw na Litwie oraz kontakty polskich towarzystw historycznych we Lwowie z historykami ukraińskimi. Trzecia grupa referatów odnosi się z kolei do niemieckich towarzystw naukowych we wschodnich prowincjach Prus i ich kontaktów z PTPN. W efekcie książka wzbogaca w znacznym stopniu nader skromną dotychczas wiedzę o współpracy PTPN z innymi polskimi towarzystwami naukowymi i niektórymi towarzystwami niemieckimi. Ponadto, pozwala spojrzeć na polskie towarzystwa naukowe i warunki ich działania podczas zaborów w szerokim kontekście. Dopiero dzięki temu widać wyraźnie różnice i podobieństwa w polityce zaborców wobec polskich towarzystw naukowych oraz relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi instytucjami i badaczami reprezentującymi różne nacje i ośrodki. Grono autorów tekstów tworzących książkę zostało starannie dobrane, co zaowocowało bardzo wysokim jej poziomem merytorycznym.

Spis treści

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-268-3

Poznań 2012, s. 248, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 20 zł z VATAgnieszka Budzińska-Bennett

Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua. Tekst – kontekst – intertekstPrezentowana książka Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua. Tekst – kontekst – intertekst porusza niebywale złożoną problematykę tego fascynującego i niełatwego do zinterpretowania średniowiecznego gatunku. Centralną oś pracy stanowi, zasygnalizowany przez XIII-wiecznego paryskiego teoretyka Johannesa de Grocheio w traktacie De musica, rozdźwięk pomiędzy wysoce intelektualnym charakterem gatunku motetu a brzmieniową przyjemnością, jakiej dostarczyć miał jego odbiór. Te właśnie dwa aspekty subtilitas samych tekstów motetów omówione zostały w kolejnych rozdziałach pracy. W rozdziale I zaprezentowano zjawiska eufoniczne unaoczniające świadome wykorzystanie specyficznych elementów brzmieniowych tekstów motetów łacińskich, francuskich oraz dwujęzycznych. W rozdziale II omówione zostały związki tekstów motetów z pochodzącym ze śpiewu liturgicznego tenorem, stanowiącym semantyczny fundament całego utworu. Hasło tenoru, wprowadzając całą sieć konotacji i skojarzeń liturgiczno-biblijnych, umożliwia alegoryczną interpretację tekstów pozostałych głosów, częstokroć uznawanych za świeckie. Liturgiczna proweniencja tenoru pozwala również na lepsze zrozumienie tekstów współistniejących w jednym utworze, uznawanych za tematycznie niespójne. Zostało to szczególnie wyraźnie zademonstrowane na przykładach grup motetów opartych na tym samym tenorze, na bazie których możliwe okazało się wyodrębnienie szeregu wspólnych kategorii tematycznych. W rozdziale III autorka dowodzi, iż symultaniczna politekstowość stanowi zabieg ściśle przemyślany i zastosowany celowo – omówione tu zostało zjawisko intertekstu oraz jego znaczenie w reinterpretacji motetów wielotekstowych. W pracy przedstawione zostały ponadto intertekstualne i brzmieniowe związki w contrafactum oraz poruszony problem przeznaczenia i kręgu odbiorców oraz wykonawców XIII-wiecznych motetów. Książka Agnieszki Budzińskiej-Bennett, mediewistki i wokalistki związanej ze słynną szwajcarską Schola Cantorum Basiliensis, to rzadka pozycja dotycząca muzyki średniowiecznej w języku polskim.

Prace Komisji Muzykologicznej, t. 31
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-268-3 ISSN 1230-0178

Poznań 2012, s. 307, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATKultura, Media, Etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej
pod red. Piotra Pawlaka, Wojciech Strzeleckiego, Gonçalo Jorge Morais da CostyMonografia poświęcona jest szerokiej gamie społecznych aspektów rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Wspólną cechą zgromadzonych tekstów jest przekonanie, że szybkie zmiany obserwowane w dziedzinie komunikacji wpływają bezpośrednio na procesy zachodzące w obszarze kultury – tradycyjnie zależnej od sposobów wymiany informacji. Wszechobecność nowoczesnych technologii jest wyraźną cechą społecznej codzienności XXI wieku, którą coraz powszechniej opisuje się kategorią 'społeczeństwa informacyjnego', pomimo wciąż jeszcze znacznej nieokreśloności tego terminu. Fakt obecności/wkraczania ICT we wszystkie niemalże dziedziny ludzkiego życia wymusza wielowymiarowy charakter dyskusji, rozszerzając siłą rzeczy jej zakres przedmiotowy. Stąd właśnie refleksja nad skutkami integrowania (w skrajnych przypadkach uzależniania) naszego życia z technologią musi odbywać się w wymiarze interdyscyplinarnym. Wspomniany postęp technologiczny i związane z nim zmiany pobudzają do refleksji nad aktualnością szeregu społecznych koncepcji. Publikowane teksty koncentrują się wokół kilku głównych grup tematycznych obejmując: etyczne i kulturowe aspekty rozwoju ICT, bioetyczne konsekwencje postępu medycyny i biotechnologii, społeczne wyzwania dla rozwoju świata informatyki, społeczno-kulturowe konteksty reklamy oraz wpływ kultury popularnej na dzieci i młodzież.

Studia Europea Gnesnensia, t. 10
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-204-1 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2012, 287 s., il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATJakub Kozłowski
Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszy (70-96 po Chr.). Reformy administracyjne i polityka zewnętrzna
Okres panowania dynastii Flawiuszów w Rzymie obejmuje niespełna 26 lat (70-96 po Chr.). Doszło wówczas do głębokich zmian struktury wewnętrznej państwa rzymskiego, co bez wątpienia miało znaczący wpływ na późniejsze sto lat prosperity Imperium Romanum. Ze względu na spektakularne posunięcia Flawiuszów na zachodzie państwa, zwłaszcza na terenie Hiszpanii, w prowincjach naddunajskich i nadreńskich oraz w Brytanii, w dodatku nieźle udokumentowane źródłowo, w badaniach naukowych prowincje wschodnie znajdują się – jeśli chodzi o okres flawijski – jakby na drugim planie.
Celem niniejszej ksiązki jest wykazanie znaczenia zmian administracyjnych wprowadzonych na Wschodzie przez kolejnych władców dynastii flawijskiej w kontekście porządkowania przez nich wewnętrznej struktury państwa, a zarazem powiązania tych przekształceń z polityką zewnętrzną. Autor podejmuje się udowodnienia tezy, iż polityka Flawiuszów na Wschodzie była działaniem głęboko przemyślanym, wynikała z ich generalnej koncepcji zarządzania Imperium Romanum i stawiała sobie za cel unormowanie sytuacji w prowincjach wschodnich, z perspektywą co najmniej na dziesięciolecia.

Studia Europea Gnesnensia, t. 10
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-208-9 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2012, 172 s., il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 19 zł z VAT
Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci
Pod red. Anny Piotrowicz i Małgorzaty Witaszek-SamborskiejOd redaktorów
14 sierpnia 2011 roku minęło dziesięć lat od śmierci śp. Profesor Moniki Gruchmanowej. Poznańskie środowisko językoznawcze uczciło Jej pamięć, organizując sesję naukową w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Publikowane tu teksty (zarówno wspomnieniowe, jak i naukowe) stanowią pamiątkę tej sesji.

Prace Komisji Filologicznej, t. 75

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-200-3 ISSN 0137-642X

Poznań 2012, s. 346, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATMarcin Bogucki
Teatr operowy Petera Sellarsa. Inscenizacje Händla i Mozarta z lat 80. XX wiekuKsiążka poświęcona jest twórczości Petera Sellarsa – jednego z najbardziej znanych współczesnych reżyserów operowych i teatralnych. Jej celem jest analiza wzbudzających w swoim czasie kontrowersje, obecnie uznawanych klasyczne, inscenizacji Händla i Mozarta z lat osiemdziesiątych XX wieku. Autor stara się pokazać złożoność zabiegów teatralnych, jakim Sellars poddaje oryginalne dzieła oraz przywołać konteksty teoretyczne (m.in. teorie Pierre’a Bourdieu, Mladena Dolara, George’a M. Fredricksona, Edwarda W. Saida), dzięki którym można lepiej zrozumieć sens uwspółcześnienia osiemnastowiecznych oper. Sellars, reinterpretując dawne dzieła, stara się opowiedzieć o bardzo aktualnych sprawach – konkretnie zaś o polityce Stanów Zjednoczonych: zewnętrznej (w jaki sposób kształtowane są stosunki międzynarodowe w kontaktach z Bliskim Wschodem na przykładzie Giulio Cesare in Egitto Händla) i wewnętrznej (czy rasizm i męska dominacja są jedynie przebrzmiałymi problemami i dlaczego do opowiedzenia o nich zostają wykorzystane opery Mozarta: Don Giovanni i Cosi fan tutte; w rozważaniach pominięte zostało pierwsze ogniwo trylogii Mozarta i da Pontego – Wesele Figara). Całość została uzupełniona o krótki rys historyczny dotyczący reżyserii operowej w XX wieku oraz zarys sylwetki twórczej reżysera.

Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej, t. 1
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-264-5 ISSN 2299-9957

Poznań 2012, s. 132, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATAgata Aleksandra Kluczek
Roma Marmorea (235–284)Przedmiotem niniejszej książki są inicjatywy budowlane władców rzymskich rządzących w dobie tzw. kryzysu III wieku. W syntetycznym ujęciu to epoka braku politycznej stabilności i trudności ekonomicznych. Splot tych czynników niewątpliwie wpływał na omawiany w pracy aspekt działalności cesarzy. Jednakże w źródłach różnych kategorii odnaleźć można jej efekty, będące rezultatem okresowej wzmożonej aktywności w sferze budownictwa i architektury, pozytywnie świadczące o zaangażowaniu samych władców oraz o dążeniu o wyrażenia ich wielkości w dziełach budowlanych. Bardziej czytelne dla nas ślady oraz mniej ewidentne okruchy tej działalności zachowane zostały w Rzymie.
Autorka ukazuje więc działalność władców pięćdziesięciolecia 235–284 skupioną na wzbogaceniu Miasta nad Tybrem nowymi obiektami architektonicznymi i pomnikami, restaurowaniu budowli odziedziczonych po poprzednich epokach oraz zapewnieniu obronności Rzymowi. Wskazuje monumentalne budowle, ale również podejmuje próbę odszukania mało spektakularnych dzieł w swej formie dalekich od monumentalizmu. Omawiane budowle rzymskie są w proponowanym ujęciu efektem inicjatyw i zainteresowania samych cesarzy, ale stanowią również wyraz ich (auto)prezentacji jako dobrych władców rzymskich”.

Studia Europea Gnesnensia, t. 12
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-225-6 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2013, s. 276, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATKarol Zierhoffer
Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stéphana Gendrona, L’origine des noms de lieux en France. Assai de toponimie 2e édition revue et corrigée (Editions Errance, Paris 2008)Stéphane Gendron należy do najwybitniejszych francuskich językoznawców-toponomastów. Jego dzieło L’origine des noms de lieux en France według Marianne Mulon „stanowi punkt szczytowy tego, co można i co się musi wiedzieć o nazwach miejscowych Francji”. Rozległość horyzontów badawczych tego dzieła jest ważna nie tylko dla romanistów, ale też jako wzór dla badaczy toponimii innych języków, w tym polskiego.
Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Artura Gałkowskiego znakomitego polskiego romanisty-onomasty: „Pozostaję z pełnym uznaniem dla pieczołowitości, z jaką Karol Zierhoffer oddał treść monografii Gendrona. Nie jest to zwykłe tłumaczenie książki, gdyby nawet zaś miało takie być [...], to jest to w mojej ocenie tłumaczenie zrobione na bardzo wysokim poziomie, nie uchybiające względem zawartości tekstu oryginalnemu, ekwiwalencji ogólnych i szczegółowych spostrzeżeń badawczych [...]. Jestem przekonany, że treść tej publikacji będzie czytelna i doceniana zarówno przez znawców francuskiego obszaru językowego jak i odbiorców nie znających francuszczyzny [...]. Karolowi Zierhofferowi udało się wydobyć odkrywczego ducha książki Gendrona”.

Komisji Językoznawczej PTPN, t. 60
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-213-3 ISSN 0079-4678

Poznań 2013, s. 218, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 14 zł z VATJarmila Kaczmarek, Hieronim Kaczmarek, Patrycja Silska
Początki starożytnictwa wielkopolskiego w korespondencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk PoznańskiegoZobaczyć list swego ledwie pamiętanego pradziada wśród korespondencji generała Dezyderego Chłapowskiego, wnuczki Aleksandra Fredro czy prezydenta Cyryla Ratajskiego? Czemu nie!
Zaglądając do indeksu nazwisk najnowszej publikacji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu możemy sprawdzić, czy nie pojawia się w nim któryś z naszych przodków. W książce opublikowano ponad 300 listów z lat 1850-1925, dotyczących głównie tworzącej się wówczas archeologii, ale również dziejów PTPN oraz wielkopolskich rodzin, historii, historii kultury i języka polskiego, numizmatyki, etnologii, muzealnictwa, początków turystyki, emancypacji kobiet, organizacji Uniwersytetu Poznańskiego, badań nad mentalnością czy ukazując ówczesny patriotyzm w praktyce dnia codziennego. Niektóre listy to krótkie teksty dotyczące konkretnych spraw, inne zachwycają piękną polszczyzną, tryskają humorem, albo zadziwiają.
200 autorów listów to zarówno osoby znane i bardzo zasłużone dla dziejów Polski, jak i takie, o których zapomniała nawet rodzina, które nie mają już swego grobu i tylko owe listy są jedynym śladem ich istnienia.
Prezentowany zbiór listów to ważny przyczynek do znajomości historii Wielkopolski czasów zaborów i początków niepodległości. Starannie i pięknie wydana książka może być ozdobą każdej biblioteki, a także pożytecznym narzędziem dla wielu badaczy i miłośników przeszłości. Będzie doskonałą lekturą dla amatorów starej polszczyzny, wzruszającą swym autentyzmem.
Korespondencję przygotowali do druku oraz opatrzyli komentarzami Jarmila Kaczmarek, Hieronim Kaczmarek oraz Patrycja Silska. Książka bogato ilustrowana.

Prace Komisji Archeologicznej t. 30; Źródła do Dziejów PTPN t. 4
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-244-7 ISSN 0137-3250

Poznań 2013, s. 551, il., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 56 zł z VATDariusz Andrzej Sikorski
Wczesnopiastowska architektura sakralnaW pracy dokonano przeglądu obiektów sakralnych datowanych w literaturze przedmiotu na X lub pierwsze dekady XI wieku. Uwaga została poświęcona przede wszystkim tym aspektom owych obiekt owych, które mogą być użyteczne dla historyków zajmujących się początkami Kościoła w Polsce. Zatem w polu badawczym pojawiały się takie problemy jak rekonstrukcja poszczególnych obiektów, dzieje badań poszczególnych obiektów zwłaszcza, gdy wpływały one na rekonstrukcje historyków, obecny stan wiedzy o konkretnych zabytkach jak i szeroko omawiana i poddana krytycznej ocenie ich chronologia jako najbardziej czuły „historycznie” aspekt źródeł architektonicznych. Sporo uwagi poświęcono zwłaszcza szeroko wprowadzanej chronologii radiowęglowej za pomocą której datuje się drewniane inkluzje w zaprawach. Okazuje się, że realne efekty tej metody są bardzo dyskusyjne i nie prowadzą do poważniejszych korekt dotychczasowej chronologii.
Analiza chronologii poszczególnych obiektów wskazuje, że w stosunku do dominujących poglądów początki budownictwa sakralnego w Polsce w dobie chrztu Mieszka I jawią się wyjątkowo skromnie. Najprawdopodobniej na trzecią ćwierć X w. możemy datować kościółek usytuowany przy poznańskim palatium, ale nie można wykluczyć jego nieco młodszej metryki, gdyż datowanie metodami archeologicznymi daje w rzeczywistości dość szeroki przedział czasu. Ponieważ istnienie w Poznaniu baptysterium w kształcie proponowanym przez Zofię Kurnatowską jest w mojej opinii wątpliwe, chociaż jakiś wcześniejszy budynek na terenie późniejszej katedry mógł istnieć, to jego datowanie jest wyznaczone jedynie czasem wzniesienia pierwszej monumentalnej jak na ówczesne warunki w Polsce bazyliki poznańskiej. Ta zaś powstała w czwartej ćwierci, raczej w 9. i 10. dekadzie X w. W tym też czasie powstają pierwsze budynki sakralne w innych grodach. Być może już w 9. a niewykluczone, że dopiero w 10. dekadzie X wieku wzniesiono rotundę w Gnieźnie (o ile identyfikacja reliktów jest w ogóle trafna). Dopiero w końcu X w ewentualnie na przełomie X i XI w. powstał być może pierwszy kościół wawelski (drewniany) o ile identyfikacja i datowanie skromnych reliktów konstrukcji są trafne. Datowany na okres chrztu kompleks lednicki mógł rzeczywiście powstać w 2 połowie X wieku, ale nie można wykluczyć jego późniejszej genezy sięgającej nawet 1. ćwierci XI. Z tego samego okresu pochodzi zespół pałacowo-sakralny w Gieczu.
Początki chrześcijaństwa widziane z perspektywy chronologii kamiennych budynków sakralnych jawią się wyjątkowo skromnie. Poznań jest jedynym grodem, gdzie bez wątpliwości możemy początki tamtejszej architektury lokować w X wieku a nawet blisko jego połowy. Istotne wątpliwości nie pozwalają już na podtrzymywanie podobnej pewności wobec zabudowań w pozostałych wielkopolskich ośrodkach władztwa Piastów.
Jest to obserwacja o tyle znacząca, że do niedawna archeolodzy i historycy sądzili, że pierwsze budowle sakralne powstawały w kilku głównych grodach mniej więcej w tym samym czasie i w bezpośrednim związku z chrztem Mieszka I. Obserwowana różnica w chronologii architektury kamiennej między Poznaniem a pozostałymi głównymi ośrodkami władzy piastowskiej nawet w Wielkopolsce, interpretowana jest jako ślad po ograniczonym zasięgu chrześcijaństwa w pierwszych dekadach po chrzcie Mieszka I w 966 roku. Skromna infrastruktura kościelna sugeruje, że stan chrystianizacji ludności w pierwszym stuleciu po chrzcie Mieszka I był bardzo słaby. Nie mamy śladów po ewentualnym bardziej masowym sakralnym budownictwie drewnianym. Przykłady kościołów drewnianych z Ostrowa Lednickiego i Kalisza (ewentualnie Krakowa) pokazują, że są to obiekty dla nas uchwytne archeologicznie. Zatem znikoma liczba obiektów rozpoznanych być może jest adekwatna do niewielkiego ich udziału w całości budownictwa sakralnego tego czasu.
Rozważana jest inna przyczyna dominacji zachodniej Wielkopolski, mianowicie uznanie, że władza Mieszka I rozciągała się początkowo tylko w zachodniej Wielkopolsce (z Poznaniem jako głównym grodem i pewnie Gieczem, ewentualnie z Ostrowem Lednickim), a reszta była pod władzą jego braci, którzy się nie ochrzcili. Dopiero rozszerzenie władzy przez Mieszka I na resztę kraju spowodowało rozwój budownictwa sakralnego.
Zarówno z Dagome iudex jak i utrwalonej przez Galla Anonima tradycji wynika, że pozycja Gniezna dla Piastów była szczególna. W nim rozgrywa się fabuła podania o przejęciu władzy przez Piastów i od nazwy grodu urobiona została nazwa władztwa Mieszka I (civitas Schignese) znana nam z Dagome iudex. Jak w takim razie pogodzić fakt, że pierwsze budynki sakralne pojawiają się w Poznaniu, do tego ze znacznym wyprzedzeniem czasowym wobec przedsięwzięć budowlanych znanych nam z Gniezna o porównywalnej do poznańskiej skali i liczbie. Gdy wznoszono (lub nawet ukończono) bazylikę poznańską, to w Gnieźnie zaczęto stawiać co najwyżej skromnych rozmiarów rotundę, a pierwszy podobnych rozmiarów obiekt mógł pojawić się w Gnieźnie nawet dopiero na początku 2 poł. XI w. Nie chodzi tu tylko o zauważalne różnice w fizycznych rozmiarach obiektów, ale także (a może przede wszystkim) o możliwości liturgiczne jakie każdy z nich mógł zapewnić ze względu właśnie na rozmiary, ale również przyjętą formę architektoniczną. Pod tym względem kościół poznański mógł służyć znacznie rozbudowanym ceremoniałem i rozbudowaną liturgią wobec tego co można było zaaranżować w niewielkiej jednoprzestrzennej rotundzie gnieźnieńskiej, czy ewentualnie innych niewielkich rozmiarami domniemanymi budowlami poprzedzającymi bazylikę gnieźnieńską.
Na tle rozwoju budownictwa sakralnego na terenie władztwa Piastów, Kraków jawi się początkowo jako ośrodek peryferyjny, w którym architektura sakralna pojawia się dopiero około 1000 roku. Natomiast w drugiej ćwierci XI wieku wyrasta on szybko na ośrodek o największym skupieniu budynków sakralnych. Prawdopodobnie ma to związek z domniemanym faktem, iż był on rezydencją syna Bolesława I Chrobrego (zm. 1025) Mieszka II (zm. 1034) i nadreńskiej arystokratki Rychezy, którzy przekształcili go na wzorzec zachodni w rezydencję monarszą.
Stan rozpoznania reliktów najstarszej architektury sakralnej w Polsce jak i jej w większości przypadków chronologia obejmująca dość znaczne przedziały czasu ciągle nie pozwalają na intensywniejsze włączenie tej kategorii źródeł do rekonstrukcji historycznej tego okresu wymagających jednak większej precyzji. Trzeba pogodzić się z faktem, że stan ten nie szybko ulegnie istotnej zmianie, gdyż możliwości zwiększenia precyzji datowania bezwzględnego są w obecnej chwili wyczerpane. Można z pewnością żywić nadzieje – jak wskazują niedawne przykłady – co do odkrycia kolejnych obiektów na stanowiskach obecnie słabo rozpoznanych bądź tylko częściowo wyeksplorowanych. Być może wniosą one na tyle istotne informacje, które wykorzystane w badaniach porównawczych pozwolą lepiej uchwycić całość zjawiska jakim było pojawienie się na ziemiach polskich chrześcijańskiej architektury sakralnej.

Prace Komisji Historycznej t. 72

ISBN 978-83-7654-224-9 ISSN 0079-4651

Poznań 2012, s. 218, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATDariusz Andrzej Sikorski
Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemyPrezentowane w książce teksty nawiązują bezpośrednio do mojej wcześniejszej książki (Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego, Wyd. UAM, Poznań 2011). W poszczególnych rozdziałach tej książki są podejmowane konkretne problemy badawcze, które kończą się sformułowaniem nowych wniosków. Były one już wykorzystane we wcześniejszej książce jako istotne przesłanki w tam przeprowadzanych analizach, ale od ich trafności zależy też wartość ostatecznych wniosków. Ponieważ prezentowane przeze mnie poglądy w tych sprawach nieraz dość radykalnie się różnią od poglądów dominujących w historiografii, muszą być dość szczegółowo przeanalizowane i czytelnik powinien znaleźć wyczerpujące uzasadnienia źródłowe. Wymagało to, jak czytelnik może się teraz przekonać, obszernej argumentacji, której w pełnej postaci nie mogłem ze względów wydawniczych umieścić w poprzedniej książce. Zatem prezentowane tu teksty są niezbędnym dopełnieniem wcześniejszej pracy, jednak jej znajomość nie jest potrzebna przy ich lekturze, gdyż stanowią samodzielne całości.
Najobszerniejszy rozdział („Przynależność polityczna i kościelna ziem południowej Polski w X wieku”) dotyczy skomplikowanego zagadnienia jakim jest zasięg państwa czeskiego w X. Sprawa ta jest silnie związana z genezą chrześcijaństwa w Polsce, gdyż koncepcje zakładające podporządkowanie południowych ziem polskich Czechom w X wieku implikują uznanie, że na tych terenach chrześcijaństwo mogło pojawić się wcześniej niż w Wielkopolsce, ponadto byłoby ono importem z Czech, a jak chcą nieliczni być może nawet dziedzictwem z IX w., sięgającym tradycji państwa wielkomorawskiego. Ze względu na charakter podstawy źródłowej problem jest bardzo skomplikowany. Ponieważ jedno z najważniejszych źródeł (al-Bakri) jest napisane w języku arabskim, krytyka tego źródła jest dla historyków nie-arabistów bardzo utrudniona i tylko częściowo możliwa. Starałem się pokazać jak bardzo nasza znajomość dzieła al-Bakriego (zawierającego fragmenty z relacji Ibrahima ibn Jakuba) jest pod względem źródłoznawczym bardzo ograniczona w stosunku do jednoznacznych wniosków jakie się na jego podstawie formułuje oraz zasygnalizować postęp w rozpoznaniu tego źródła, jaki dokonał się od czasu edycji ukazania się w 1947 r. edycji Tadeusza Kowalskiego, którego nauka polska nie przyswoiła sobie jeszcze. W rozdziale tym dokonuję analizy krytycznej głównych przekazów źródłowych (m.in. Kosmas, dokument praski), które są wykorzystywane jako teksty mające dowodzić przynależności ziem południowej Polski do Czech. Niestety nie mogłem już uwzględnić najnowszego i bardzo obszernego głosu historiografii czeskiej: D. Kalhous, Anatomy of a Duchy: The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia, Leiden 2012. Sądzę, że Kosmas najprawdopodobniej swoją wizję czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego wykreował na podstawie lektury kilku dostępnych mu fałszywych dokumentów (w tym dokumentu praskiego z 1086 r.), które w swojej Kronice cytuje, zatem jego informacje (np. o zdobyciu Krakowa w 999 r.) nie mają odniesienia do rzeczywistości.
Celem rozdziału drugiego „O domniemanej papieskiej kanonizacji św. Wojciecha” jest wskazanie, że zakładanie przez historyków, iż św. Wojciech został uznany za świętego w drodze sformalizowanego procesu kanonizacyjnego przeprowadzonego przez papieża nie ma uzasadnienia ani źródłowego, ani nie ma analogii w ówczesnych czasach. Ponieważ kanonizacja św. Wojciecha jest postrzegana łącznie z powstaniem metropolii w Gnieźnie, fakt ten jest jednym z podstawowych argumentów mających dowodzić aktywnej polityki papieskiej w procesie erygowania arcybiskupstwa w Gnieźnie. Dowodzę zatem, że kult św. Wojciecha mógł rozwinąć się spontanicznie i bez udziału papiestwa, oraz że fakt ten nie implikuje rzekomo koniecznego bezpośredniego zaangażowania się papiestwa w proces fundacji metropolii gnieźnieńskiej.
Główna teza rozdziału pt. „Misja w Polsce a domniemane papieskie prerogatywy misyjne we wczesnym średniowieczu” zawarta jest w tytule. Przekonanie o przewodzeniu papiestwa (w różnych formach) w akcjach misyjnych jest tak mocno zakorzenione u większości historyków, że zakładają udział tej instytucji w akcjach misyjnych nawet wówczas, kiedy nie ma najmniejszych przesłanek źródłowych, w tym i w misji na ziemiach polskich w X wieku. Próbuję wykazać, że pogląd ten nie ma uzasadnienia źródłowego, a interpretacje nadawane niektórym przekazom źródłowym mającym ów pogląd uzasadnić są oderwane od kontekstu historycznego.
Również tytuł rozdziału następnego „O rzekomej czeskiej proweniencji polskiej terminologii chrześcijańskiej” sugeruje zasadniczy wniosek. Przyjmowana dotąd bez zastrzeżeń – zarówno przez historyków jak i językoznawców – czeska proweniencja najstarszej terminologii kościelnej w Polsce jest jednym z głównych przesłanek mających dowodzić, iż pierwszy nurt chrześcijaństwa w Polsce związany był z Czechami a pośrednio z Bawarią, której ówczesna stolica Regensburg była do lat 70. X wieku siedzibą biskupa dla Czech. Wykazuję, że pogląd ten na gruncie językoznawstwa kształtował się pod przemożnym wpływem w większości już dzisiaj zarzuconych koncepcji historiograficznych powstałych od przełomu XIX i XX wieku po lat 60.-70. XX w., których zwolennicy na podstawie historycznych przesłanek dochodzili do przekonania o silnych wpływach czeskich (a wcześniej wielkomorawskich) na kształtowanie się chrześcijaństwa w Polsce. W gotowej postaci teza ta już jako „niezależny” pogląd językoznawstwa został przejęty przez historyków bez świadomości ich wcześniejszego udziału w jego wykreowaniu. Wskazuję, że argumentacja językoznawców jest oparta na błędnych przesłankach historycznych, a przesłanki wyłącznie językoznawcze nie pozwalają na sformułowanie poglądu o ukształtowaniu się polskiej terminologii kościelnej już w X i XI w. Staram się również zasugerować – w formie pewnego zarysu projektu badawczego – inny czas i inne okoliczności, w których polska terminologia chrześcijańska rzeczywiście była kształtowana przez wzorce płynące z Czech.
W poprzedniej książce w kilku miejscach poruszałem problem paliusza arcybiskupiego, ale tutaj („Paliusz arcybiskupi i jego znaczenie prawne do XI wieku”) kwestię tę staram się naświetlić w całości, gdyż w historiografii związanej z początkami Kościoła w Polsce kwestia paliusza odgrywa znaczna rolę w argumentacji ze względu m.in. na paliusz biskupa Arona z Krakowa i związaną z nim kwestię jego statusu prawnego oraz paliusz Brunona z Kwerfurtu. Niedawno zostały wyrażone wątpliwości odnośnie do sprawności prawnej arcybiskupa Gaudentego jako metropolity gnieźnieńskiego. Miałby on być „niepełnym” metropolitą z powodu domniemanego braku paliusza. Przedstawienie genezy paliusza oraz praktyki jego stosowania od czasów papieża Grzegorza I Wielkiego po XI w. ma dać niezbędne tło dla rozważań odnośnie spraw polskich. Zasadniczą konkluzją jest podkreślenie, że palisz nie był insygnium równoznacznym z pozycją metropolity, a z drugiej strony brak paliusza urzędującego metropolity nie musiał osłabiać jego pozycji ani przeszkadzać w wykonywaniu swojej funkcji.
Prezentowane tu teksty przemycają ideę, iż lepsze poznanie dziejów Polski w okresie najwcześniejszym, bardzo słabo oświetlonych źródłami pisanymi, jest możliwe nie tylko przez pogłębione studia nad skromnymi przekazami źródłowymi, ale również przez ujęcie historii ojczystej na jak najszerszym tle dziejów powszechnych, zwłaszcza w tych momentach – jak dzieje Kościoła – kiedy procesy powszechnodziejowe bezpośrednio zazębiają się z tymi, które dokonują się na ziemiach polskich.
D.A. Sikorski

Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 70
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-159-4 ISSN 0079-465

Poznań 2012, s. 343, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 37 zł z VATIzabela Dąmbska
Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego

pod redakcją Lubomiry BurchardtTreści książki to niepublikowane materiały Profesor dr hab. Izabeli Dąmbskiej, tragicznie zmarłej 29 sierpnia 1984 roku. Materiały mają formę referatów, głosów w dyskusji, jak i programów naukowych, przedstawianych na różnych sesjach naukowych (...) Aktualność prezentowanych w tej książce zagadnień, nagłaśnianych przez Profesor Dąmbską, wiąże się z szeroko pojętą ochroną środowiska Polski, ochroną zasobów przyrodniczych Wielkopolski, zachowaniem cennych ekosystemów lądowych i wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, jak również ochroną jezior Pomorza, w szczególności jezior lobeliowych. W książce tej zawarte są również materiały źródłowe oceny biologicznej wielu cennych przyrodniczo zbiorników wodnych, do dzisiaj nie objętych ochroną. Czytelnik znajdzie tu również ekspertyzy hydrobiologiczne dotyczące funkcjonowania biocenoz wodnych włączonych w system chłodniczy elektrowni Konin i Pątnów. Materiały te są tym cenniejsze, że umożliwiają przeprowadzenie analizy zakresu zmian ekologicznych i procesów biologicznych po 50 latach, tj. od momentu uruchomienia elektrowni Konin i Pątnów.

Prace Komisji Biologicznej PTPN, t. 75
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-199-0 ISSN 0079-4619

Poznań 2012, s. 218, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATSebastian Paczos
Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764-1843). Wybór pismJózef Kalasanty Szaniawski to postać budząca głębokie kontrowersje obejmujące zarówno jego postawę polityczną, jak i charakter uprawianej refleksji. Ten jeden z pierwszych polskich konserwatystów z jednej strony został surowo ocenionym przez potomnych, z drugiej strony został dość szybko zapomniany przez historiografię. Jego myśl ewoluował od filozofii idealistycznej, szukając punktu wyjścia u Kanta, na pozycję antykantowską. Będąc blisko filozofii niemieckiej Fichtego, Schellinga, był jednocześnie entuzjastą francuskiej myśli filozoficznej, przepojonej duchem katolicyzmu. Dostrzegał potrzebę uzupełnienia spekulacji rozumowych duchem chrystianizmu. W ostatnim okresie swojej twórczości starał się połączyć pierwiastki rozumowe z uczuciowymi, wysuwając na pierwszy plan zagadnienia etyczne i religijne. Szaniawski przeszedł w swojej twórczości długą drogę - od poglądu traktującego rozum człowieka jako źródło najpewniejszej wiedzy aż do przekonania, że o ile poznanie rozumowe jest pewne, o tyle zasady moralne wymagają gwarancji w religii zgodnej z rozumem, czyli w chrześcijaństwie.
Szaniawski jako pierwszy podjął próbę znalezienia odpowiedzi na większość pytań nurtujących polskich konserwatystów w kolejnych latach niewoli. Ten doktryner wyostrzył w polskiej myśli konserwatywnej koncepcję ułomności natury ludzkiej i niemożności stworzenia społeczności doskonałej. Zasygnalizował znaczenie tradycji dla życia narodowego i rozumu traktowanego jako narzędzie poznania podlegające ograniczeniu w religii i moralności, a u jego następców także w tradycji, autorytecie i kulturze. Paradoksalnie, choć był ojcem polskiego konserwatyzmu, nikt z późniejszych konserwatystów się do niego nie przyznawał, a jego spuścizna naukowa pozostawała niewykorzystana. To dzięki Szaniawskiemu wykształciło się charakterystyczne podejście do wszystkich zagadnień problemowych, polegające na trzeźwej i zawsze krytycznej ocenie polskich wysiłków duchowych i zdolności politycznych, a także spekulatywna rekonstrukcja polskości zgodnej z wartościami uniwersalnymi. Kolejny propagowany przez niego postulat zamykał się w formule „to, co możliwe”. I choć, pod tym postulatem mogliby się podpisać wszyscy zwolennicy pracy organicznej, ale sens ideologiczny uzyskiwał on tylko w myśli konserwatywnej. Oznaczał akceptację zasadniczych elementów rzeczywistości, ale zakładał też częściowe zmiany, pożądane i skuteczne w miarę możliwości.
Niniejszy wybór pism jest prezentacją w szerokim zakresie pism filozoficznych i polityczno-społecznych Józefa Kalasantego Szaniawskiego. Najważniejszym celem tej publikacji jest przekazanie jego spuścizny pisarskiej, która dotąd pozostawała w trudno dostępnych dziewiętnastowiecznych wydaniach lub fragmentarycznie publikowanych rękopisach. Spuścizna po Szaniawskim jest rozproszona w różnych archiwach i bibliotekach polskich. Między innymi w bibliotece Czartoryskich, w Bibliotece Ojców Jezuitów w Krakowie, Bibliotece im. Zielińskich w Płocku, czy w Archiwum Głównym Akt Dawnych.
Na wybór składa się 19 tekstów. Siedem z nich ma charakter filozoficzny i została w większości wydana w latach 1800-1810, w okresie rozkwitu intelektualnego Szaniawskiego. Do tej pory zaledwie jeden z publikowanych w tym zbiorze tekstów: Użyteczność, wpływ i zalety pięknych kunsztów którego rękopis znajduje się w Bibliotece im Zielińskich w Płocku, został opublikowany pół wieku temu przez Tadeusza Kozaneckiego w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”. Pozostałe znajdują się w rękopisach lub zostały wydane na początku XIX wieku. Bardzo ważny jest zamieszczony w wyborze tekst: O naturze i przeznaczeniu urzędowań w społeczności, który jest uważany za najdojrzalszą z prac Szaniawskiego. W wyborze nie znalazła się natomiast, co prawda ważna praca filozoficzna Szaniawskiego: Rady przyjacielskie młodemu czcicielowi nauki i filozofii: pragnącemu znaleźć pewniejszą drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia, która po raz pierwszy została wydana w 1805 roku, ponieważ jej przedruk z 1823 roku jest obecnie dostępny w formie elektronicznej na stronach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Na drugą część wyboru składa się 12 tekstów o tematyce społeczno- politycznej. Duża część z nich to rękopisy znajdujące się zbiorach Biblioteki im. Zielińskich w Płocku, które w niewielkiej części zostały do tej pory opublikowane. W tej części znajduje się również pełny tekst zatytułowany: Niektóre myśli do ogólnych rysów planu Stowarzyszenia Prawdziwych Miłośników Ojczyzny, którego rękopis znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a który do tej pory zaledwie we fragmentach został przybliżony przez Tomasza Kizwaltera i Jerzego Skowronka polskiemu czytelnikowi w przygotowanym przez nich wyborze pism Drogi do niepodległości czy program defensywna? Oprócz tego w tej części został zamieszczony tekst Szaniawskiego zatytułowany List odpowiedni pisany do przyjaciela względem ustawy rządowej na dniu 3 maja roku 1792 uchwalonej. Przez J.K.S. Szlachcica ziemi Łukowskiej pochodzący 1792 roku, a także wybrane listy do Andrzeja Horodyńskiego, Franciszka Paszkowskiego i Feliksa Łubieńskiego.
W wyborze autor przyjął kryterium merytoryczno-chronologiczne, by ukazać z jednej strony konsekwentność myśli Szaniawskiego, a z drugiej aby uchwycić momenty zwrotne w jego światopoglądzie. W pierwszej części zamieszczone zostały rozważania filozoficzne, w drugiej zaś teksty o tematyce polityczno-społecznej, co ma pozwolić uchwycić wzajemną korelacje pomiędzy obiema płaszczyznami myśli Szaniawskiego.

Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 71
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-171-4 ISSN 0079-4651

Poznań 2012, s. 528, il., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 358 zł z VATSłowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji
Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13


Pod red. Jerzego SierociukaPraca Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst zawiera 34 zróżnicowane tematycznie artykuły prezentujące problemy teoretyczno-metodologiczne oraz analizy materiałowe (także w ujęciu porównawczym) z zakresu słowotwórstwa języków słowiańskich. Wszystkie artykuły opatrzono streszczeniem w języku angielskim. Autorzy, reprezentują najważniejsze ośrodki Slawistyczne w Europie: Rosyjska Akademia Nauk, Bułgarska Akademia Nauk, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet w Mariborze, Uniwersytet w Insbrucku oraz przodujących ośrodków krajowych.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-195-2

Poznań 2012, s. 346, oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATHoryzonty opery


Pod redakcją Dobrochny Ratajczakowej i Katarzyny LisieckiejMonografia zbiorowa pod red. Dobrochny Ratajczakowej i Katarzyny Lisieckiej, Horyzonty opery jest prezentacją trzynastu wnikliwych studiów dotyczących zagadnień operowych, oglądanych z interdyscyplinarnie wyznaczonych perspektyw: literaturoznawczej, muzykologicznej, teatrologicznej, filmoznawczej i historycznej. Ideą przewodnią tomu jest zestawienie różnorodnych sposobów zajmowania się teatrem operowym, uwzględniających aktualną metodologię i europejski stan badań w tej dziedzinie, perspektywę medialną, interdyscyplinarną, badania nad librettem, konteksty społeczno-kulturowe, ale również klasyczne i sprawdzone sposoby uprawiania tej dyscypliny, takie jak badanie źródeł i ich analizy faktografi czno-archiwalne. Redaktorom zależało na możliwie szerokim przedstawieniu atrakcyjności dzieła dramatyczno-muzycznego jako przedmiotu badań, dlatego – co niezwykle cenne – autorzy prezentowanych artykułów, podejmując wybrane tematy w oparciu o własne kwerendy, odkrycia badawcze i aktualną literaturę przedmiotu, zgodnie z naszą sugestią przyjrzeli się różnorodnym horyzontom teatru operowego.

Prace Komisji Muzykologicznej PTPN, t. 29
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-155-6 ISSN 1230-0187

Poznań 2012, s. 208, il., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 20 zł z VATKultura w praktyce. Zagadnienia prawne

pod redakcją A. Jagielskiej-Burduk i W. SzafrańskiegoKsiążka ma za zadanie wprowadzić Czytelnika w podstawowe zagadnienia z zakresu prawa kultury, będąc przy tym zachętą do pogłębiania wiedzy i zapowiedzią dalszych prac zespołu powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W poszczególnych artykułach poruszane są kluczowe problemy występujące w sektorze kultury w zakresie definicji zabytku, utworu artystycznego, powstania instytucji kultury, powoływania dyrektora instytucji kultury. Ze względu na ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230) część opracowań została poświęcona nowym regulacjom dotyczącym prawa pierwokupu oraz podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji kultury (min. casus Grażyny Szapołowskiej). Publikacja przeznaczona jest dla podmiotów funkcjonujących w sektorze kultury zarówno tych publicznych jak i prywatnych oraz prawników zajmujących się zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością kulturalną.

Spis treści

Publikacja dofinansowana ze środków Miasta Poznania

ISBN 978-83-7654-224-9 ISSN 0079-4651

Poznań 2012, s. 218, il., tab., oprawa miękka

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATPaweł Dembiński
Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428-1500Publikacja omawia dzieje późnośredniowiecznego Kościoła poznańskiego. Autor w oparciu o sześć zachowanych ksiąg tak zwanej metryki kapituły poznańskiej oraz liczne inne źródła rękopiśmienne, zestawił skład osobowy tej instytucji dla lat 1428-1500. Na podstawie zrekonstruowanych przez autora biogramów duchownych, tworzących gremium tej korporacji, została sporządzona analiza prozopograficzna grupy. Prześledzono pochodzenie społeczne, rodzinne i rodowe prałatów oraz kanoników, ich święcenia, wykształcenie, zaangażowanie w działalność administracji kościelnej i świeckiej (służbę królowi polskiemu). Autor zbadał wpływ tych czynników na objęcie prestiżowych i dochodowych godności w poznańskiej kapitule katedralnej. Starał się też odtworzyć mechanizm, podług którego biskup poznański dokonywał nominacji na prebendy kapitulne i określić, jakie rzeczywiste kryteria decydowały o ich objęciu także z mocy nominacji papieskich. Książka zaopatrzona jest w liczne tabele (w tym wymieniające beneficja posiadane przez członków kapituły) oraz dwa aneksy. Pierwszy zawiera zestawione według imion biogramy 283 duchownych - bohaterów niniejszego opracowania. Drugi aneks zestawia skład osobowy posiadaczy poszczególnych prebend prałackich i kanonickich.
Współwydawca Instytut Historii PAN.

Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 68
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-178-5 ISSN 0079-4651

Poznań 2012, s. 838, oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 69 zł z VATZdzisław Pentek
Teodor Tyc (1896-1927). BiografiaKsiążka traktuje o historyku, Teodorze Tycu (6 V 1896-5 VIII 1927), urodzonym w Monachium, synu polskiego lekarza Maksymiliana i Niemki Katarzyny Mitterhuber. T. Tyc studiował na Uniwersytecie Monachijskim, potem na Uniwersytecie Poznańskim. Po latach spędzonych w armii niemieckiej w czasie I wojny światowej, wziął czynny udział w pracy propagandowej podczas powstań śląskich (1919-1921). W roku 1923 został doktorem, a w 1927 roku doktorem. habilitowanym specjalizując się w historii wieków średnich. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu na kontynuowanie rozpoczętych prac organizacyjnych (kierował Instytutem Bałtyckim) i naukowych. Zdaniem prof. prof. K. Tymienieckiego, J. Rutkowskiego, Z. Wojciechowskiego, a po II wojnie światowej prof. G. Labudy, był najlepszym kandydatem, aby odegrać pierwszorzędne miejsce w badaniach nad średniowieczem, tak w skali kraju, jak i w Europie. Pozostawił kilka książek, a zawarte w nich efekty badań są w zasadzie niepodważalne.
Publikację oparto na ocalałym materiale źródłowym (archiwa, biblioteki), przeprowadzając rozległą kwerendę. Postać uczonego na trwałe wpisała się do kanonu polskiej mediewistyki i historii poznańskiego Uniwersytetu.
Książka wzbogacona jest ilustracjami, dołączono również płytę CD z około 300 ilustracjami dotyczącymi życia, działalności i twórczości artystycznej Profesora Teodora Tyca.

Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 69
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-107-5 ISSN 0079-4651

Poznań 2012, s. 155, ilustr., oprawa twarda, CD

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 29 zł z VATWięcej życia niż słów. Szkice o literaturze
pod redakcją Marcina Telickiego i Moniki Wójciak„Najogólniej należałoby powiedzieć, że mamy do czynienia z prezentacją nurtu interpretacyjnego w literaturoznawstwie oraz z równie istotną obecnością planu autobiograficznego w obrębie praktyk interpretacyjnych. Te dwa tropy – wieloaspektowa interpretacja i autobiografizm – decydują o obliczu metodologicznym książki, o jej miejscu na tle toczących się literaturoznawczo debat. Zagadnienia czysto teoretyczne nie znajdują w tym tomie wyznawców, a kategorie opisowe takie jak mityzacja, inność, codzienność wyznaczają nowe kierunki lektury, nigdy jej nie zastępując i nie tłumiąc obecności samej literatury, która z kolei poświadcza egzystencję”.
Z recenzji Ingi Iwasiów

Prace Komisji Filologicznej PTPN, t. 69
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-169-3 ISSN 0137-642X

Poznań 2011, Format B5 cm, 372 s., ilustr., oprawa twarda

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 39 zł z VATFantastyka w obliczu przemian
pod redakcją Rafała Kochanowicza, Doroty Mrozek, Beaty StefaniakPrezentowana książka jest antologią kilkunastu artykułów ukazujących w niezwykle ciekawy sposób współczesną fantastykę. Swoje teksty zamieścili tu m.in. Przemysław Czapliński, Maciej Parowski, Alicja Baluch czy Rafał Kochanowicz. Zamieszczone w publikacji szkice prezentują – dzięki zróżnicowaniu pokoleniowemu autorów – różne, często odmienne refleksje badaczy na temat fantastyki. Pozycja ta jest niezwykle ważna i potrzebna nie tylko dla dalszych badań naukowych nad tą problematyką, ale również dla nauczycieli (przez obecność tej literatury w programie nauczania), uczniów oraz wszystkich tych, dla których literatura fantastyczna jest ciągle nieznana i niezrozumiała. Książka bez wątpienia ukaże nowe pola do dalszej dyskusji, rozwieje być może wątpliwości i pozwoli na zadawanie nowych pytań.

Prace Komisji Filologicznej PTPN, t. 71
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Format B5, 173 s.

Poznań 2012, ISBN 978-83-7654-142-6, ISSN 0137-642X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATOko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim
pod redakcją Michała HaakeZdzisław Kępiński był postacią wielowymiarową, która skupiała w sobie właściwie wszystkie istotne pola aktywności historyka sztuki, odciskając na nich swoje piętno. Zebrany w tomie materiał stanowi rzadką w polskiej historii sztuki krytyczną rozprawę na temat dziejów kształtowania się tej dyscypliny, będąc z jednej strony rekonstrukcją dorobku naukowego tego jednego z najciekawszych jej przedstawicieli, z drugiej zaś inicjując dyskusję nad wieloaspektowymi uwarunkowaniami pisarstwa o sztuce. Oddając do rąk czytelników tę publikację mamy nadzieję, iż stanie się ona impulsem do zintensyfikowania badań nad rozwojem historii sztuki w Polsce.
Współwydawca Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Prace Komisji Historii Sztuki PTPN, t. 38
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poznań 2012, Format B5, oprawa miękka, 203 s., ilustr.

ISBN 978-83-7654-186-0, ISSN 0079-466X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 29 zł z VATUkraina–Polska–Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy
pod redakcją Katarzyny Jędraszczyk, Oresta Krasiwskiego i Witolda SobczakaMonografia zbiorowa jest autorstwem polskich i ukraińskich naukowców, prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym w obszarze nauk humanistycznych. W monografii podkreśla się fakt, że ukraińska polityka nie zawsze jest dobrze rozumiana na zachodzie Europy, a decyzje władz Ukrainy często oceniane są w oderwaniu od złożonego kontekstu społecznego, historycznego i gospodarczego kraju. Redaktorzy książki proponują, by spojrzeć na Ukrainę jako na jeden z krajów potencjalnie kandydujących w przyszłości do rozszerzonej Unii Europejskiej i w związku z tym mierzą się z wieloma pytaniami nurtującymi współczesnych polityków i społeczeństwa państw Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. W publikacji zaprezentowano różne modele kontaktów bilateralnych na niwie oświaty, nauki, samorządowości lokalnej, współpracy miast, współpracy transgranicznej. Teksty zawarte w monografii przygotowane zostały w języku polskim, ukraińskim i angielskim; podzielone są na dwa główne bloki tematyczne (polityczno-gospodarczy i społeczno-kulturalny).
Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie. t. 7

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-170-9 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2012, format B5, s. 451.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 45 zł z VATFilip Karpow
Doświadczenie przestrzeni w prozie Andrzeja KuśniewiczaKsiążka stanowi analizę relacji, którą bohaterowie Kuśniewicza nawiązują z rzeczywistością jako absolutnym Innym, przybierającym w utworach pisarza rozmaite oblicza – od procesu historycznego po głębię nieświadomości. Taka relacja postrzegana jest w kategoriach doświadczenia, które znajduje swój wyraz na płaszczyźnie przestrzeni traktowanej jako naturalne środowisko istnienia człowieka, a zarazem jako warunek umożliwiający mu percepcję zjawisk świata otaczającego.
Interpretacyjna część książki obejmuje analizę trzech podstawowych wymiarów przestrzennych, z którymi ma do czynienia bohater Kuśniewicza – przestrzeń zewnętrzną (podzieloną na obszary: prywatny, historyczny oraz kulturowy), przestrzeń wewnętrzną oraz przestrzeń archetypiczną. W toku interpretacji wykorzystywane są narzędzia z zakresu literaturoznawstwa, filozofii, psychoanalizy i antropologii. Analiza doświadczenia rzeczywistości odbywającego się w każdym z tych wymiarów pokazuje rozmaite sposoby zachowania się człowieka - bohatera utworów Kuśniewicza - wobec własnej przeszłości, zbiorowej historii, kultury europejskiej, a także sfery nieświadomości prywatnej i zbiorowej.

Prace Komisji Filologicznej, t. 72
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-150-1 ISSN 0137-642X

Poznań 2012, format B5, s. 244.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 29 zł z VATPoeci za bramą utopii
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka t. 19 (30)W części monograficznej 19. numeru „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej” opublikowane zostały artykuły o różnych aspektach obrazu poezji, który Piotr Chmielowski zawarł w swoim Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu. Skupiając w sobie różne wątki prowadzonej przez pozytywistów warszawskich kampanii antypoetyckiej, ta ogłoszona w 1881 r. i wielokrotnie potem wznawiana, wpływowa rozprawa krytyczna, zaważyła silnie na niekorzystnym, do dziś pokutującym w historii literatury wizerunku poezji popowstaniowej, na tym m.in., że nazwiska wielu zdolnych poetów nie utorowały sobie drogi ani do świadomości badawczej, ani tym bardziej czytelniczej. Prezentowane tu rozważania dotyczą poglądów krytyka zarówno na temat granic czasowych i charakteru literatury dawnej, jak i jemu współczesnej, rozpatrują filozoficzne tło zapatrywań Chmielowskiego i język wartości, które podzielał i propagował, oraz analizują praktyki manipulacyjne, stosowane przez niego przy omawianiu wierszy poszczególnych autorów: Leonarda Sowińskiego, Aleksandra Michaux-Mirona, Wiktora Gomulickiego oraz Adama Asnyka. (...) Wszystkie zgromadzone tu prace pokazują, jak skutecznie udało się Chmielowskiemu i jego formacji przejąć po romantykach rząd dusz, wszystkie też, wprost albo nie wprost, stawiają fundamentalne pytanie o powody wykluczania poetów i poezji przez utopie filozoficzne tudzież społeczności przeniknięte myślą utopijną. Dlatego do tej części tomu wprowadzony został szkic o najnowszych zapatrywaniach naukowych na kwestię usunięcia poetów z idealnego państwa Platona.
W dziale analiz i interpretacji („Konfrontacje”), niezależnym tematycznie od części głównej, drukujemy teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące za każdym razem przykładem świetnego warsztatu filologicznego. Równie istotna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Znalazły się w niej nie tyle streszczenia, sprawozdania czy wąsko rozumiane recenzje książek naukowych, ile raczej rzetelne oraz wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Zadaniem części zarezerwowanej na prace materiałowe („Odkrycia”) jest pokazanie nowoczesnego warsztatu literaturoznawczego oraz przybliżenie wyników kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-119-8 ISBN 978-83-61573-39-5 ISSN 1233-8680

Poznań 2012, format B5, s. 244.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 22 zł z VATStudia Flaviana 2
pod red. Leszka MrozewiczaPublikacja stanowi dopełnienie pierwszego tomu prac układających się w szeroką panoramę dziejów dynastii flawijskiej. Bieżący tom zawiera 14 prac dotyczących różnych aspektów panowania Flawiuszy nad Imperium Rzymskim. Przedstawiciele tej dynastii przeprowadzili głęboką reformę kraju oraz przyczynili się do powstania nowych elit władzy i nowej polityki państwowej kontynuowanej także przez późniejszych władców Cesarstwa. Epoka Flawijska omówiona jest w tym tomie pod kątem politycznym, społecznym, religijnym i kulturowym, a motywem przewodnim artykułów jest kwestia romanizacji społeczeństw europejskich, które znalazły się w granicach Imperium, z zwłaszcza municypalizacja i urbanizacja w prowincjach. Do wszystkich tekstów dołączono angielskojęzyczne streszczenia, a cały tom opatrzony jest angielskojęzycznym abstraktem oraz indeksem postaci antycznych.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poznań 2012, s. 300, ilustr.

ISBN 978-83-7654-174-7

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 33 zł z VATDanuta Rajewicz
Telewizja w edukacji polonistycznej. Obszary integracji, kształtowane kompetencjeZadaniem rozprawy jest opis i analiza sposobów funkcjonowania edukacji telewizyjnej w kształceniu polonistycznym w szkole ponadgimanzjalnej oraz próba wskazania obszarów jej możliwej obecności w nauczaniu języka polskiego. Przedmiotem analizy stały się zarówno stanowiska deklarowane w prawie oświatowym i literaturze metodycznej, jak i sposoby realizacji przyjmowanych założeń w podręcznikach szkolnych. Drugim obszarem oglądu stali się wykonawcy tych zadań. Na podstawie badań własnych zweryfikowany został poziom umiejętności licealistów w dekodowaniu programów telewizyjnych oraz stopień przygotowania nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji telewizyjnej. Badania kreślą rzeczywisty obraz potrzeb edukacyjnych młodzieży i kompetencji nauczycieli w zakresie kwalifikacji medialnych. W dalszej kolejności stały się przyczynkiem do zaproponowania własnego programu działań.
Praca składa się z 6 rozdziałów. W rozdziale I autorka przybliża czynniki zewnętrzne wobec edukacji polonistycznej, determinujące wybory decydentów włączających programy telewizyjne do nauczania. Wśród nich uwzględniono trzy: charakter medium, zmieniający się w czasie; towarzyszący tym modyfikacjom namysł teoretyczny medioznawców; oraz refleksję pedagogiczną, definiującą zastosowanie telewizji dla potrzeb szeroko rozumianej edukacji. Rozdział II, zatytułowany: Programy telewizyjne w nauczaniu języka polskiego, przynosi przegląd stanowisk dotyczących obecności telewizji w kształceniu polonistycznym. Analiza literatury metodycznej pozwoliła na wyróżnienie 3 sposobów funkcjonowania telewizji na lekcjach polskiego: jako środka dydaktycznego w kształceniu kulturowo-literackim, jako narzędzia do kształcenia literackiego, oraz jako tematu edukacji polonistycznej. Następne rozdziały noszą charakter badawczy. Rozdział III prezentuje analizę podręczników szkolnych do nauczania języka polskiego w szkole średniej pod kątem obecności w nich treści dotyczących kształcenia kompetencji audiowizualnych uczniów w odbiorze programów telewizyjnych. Zanalizowano 3 serie podręczników szkolnych wraz z ich obudową metodyczną: To lubię!, Barwy epok, Przeszłość to dziś. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wysnucie wniosków, że, choć autorzy wszystkich 3 serii deklarują w założeniach programowych konieczność realizacji zadań z zakresu mediów, to w praktyce – wyrażonej zawartością podręczników – są one bardzo rzadko podejmowane.
Rozdział IV przynosi wyniki badań własnych na temat przygotowania nauczycieli polonistów do realizacji zadań z zakresu edukacji medialnej. Rozdział V koncentruje się na uczniu jako adresacie działań edukacyjnych polonistów. Autorka prezentuje sposoby ujęcia ucznia liceum jako odbiorcy programów telewizyjnych w perspektywie psychologicznej, kulturowej i medioznawczej. Taki kontekst pozwolił na sformułowanie wniosków dotyczących przygotowania ucznia do rozumienia treści audycji telewizyjnej oraz skutków oddziaływania tego medium na nieprzygotowanego odbiorcę. Podstawą formułowania wniosków stały się badania własne. Ich przedmiotem był poziom rozumienia przez młodzież 3 programów telewizyjnych: talk-show Rozmowy w toku, program informacyjny Fakty oraz program kulturalno-rozrywkowy Łossskot. Narzędziem badawczym były testy kompetencji medialnych oraz swobodne wypowiedzi uczniów. Ogólne wnioski pozwalają stwierdzić, że poziom przygotowania uczniów do rozumienia programów telewizyjnych, a zwłaszcza dekodowania ukrytych w jego treściach rzeczywistych intencji nadawcy programu, jest niski i wymaga działań edukacyjnych.
Ostatni rozdział pracy zawiera propozycję sposobów realizacji kształcenia kompetencji audiowizualnych uczniów na lekcjach języka polskiego. Jej założenia wynikają z wniosków sformułowanych w rozprawie dotyczących zarówno potrzeb edukacyjnych uczniów, jak i obszarów obecności i nieobecności telewizji w kształceniu polonistycznym. Koncepcja zaproponowana przez autorkę pracy jest zatem próbą wypełnienia luki w programach i sposobach realizacji założeń edukacji medialnej w nauczaniu języka polskiego w wymiarze adekwatnym do autentycznych uwarunkowań polskiej szkoły.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-190-7 ISSN 0137-642X

Poznań 2012, s. 325, ilustr.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 30 zł z VATFrom the West to the East. Literary Pats against the Current
Praca zbiorowa pod red. Stanisława Jakóbczyka i Charlotte KraussTom zawiera dziewięć szkiców autorstwa europejskich komparatystów literackich w językach francuskim, angielskim i niemieckim (opatrzonych polskojęzycznymi streszczeniami). Artykuły łączy temat zawarty już w tytule dzieła, mianowicie próba spojrzenia na relacje między Wschodem a Zachodem Europy literackiej odwrotnie, niż to czyniono dotychczas, a więc w sytuacji gdy pisarze z Zachodu zmierzają na Wschód, który ich fascynuje i dostarcza im inspiracji. Teksty nie stanowią teoretycznego uogólnienia lecz dostarczają faktograficznego doń materiału. Autorzy tomu – Anne Quartaert, Claude de Greve, Stanisław Jakóbczyk, Charlotte Krauss, Elke Mehnert, Sylwia Schab i Katarzyna Szewczyk-Haake – opisują sylwetki pisarzy z Danii, Francji, Niemiec i Portugalii, analizując jednocześnie poświęcone Wschodnim zakamarkom Europy wyimki ich twórczości. Publikację ubogacają obszerne fragmenty prozy Hansa-Henniga Poetzke i Lothara Quinckensteina – współczesnych twórców, którzy wybrali Wschód. Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie. t. 6

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-138-9 ISSN 2082-596X

Poznań – Gniezno 2012, s. 132.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 29 zł z VATGwary Dziś t. 6
Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Prace Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Praca zbiorowa pod red. Jerzego SierociukaSeria Gwary dziś dotąd zawierała głównie materiały z konferencji współorganizowanych przez Pracownię Dialektologiczną UAM, wpisujących się w dyskurs nad aktualnymi problemami dialektologii, zwłaszcza w aspekcie teoretycznym. Odbywające się w Obrzycku spotkania z udziałem coraz liczniejszych Gości z zagranicznych ośrodków slawistycznych dały podstawy do stworzenia Komisji Dialektologicznej afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Pierwsze robocze spotkanie tej Komisji odbyło się w maju 2010 roku, a niniejszy tom stanowi jego pokłosie. Zamieszczono w nim 20 prac członków wspomnianej Komisji, dotykających bieżącej problematyki dialektologicznej obszaru ośmiu języków słowiańskich (białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, macedońskiego, polskiego, rosyjskiego, słoweńskiego i ukraińskiego). Artykuły, w przeważającej części, opublikowano w rodzimych językach Autorów, a każdy z nich opatrzony został streszczeniem angielskojęzycznym.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-182-2 ISSN 1898-9276

Poznań 2012, s. 244.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATArchaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam
pod redakcją M. Brzostowicza, M. Przybyła, D. SikorskiegoPublikacja zawiera referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam”, która odbyła się 27 listopada 2009 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Celem spotkania było omówienie i przedyskutowanie najważniejszych problemów nurtujących obecnie historię i archeologię we wspólnym badaniu przeszłości, ocena stanu współdziałania obu dyscyplin oraz zdiagnozowanie, jakie są przyczyny jawiących się co jakiś czas utrudnień w ich wzajemnych relacjach. Współorganizatorami obrad byli Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Komisje Historyczna i Archeologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikacja podzielona została na dwa zasadnicze bloki. Pierwszą część wypełniają referaty stanowiące właściwe zagajenie dyskusji, druga natomiast zawiera wystąpienia historyków i archeologów, którzy na konkretnych przykładach przedstawili problemy badawcze, wymagające zastosowania warsztatów przedstawicieli obydwu dziedzin nauki.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-765-197-6 ISSN 0137-3250

Poznań 2012, s. 239, lustr.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATObraz Rosji w literaturze polskiej
pod red. Jerzego Fiećki i Krzysztofa TrybusiaPublikacja jest zbiorem 25 artykułów. O doborze pisarzy, którym poświęcono poszczególne studia, decydowało przede wszystkim kryterium ich znaczenia w polskiej kulturze, z punktu widzenia zarówno czasów im teraźniejszych, jak i obecnych, choć nie zabrakło miejsca dla ujęć rosji proponowanych przez literatów mniej wybitnych: XVII-wiecznych poetów (Samuel Twardowski, Stanisław Grochowski i jeden z twórców antymoskiewskiego stereotypu Eliasz Pielgrzymowski) i pamiętnikarzy (m.in. hetman Stanisław Żółkiewski, Jan Chryzostom Pasek, Stanisław Niemojewski, Samuel Maskiewicz), przedpowstaniowych literatów z Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (tu poznamy styl myślenia nie tylko koryfeuszy ówczesnego życia literackiego – Juliana Ursyna Niemcewicza, Franciszka Wężyka, Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja – ale też zapomnianych dziś, a wtedy cenionych oratorów – Aleksandra Linowskiego czy Tadeusza Matuszewicza), wreszcie zesłanych w głąb imperium pisarzy (Tadeusz Łada-Zabłocki, Apollo Korzeniowski, arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński).

Tom zawiera:
Część I. Moskwa – od Kochanowskiego do oświeconych Bogdan Walczak: Polska – Rosja przez pryzmat języka
Katarzyna Meller: Szesnastowieczne fundamenty stereotypu Moskwy i Moskala. Jezda do Moskwy Jana Kochanowskiego
Dariusz Chemperek; Państwo moskiewskie i jego mieszkańcy w literaturze polskiej XVII wieku.
Panorama
Alicja Pihan-Kijasowa: obraz dworu carskiego w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XVII wieku
Józef Tomasz Pokrzywniak: Rosja Ignacego Krasickiego i Franciszka Karpińskiego

Część II. Rosja i romantycy
Elżbieta Dąbrowicz: Moskale i Rosjanie w literaturze pierwszej dekady Królestwa Kongresowego
Łukasz Słaby: Żołnierz nad rzeką Moskwą, Polak w piekle. Rosja w twórczości Kazimierza Brodzińskiego (1812-1813; 1830-1832)
Jerzy Fiećko: Co zrobić z Rosją? Mickiewicz, Krasiński i inni
Maciej Junkier: W cieniu Rosji? mit jedności grecko-słowiańskiej w twórczości Adama Mickiewicza
Rolf Fieguth: Obraz Rosji w powieści Agaj-Han Zygmunta Krasińskiego
Włodzimierz Toruń: Rosja w myśli Norwida
Joanna Klausa-Wartacz: Obrazy zesłania w Poezjach Tadeusza Łady-Zabłockiego

Część III. Rosja pozytywistów i innych
Mikołaj Sokołowski: Kraszewski, Rosja, towianizm
Andrzej Waśko: Rosja i romantyczne residuum w „pamiętniku” Polska i Moskwa Apolla Nałęcz-Korzeniowskiego
Artur Kijas: Rosja i Rosjanie w Pamiętnikach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (z perspektywy historyka)
Józef Bachórz: Bolesław Prus o Rosjanach i Rosji
Grażyna Borkowska: Rosja Orzeszkowej
Katrin Kuehn: Ciemięzcy, ustawodawcy, kolonizatorzy – Rosja i Prusy w prozie Marii Konopnickiej

Część IV. Od caratu do komunizmu
Peter Saldem: W kwestii literackiej: list Wiktora Gomulickiego do literatów polskich i rosyjskich jako diagnoza stanu polsko-rosyjskich stosunków literackich u schyłku XIX wieku
Jens Herlth: Rosja jako „czarna skrzynka” katastrofizmu polskiego
Wiesław Ratajczak: Rosja Josepha Conrada
Wojciech Kudyba: Inferno komunizmu w Pożodze Zofii Kossak-Szczuckiej
Ryszard K. Przybylski: Rosja Wata
Michael Düring: Obraz Związku Radzieckiego w prozie Tadeusza Konwickiego (ze szczególnym uwzględnieniem Małej apokalipsy)
Krzysztof Trybuś: Pamięć Rosji – pamięć Katynia. z dziejów dyskursu

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-193-8 ISSN 0137-642X

Poznań 2011, format B5 cm, oprawa twarda, 272 s., ilustr., tabele.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 45 zł z VATPiotr Pawlak
Internet jako narzędzie imperializmu kulturowegoPrezentowana książka „Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego?” porusza problem relacji między współczesną kulturą a nowoczesnymi mediami masowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Autor wykorzystał koncepcję 'imperializmu kulturowego' dla opisania zjawisk z pola kultury oraz mediów, rozważając przydatność owej teorii dla współczesnych analiz kulturoznawczych i medioznawczych. Sfera kultury od zawsze ściśle związana była z międzyludzką komunikacją. Jakiekolwiek zmiany z sposobie komunikowania wywierają wpływ na kształt kultury. Pojawienie się mediów tradycyjnych (prasa radio telewizja) umożliwiło komunikowanie w skali masowej, co zaowocowało zatem daleko idącymi zmianami w szeroko rozumianej kulturze. Pojawienie się najmłodszego medium masowego (Internetu), zrewolucjonizowało owe zmiany, nadając im jednocześnie większego tempa. Niniejszy tekst dotyczy analizy procesów leżących u podstaw współczesnej zmiany kulturowej, oraz kierunków tejże zmiany. W pracy poruszono problem ekonomiczno-politycznych oraz historycznych determinantów współczesnej komunikacji. Tekst stanowi przypomnienie tytułowej koncepcji 'imperializmu kulturowego', prezentuje kulturowy rodowód Internetu i opisuje szereg zagadnień z zakresu rynku nowoczesnych mediów masowych, zwłaszcza nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie, t. 3

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-110-5 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2011, fFormat B5 cm, oprawa miękka, 172 s.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 28 zł z VATŚwiat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego
Praca zbiorowa pod red. Leszka Mrozewicza i Katarzyny Balbuzy


Zebrane w niniejszym tomie studia upamiętniają dziewięćdziesiątą rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego i zarazem powołania do życia w jego murach pierwszej w Odrodzonej Polsce Katedry Historii Starożytnej w roku 1919. Przedstawiają one sylwetki wybitnych polskich naukowców okresu międzywojennego. Druga część dotyczy kultu panującego w starożytności w ujęciu badaczy polskich. Badania te zapoczątkował Ludwik Piotrowicz, pierwszy kierownik Katedry, książką o kulcie panującego w starożytności. Zainicjował w ten sposób w polskiej historiografii oryginalny kierunek badań, który w nauce światowej bezustannie cieszy się wielkim zainteresowaniem. W ostatnich dekadach minionego wieku jego wybitnym przedstawicielem był Lesław Morawiecki, związany z Uniwersytetem Rzeszowskim. Rozprawą o władzy charyzmatycznej u schyłku Republiki Rzymskiej znacząco poszerzył zakres pojęcia „kult panującego”, wpisując się trwale w historiografię temu poświęconą. Im dedykujemy ten tom.
Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie. t. 4

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Format B5 cm, oprawa miękka, 496 s.

Poznań - Gniezno 2011, ISBN ISBN 978-83-7654-114-3 ISSN 2082-596X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 45 zł z VATMaciej Kaczmarek
Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennychW książce po raz pierwszy przedstawiono problematykę interregionalnych kontaktów wymiennych, utrzymywanych przez społeczności zasiedlające Nizinę Wielkopolsko-Kujawską w epoce brązu (2000–750 p.n.e.). W szerokiej perspektywie analitycznej szczegółowemu opracowaniu poddano dostępną bazę ruchomych źródeł archeologicznych, przede wszystkim wytworów metalowych (brązowych i złotych), bursztynowych oraz kamiennych, które mogą być interpretowane jako przedmioty importowane z kilku ościennych ośrodków wytwórczych bądź ich lokalne naśladownictwa. Podstawowe wektory napływu obcych produktów do Wielkopolski, na Kujawy i ziemię lubuską wiążą się z lokalizacją trzech głównych centrów metalurgicznych:
- nordyjskiego i powiązanych z nim warsztatów pomorskich na północy;
- węgiersko-siedmiogrodzkiego, wschodnioalpejsko-naddunajskiego i zachodnioalpejskiego na południu;
- nadłabskiego na zachodzie.
Konkluzję rozważań podjętych w niniejszej monografii stanowi próba rekonstrukcji przebiegu dalekosiężnych szlaków wymiennych, łączących Nizinę Wielkopolsko-Kujawską z resztą „brązowej” Europy oraz interpretacja tego fenomenu.
Prace Komisji Archeologicznej PTPN, t. 28

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-185-3 ISSN 0137-3250

Poznań 2012, format A4 cm, oprawa twarda, 518 s., lustr., tab., mapy.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 72 zł z VATStanley Fish
Profesjonalna poprawność. Badania literackie a polityczna zmiana

Tłumaczenie Stanisław Wójtowicz


Stanley Fish (ur. 1938) to jeden z najwybitniejszych amerykańskich humanistów przełomu XX i XXI wieku, to przede wszystkim literaturoznawca, ale także teoretyk prawa i polityki, filozof nauki (neopragmatysta). i historyk idei Jego Profesjonalna poprawność jest opatrzonym krótką przedmową i obszernymi komentarzami zbiorem pięciu utrzymanych w eseistyczno-polemicznym tonie wykładów wygłoszonych na uniwersytecie w Oksfordzie w 1993 roku. Autor zajmuje się w nich bodaj najistotniejszą dla ówczesnej humanistyki kwestią teorii badań literackich w kontekście interdyscyplinarnych studiów kulturowych. Koncepcję Fisha polskiemu czytelnikowi przybliża tłumacz i młody badacz literatury Stanisław Wójtowicz, który w swym wprowadzeniu do niniejszej książki objaśnia poglądy autora i umiejscawia je w specyfice współczesnych polskich sporów o kształt i filozofię literaturoznawstwa.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-121-1

Poznań 2012, format B5 cm, oprawa miękka, 272 s.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 18 zł z VATMarian Wojtówicz
Słownik staroruskich imion osobowych XI-XIV wieku


„Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku” zawiera nazwy osobowe najstarszego okresu rozwojowego antroponimii wschodniosłowiańskiej. Jego podstawę stanowi materiał ekscerpowany z najważniejszych kronik staroruskich, różnego typu akt, wszystkich do dziś odkrytych i opublikowanych gramot na brzozowej korze, inskrypcji na rozlicznych przedmiotach kultury materialnej, zapisków pozostawionych przez kopistów czy pisarzy na kartach rękopisów i innych źródeł. Materiał antroponimiczny dotyczy całego terytorium starej Rusi. W słowniku ujęto wszelkie bezpośrednio poświadczone nazwy osobowe odnoszące się do mężczyzn i kobiet, używane przez ludność etnicznie wschodniosłowiańską lub zasymilowaną. Są w nim reprezentowane wszystkie kategorie antroponimiczne (imiona, przezwiska, patronimika, pomocnicze środki leksykalne indywidualizacji osób) i typy staroruskich nazw osobowych. Książka w języku rosyjskim.
Prace Komisji Językoznawczej, t. 59

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Format B5 cm, oprawa miękka, XXVII + 160 s.

2012, ISBN 978-83-7654-141-9 ISSN 0079-4678

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 25 zł z VATGrzegorz Błaszczyk
Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań

Wydanie 2. poprawione i uzupełnione


Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego profesora Grzegorza Błaszczyka to opracowanie w polskiej literaturze lituanistycznej wyjątkowe. Napisana została przez świetnego znawcę dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i relacji polsko-litewskich. Książka jest rezultatem przemyśleń i refleksji, które składają się na szeroko rozumiane pojęcie geografii historycznej zarówno w aspekcie dawnym, jak i nowożytnym. W pięciu rozdziałach omówiona została problematyka, która w odniesieniu do Wielkiego Księstwa Litewskiego nigdy w polskiej nauce historycznej tak obszernie nie została przedstawiona. Dystans, jaki zachowuje Autor wobec omawianych zjawisk i spraw, pozwala zaliczyć monografię do ciekawszych rozpraw dyskursu polsko-litewskiego..

Z recenzji prof. Artura Kijasa


ISBN 978-83-7654-101-3

Poznań 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 200 s.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 23 zł z VATMariusz Ciesielski
Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej. Od Adama Naruszewicza po czasy współczesne


Monografia jest poświęcona szeroko pojętej w nauce polskiej recepcji plemion germańskich oraz starożytnej Germanii z czasów rzymskich. Poruszana problematyka dotyczy dwóch węzłowych zagadnień: zasięgu geograficznego, zwłaszcza od strony wschodniej oraz etniczności szczególnie absorbującej polską naukę (sprowadzającej się zazwyczaj do eksplikacji starożytnych etnonimów i toponimów w odniesieniu do ziem pomiędzy Odrą a Wisłą jako słowiańskich).
Decydujący wpływ na recepcję omawianych kwestii wywarła sytuacja polityczna Polski i sąsiedztwo z Niemcami oraz silne, datujące się od końca wieku XIX oddziaływanie nacjonalizmu i zrodzonego z niego antagonizmu germańsko-słowiańskiego deformującego badania naukowe. Wpływało to na interpretację źródeł historycznych i archeologicznych, w których szczególny akcent kładziono na kwestie etniczne, co w przypadku większości rodzimych badaczy objawiło się negacją faktu przebywania Germanów na ziemiach polskich. Taki pogląd dominował w Polsce do lat siedemdziesiątych XX w. Apogeum sporu naukowo-politycznego przypadło na lata trzydzieste XX w., kiedy etniczność Germanii (wschodniej) w pierwszych wiekach po Chrystusie i spory terytorialne zdominowały wzajemne relacje nauki polskiej i niemieckiej traktującej obszary zachodniej Polski jako pogermańskie dziedzictwo.
Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie. t. 2

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-192-1 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 240, [8] s., ilustr.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 29 zł z VATMedycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski

red. Grzegorz Łukomski i Gerard Kucharski


Prezentowany tom monograficzny SEG przygotowany dzięki pracom kilkunastu badaczy z Polski, Niemiec i Francji, podzielono na trzy zasadnicze części tematyczne. Pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, związanych z korzeniami ideologii nazistowskiej mechanicznie przenoszącej ewolucjonizm ze świata przyrody na grunt realiów społeczno-politycznych. Druga przybliża uwikłanie medycyny jako nauki w ludobójstwo czasu II wojny światowej. Ostatnia dotyka gnieźnieńskich wątków eksterminacji medycznej. Całość prezentowanego tomu stanowi istotny wkład do wspólnych polsko-niemieckich badań nad zagadnieniem, bo chociaż problematykę zbrodni medycznych podejmowano dotąd wielokrotnie w naukowych opracowaniach, to jednak temat z całą pewnością nie został wyczerpany, wciąż bowiem pojawiają się nowe ustalenia i konstatacje oparte na najnowszych wynikach badań, a ich problematyka i zakres – jak należy sadzić – będą systematycznie rozszerzane.

Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie, t. 5

ISBN 978-83-7654-019-1 ISSN 2082-596X

Poznań - Gniezno 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 272 s., ilustr., tabele.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 29 zł z VATRys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856-2008
Redakcja Dobrosława Gucia i Alicja Pihan-KijasowaŹródła do Dziejów PTPN t. III

Po raz pierwszy w ponad 150-letniej działalności Towarzystwa zaprezentowano historię Wydawnictwa PTPN z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz noty biograficzne wszystkich Głównych Redaktorów. Integralną częścią pracy jest „Bibliografia publikacji Towarzystwa 1856-2008”, która obejmuje całość produkcji wydawniczej od jego powstania wraz z zawartością wydawnictw zbiorowych i czasopism, rejestracją druków ulotnych oraz tych które wydane zostały nakładem autora, ale zawierały wykłady głoszone na posiedzeniach Towarzystwa. W latach 1857-2008 Towarzystwo wydało ponad 3600 pozycji, w tym szereg znaczących tytułów i czasopism.
Praca zawiera:

 • Zarys historii Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857-2008
 • Redaktorzy i główni redaktorzy wydawnictw PTPN. Noty biograficzne
 • Pracownicy zatrudnieni w Wydawnictwie PTPN w latach 1946-2008
 • Drukarnie i nakładcy współpracujący z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk
 • Produkcja wydawnicza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1856-2008
 • Komunikaty 1956-1964
 • Bibliografia publikacji Towarzystwa 1856-2008 (3635 pozycji)
  • Indeks osobowy
  • Indeks nekrologów i wspomnień pośmiertnych
  • Skorowidz czasopism oraz serii wydawniczych

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-152-5

Poznań 2011, format B5 cm, 2 tomy, oprawa twarda, 1140 s., ilustr., tabele.

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 62 zł z VATHenryk Wieniawski and the Bravura Tradition

Edited by Maciej Jabłoński & Danuta JasińskaTom z serii Henryk Wieniawski complete Works B series
Publikacja stanowi pokłosie kolejnej, trzeciej międzynarodowej konferencji muzykologicznej zorganizowanej w Poznaniu przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego oraz Komisję Muzykologiczną PTPN. Książka jest wymownym świadectwem rosnącego zainteresowania osobą, twórczością i działalnością koncertową Henryka Wieniawskiego. Zamieszczone w niej teksty, autorstwa wybitnych badaczy z Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy i cechują się zróżnicowanym podejściem do tytułowego problemu konferencji – postaci Wieniawskiego oraz XIX- i XX-wiecznej tradycji wirtuozowskiej.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poznań 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 227 s. + 152 s. nlb. ilustr.

ISBN 978-83-7654-099-3

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 48 zł z VATZenon Pałat
Architektura a polityka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wiekuW książce obiekty architektoniczne potraktowane zostały przede wszystkim jako projektory obrazów. Obrazy te, jeśli nie narzucają się same, należy odkryć i zinterpretować ich sens, często złożony i nie zawsze oczywisty. Architektura sprowadzona została więc do obrazu, podlegającego wielowarstwowej interpretacji i potraktowana jako swoista metafora, odnosząca się głównie do sfery politycznej i ideologicznej.
Wzniesiony na początku XX wieku w obrębie śródmieścia Poznania zespół monumentalnych obiektów to bez wątpienia wyróżniające się w skali ogólnoeuropejskiej przykład wykorzystania architektury i założeń urbanistycznych w celu wykreowania pewnej mitologii politycznej. Eksponowane realizacje z pierwszego dziesięciolecia XX wieku były końcowym akordem rywalizacji o wizualne opanowanie miejskiej przestrzeni publicznej, trwającej przez całe poprzednie stulecie.
Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej to motyw przewodni programów ikonograficznych zarówno poznańskiego Muzeum Cesarza Fryderyka, jak i późniejszego Forum Cesarskiego. Charakterystyczna dla tych programów stała obecność sacrum - związana nierozerwalnie z praktyką legitymistyczną - pozwalała wynieść niemiecki interes narodowy i pruską rację stanu na najwyższy poziom wartości, a historycznie zdefiniowana forma architektoniczna okazała się skutecznym nośnikiem mitu.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poznań 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 227 s. + 152 s. nlb. ilustr.

ISBN 978-83-7654-099-3

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 48 zł z VATPiotr Kowalczak
Wodne dylematy urbanizacjiNa świecie postępują gwałtowne procesy urbanizacyjne, dotyczy to w znacznej mierze krajów rozwijających się. Przebieg tego procesu na świecie jest bardzo zróżnicowany. W 2006 roku populacja miast przekroczyła 50% ludności Ziemi. Książka „Wodne Dylematy Urbanizacji” przedstawia problemy miast związane z wzrastającymi potrzebami w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów wywołane wzrastającą koncentracją ludności świata w miastach. Omówiono skutki występowania w miastach ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych. Scharakteryzowano rolę wody w historii miast. Wskazano, że obecny dostęp do wody i usług sanitarnych w miastach w największym stopniu ilustruje nierówności społeczne. Potwierdzają to materiały dotyczące zaopatrzenia w wodę i sanitacji w miastach krajów rozwijających się wskazujące na znaczne różnice w standardach, cenach usług wodnych. Autor przeanalizował i przedstawił przyczyny głównych problemów związanych z zaopatrzeniem ludności miejskiej krajów rozwijających się w sposób szczególny podkreślając fizyczny brak wody oraz brak środków na budowę infrastruktury wodnej i sanitarnej. Bardzo interesujące są analizy dotyczące zaopatrzenia w wodę w slumsach, których ludność będzie stanowić w 2030 roku ok. 70% ludności miejskiej świata. W aspekcie ostatnich powodzi miejskich występujących w Polsce omówiono wpływ urbanizacji na wody powierzchniowe: zmiany w sieciach hydrograficznych, zmiany reżimu hydrologicznego. Na przykładzie wybranych miast azjatyckich przedstawiono wpływ urbanizacji na wody podziemne – ich ilość i jakość. Ważnym problemem ujętym w książce jest wpływ urbanizacji na jakość wód – degradacje środowiska wodnego i jego przyczyn, Jeden z rozdziałów przedstawia wpływ procesów urbanizacyjnych (infrastruktury technicznej ) na zdrowie ludności. Między innymi opisano historię chorób i epidemii w miastach, wpływ dostępności i jakości wód na redukcję zachorowań oraz choroby pochodzenia wodnego. Autor nieomal w każdym rozdziale wskazuje na wielkie marnotrawstwo wody w miastach. Poza stratami wody pitnej wyciekającej z sieci wodociągowych, używania wody najwyższej jakości do prac gospodarczych w szczególny sposób akcentuje brak zagospodarowania wód pochodzących z opadów atmosferycznych. W końcowej części książki wskazano na metody zmniejszenia wpływu procesów urbanizacyjnych na obieg wody w zlewniach miejskich. Analizując obecne problemy gospodarki wodnej w miastach przedstawiono wizje przyszłego zaopatrzenia miast w wodę oraz rozwiązania problemów saniatcji miast. Powstała praca o wybitnych walorach poznawczych, tworząc podstawę do dalszych badań w tym kierunku w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami, mapami, wykresami, występuje duża ilość danych statystycznych, zwraca uwagę także obszerna i bardzo aktualna bibliografia. Książka obejmuje około 500 stron tekstu, w tym około 350 rysunków/fotografii, około 30 tabel. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona specjalistów: urbanistów, architektów, przyrodników, geografów, meliorantów, hydrotechników etc. (jako pozycja o charakterze przeglądowym), jak i dla przeciętnego czytelnika zainteresowanego problemami wody we współczesnym świecie, w szczególności problemami wodnymi aglomeracji miejskich. Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Poznań 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 504 s., ilustr.

2ISBN 978-83-7654-116-7

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 60 zł z VATZbigniew Goliński
Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Magdalena GórskaKalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego – żyjącego w latach 1735-1801 poety, prozaika, komediopisarza, encyklopedysty, tłumacza, biskupa warmińskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego – to książka od dawna oczekiwana przez badaczy i miłośników twórczości „Księcia Poetów”. Zbigniew Goliński (1925–2008), profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, był niekwestionowanym autorytetem wśród edytorów i historyków literatury XVIII stulecia, najwybitniejszym znawcą biografii i dzieł pisarza. Upamiętnił się jako współwydawca Pism wybranych (t. 1-4, 1954) i Korespondencji (t. 1-2, 1958), autor monografii tekstologicznej (Nad tekstami Krasickiego. Studia, 1966), biografii (Ignacy Krasicki, 1979; (Krasicki, 2002) oraz wydań krytycznych, m.in. (Pism poetyckich (t. 1-2, 1976), (Dzieł wybranych (t. 1-2, 1989) i tomu pierwszego (Dzieł zebranych (1998) Krasickiego. Publikowane kalendarium jest podsumowaniem półwiecznych kwerend i badań Zbigniewa Golińskiego. Wzorcowo opracowane, zawiera informacje zaczerpnięte m.in. z korespondencji, dokumentacji dzieł literackich z okresu przedwydawniczego i fazy recepcji oraz faktografię odnoszącą się do działalności w diecezji warmińskiej pod zaborem pruskim i rządów arcybiskupich po upadku Rzeczypospolitej. Autorski wybór źródeł i precyzyjny, zobiektywizowany komentarz wskazuje niezbadane obszary biografii i piśmiennictwa Krasickiego. Wydobywa również świadectwa przybliżające osobowość dostojnika Kościoła i pisarza-profesjonalisty, „wykwintnego bywalca najlepszych w towarzystwie salonów, uroczego gospodarza we własnej rezydencji, pilnego ogrodnika o wypielęgnowanych rękach, znawcy dzieł sztuki i literatury”, a jednocześnie „trzeźwego racjonalisty, rejestrującego twarde prawa i prawidła rządzące ludźmi”, głosiciela na użytek własny i powszechny „idei umiarkowania, podniesionej do rangi najwyższej cnoty”. Przedstawiony materiał ma niezwykły walor poznawczy również z perspektywy studiów nad problematyką kulturalną i polityczną epoki. Książka przygotowana została w poszanowaniu koncepcji autorskiej, z zachowaniem kompozycji, wyboru źródeł i komentarza Zbigniewa Golińskiego. Patronat nad edycją objęło Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Wsparcia finansowego udzielił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Jacek Protas oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja (Kalendarza życia i twórczości Ignacego Krasickiego w Wydawnictwie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest kontynuacją XIX-wiecznych zabiegów Towarzystwa o dobrą pamięć o pisarzu i jego dziele.

Poznań 2011, format B5 cm, dzieło dwutomowe, oprawa twarda z obwolutą, 1173 s., ilustr.

ISBN 978-83-7654-047-4

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 90 zł z VATRoman Władysław Szulc
O etyczny wymiar relacji lekarz – pacjentTeksty autorstwa Profesora Romana W. Szulca zawarte w niniejszym tomie pochodzą z różnych lat i różnych wydawnictw. W nowej edycji wprowadzono pewne ujednolicenia: ujednolicono zapis. Ponieważ artykuły obejmują dość rozległą tematykę, podzielono je na cztery bloki. Pierwszy rozdział obejmuje teksty związane z zagadnieniami deontologii (etyki) lekarskiej i intensywnej terapii. W rozdziale drugim zebrano teksty dotyczące zagadnień szczegółowych, jak: pobieranie narządów i przeszczepy; ból i jego leczenie; osamotnienie chorego i bezradność starości. Rozdział trzeci obejmuje teksty o dylematach etycznych związanych ze zdobyczami technicznymi w medycynie, zaś czwarty – teksty poświęcone problemowi relacji i komunikacji na linii lekarz – pacjent (zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii). Całość kończy Adres na 50-lecie odnowienia dyplomu lekarskiego (1952–1958), który zawiera ponadczasowe przesłanie Profesora Romana Szulca do lekarzy.

Poznań 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 197 s.

ISBN 978-83-7654-079-5

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 30 zł z VATAgnieszka Piotrowska-Wojaczyk
Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiejPraca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska oraz – jako ważny przyczynek do opisu rozwoju warsztatu leksykograficznego w dobie nowopolskiej – ukazanie stosunku do regionalizmów leksykalnych i sposobów ich leksykograficznego opracowania w słownikach tego okresu dziejów polszczyzny. Analizie poddane zostały następujące leksykony: • Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1807–1814; • Słownik języka polskiego, wyd. Maurycy Orgelbrand, cz. I–II, Wilno 1861; • Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927; • Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969. W oparciu o wszelkie informacje geograficzne w nich odnotowane (zawarte explicite lub implicite w definicjach znaczeniowych, przykładach użycia, bądź wynikające z wiedzy o językowej biografii autorów cytowanych przykładów) wyodrębniono zbiór 4940 leksemów. Każdy z nich rozpatrywano we wszystkich czterech słownikach, budując w ten sposób dla poszczególnych haseł pełną metrykę leksykograficzną, rozumianą jako historię ich słownikowych poświadczeń w analizowanych dziełach. Mimo iż analizowane słowniki zarejestrowały tylko wybór leksyki regionalnej, można przypuszczać, że jest to wybór reprezentatywny, to znaczy – jego podstawowe cechy są tożsame z wyznacznikami tej odmiany polszczyzny regionalnej, traktowanej jako całość. W oparciu o powyższe założenie praca stanowi opis polszczyzny regionalnej w aspekcie geograficznym, genetycznym oraz semantycznym.

Poznań 2011, format B5 cm, oprawa miękka, 549 s.

ISBN 978-83-7654-066-5 ISSN 0079-4678

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 59 zł z VATAntyk, prawda i fałsz w średniowieczu
pod redakcją Jacka Kowalskiego i Tomasza RatajczakaTom obejmuje materiały z dwu Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej: seminarium XXVIII („Prawda i fałsz, iluzja i rzeczywistość w średniowieczu”) i XXIX („Tradycje antyczne w kulturze średniowiecza”). Autorami artykułów są historycy, historycy literatury i historycy sztuki z Polski, Niemiec, Francji i Białorusi. Część tekstów ma charakter syntetycznych zarysów wprowadzających do specyfiki badań w kontekście tematu sesji. W dziedzinie historii sztuki – są to teksty Jarosława Jarzewicza, w dziedzinie literaturoznawstwa – Ewy Doroty Żółkiewskiej i Macieja Abramowicza. Pozostałe prace dotyczą szczegółowo tradycji ikonograficznej (Regina Becker, Witold Garbaczewski, Jacek Witkowski, Jowita Jagla, Caroline Roux, Laurence Cabrero-Ravel, Kinga Krasnodębska, Andrzej Visentini) i motywów literackich (Joanna Gorecka-Kalita, Anna Loba, Dorota Szeliga, Dorota Sobczyk, Jerzy Pysiak) oraz obyczaju politycznego i kultury elit (Jakub Kujawiński, Andrei Liuby, Alena Liubaya). Historycy z kolei analizują odbicie rzeczywistych wydarzeń w „krzywym zwierciadle” źródeł (Maja Gąssowska, Teresa Gogolok, Michał Cetnarowski, Adam Krawiec). Są to rozważania metodologiczne oparte na konkretnych przykładach, wydobywające zarówno problem konwencji motywów literackich (Teresa Gogolok, Anna Kricka), jak ograniczeń współczesnych metod badawczych wobec badanych źródeł (Dariusz Andrzej Sikorski, Miłosz Sosnowski, Jarosław Nikodem, Piotr Kanizy Morawski).

Format B5 cm, oprawa miękka, 367 s., lustr.

2011, ISBN 978-83-7654-132-7 ISSN 0079-466X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 35 zł z VATKontekstowy MIKS.
Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej
Pod redakcją Grażyny Gajewskiej i Rafała WójcikaTom zawiera 27 tekstów poświęconych sferze kultury popularnej, do których należy komiks. Podzielone zostały na siedem części tematycznych: 1 – (Inter)tekstualność komiksów, 2 – Między komiksem a filmem, 3 – Pamięć, historia, polityka, 4 – Konteksty (wielo)kulturowe, 5 – Studia genderowie, 6 – Rozważania teoretyczno-krytyczne oraz 7 – Komiks w bibliotece. W tomie znalazły się m.in. opracowania literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców i filozofów. Poruszono zagadnienia, które wcześniej nie były znane polskim czytelnikom – np. komiks afrykański czy genderowie interpretacje opowieści graficznych.

Współwydawcy: Instytut Kultury Europejskiej UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Format B5 cm, oprawa twarda, 426 s., ilustr.

2011, ISBN 978-83-7654-043-6 ISSN 0137-642X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 47 zł z VATPoeta „przez pryzma przepuszczony”.
Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin
Pod redakcją Elżbiety Nowickiej i Magdaleny PiotrowskiejMetafora, wprowadzona do tytułu książki, a zaczerpnięta z Balladyny („pryzma”), łączy wszystkie teksty, które kierują światło na twórczość Słowackiego oraz na różnorodne formy obecności jego spuścizny. Artykuły zawarte w części pierwszej dotyczą: improwizacji poety (I. Puchalska); problemów edytorskich oraz interpretacyjnych związanych z wierszami brulionowymi i Córką Cerery (Z. Przychodniak, J. Brzozowski); współistnienia w Beniowskim dwóch wykluczających się koncepcji poezji (M. Siwiec). Kolejne dwie części książki przynoszą teksty poświęcone audio-wizualnej obecności Słowackiego. Zagadnienia muzycznej transpozycji dzieł poety zostały omówione w kilku ujęciach: to rozważania nad „muzycznością” poematu W Szwajcarii (A. Seweryn), studia na temat adaptacji dramatyczno-muzycznych dzieł poety (A Borkowska-Rychlewska, A Wypych-Gawrońska), a także propozycja podpowiadająca „czytanie” Anhellego jako kompozycji jazzowej (M. Strzyżewski). Osobne studia poświecono teatralnym i telewizyjnym inscenizacjom dramatów Słowackiego w XIX i XX wieku (A. Przybyszewska, E. Kalemba-Kasprzak, J. Kubiak, D. Latour), przedstawiono również i omówiono częściowo zachowaną rosyjską adaptację Mazepy z 1914 r. (M. Hendrykowska). Zamknięcie tomu stanowią prace poświadczające różne formy kultu poety – dotyczącą one publikacji Hoesicka (M. Dziadek), apoteoz wystawianych podczas uroczystości rocznicowych (M. Piotrowska) oraz mowy J. Piłsudskiego wygłoszonej podczas przeniesienia prochów Słowackiego na Wawel (M. Junkiert).

Format B5 cm, oprawa miękka, 291 s., ilustr.

2011, ISBN 978-83-7654-071-9 ISSN 0137-642X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 32 zł z VATSiła komentarza.
Romantyzmy literaturoznawców
pod redakcją Jerzego Borowczyka, Wojciecha Hamerskiego i Piotra ŚniedziewskiegoJakie mechanizmy leżą u podstaw różnych literaturoznawczych konstrukcji? Dlaczego niektóre historycznoliterackie wyobrażenia trwale wpływają na nasze postrzeganie epoki, a inne – często równie spójne – pozbawione są siły oddziaływania? Takie oraz pokrewne pytania z regularnością lejtmotywu przewijają się przez książkę, która przy tym dość swobodnie przerzuca czytelnika od literatury polskiej do niemieckiej, od koncepcji pozytywistycznych do postmodernistycznych, od Juliusza Kleinera do Paula de Mana itd. Teksty opublikowane w niniejszym tomie potwierdzają różnorodność romantyzmów, która widoczna jest w potężnych wahaniach nastrojów i postaw – romantyk to twórca ambitnej poetyckiej wizji całości, doświadczający jednak fragmentaryczności poznania, więzień świadomości zafałszowanej, którą porzuca w momencie „roz-czarowania”, utraty złudzeń. Dwoistości kondycji romantycznej towarzyszy równoległe rozwarstwienie badawczych wrażliwości i metod, które jednym razem się krzyżują, innym zupełnie rozchodzą – niektóre z opisywanych dzieł tworzone są zgodnie z filologicznym wzorcem wierności, inne ocierają się o literacką „perwersyjną parafrazę”, jedne zdradzają ambicje syntetyczne, inne powątpiewają w możliwość jakiejkolwiek syntezy, niekiedy na pierwszy plan wysuwa się kontekst społeczno-polityczny, innym zaś razem zagadnienia poetyki i retoryki tekstów. Jeśli dodamy do tego wielotorowość myśli autorów niniejszej książki, osiągniemy być może zamierzony efekt – nieustające wrażenie istnienia romantycznej polifonii.

Format B5 cm, oprawa miękka, 242 s.

2011, ISBN 978-83-7654-035-1 ISSN 0137-642X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 35 zł z VATKsięgozbiory staropolskie, T. 1: Księgozbiór Wielkopolskiego Magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593)

pod redakcją Arkadiusza WagneraTom jest zbiorem 7-miu interdyscyplinarnych studiów dotyczących sylwetki marszałka wielkiego koronnego i starosty generalnego Wielkopolski. Andrzej Opaliński był jednym z najwybitniejszych bibliofilów polskich 2 połowy XVI w. Zbiór zawiera następujące artykuły:

 • Michał Zwierzykowski, Andrzej z Bnina Opaliński herbu Łodzia (1540-1593). Marszałek wielki koronny i starosta generalny Wielkopolski;
 • Elżbieta Stelmaszczyk, Księgozbiór Andrzeja Opalińskiego (1540-1593) próba rekonstrukcji;
 • Joanna Pietrowicz, Acta Tomiciana i inne rękopisy z księgozbioru marszałka wielkiego koronnego Andrzeja Opalińskiego;
 • Jan Skuratowicz, Nowa próba odczytania pierwotnego wyglądu pałacu Andrzeja Opalińskiego w Radlinie;
 • Arkadiusz Wagner, Oprawy ksiąg Andrzeja Opalińskiego; Magdalena Marcinkowska, Stemmata Andrzeja Opalińskiego;
 • Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Nagrobek Opalińskich w Radlinie dzieło przełomu XVI i XVII w.

Całość wzbogaca katalog znanych obecnie ksiąg ze zbioru wielmoży oraz niemal stu barwnych ilustracji.

Format 17x22,5 cm, oprawa twarda, 264 s.

2011, ISBN 978-83-7654-012-9

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena: 42 złZygmunt Zagórski

Językoznawstwo polskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1919-2009 (w zarysie)

Poznańskie Spotkania Językoznawcze – Zeszyt specjalnyProf. dr hab. Zygmunt Zagórski należy do wąskiego grona najwybitniejszych współczesnych językoznawców polskich. jest znakomitym znawcą i badaczem wielu odmian i aspektów współczesnej polszczyzny. jego dorobek naukowy jest imponujący, bardzo bogaty i wielorako zróżnicowany: problemowo, materiałowo i metodologicznie. składa się nań ponad 180 prac, w tym 12 książek, sto kilkadziesiąt artykułów, rozpraw i studiów, nekrologi, wspomnienia, recenzje, artykuły popularnonaukowe. są one poświęcone niemal wszystkim działom językoznawstwa. zaczynał Profesor od prac z zakresu klasycznej dialektologii, już wtedy stosując nowatorskie sposoby opisu i prezentacji problematyki i materiału badawczego. W latach siedemdziesiątych współtworzył nurt badań dialektologii synchronicznej, i tym razem wprowadzając nowatorskie metody badawcze dla opisu dialektów na ziemiach Odzyskanych wraz z ulepszoną propozycją rozwiązań kartograficznych, w której znalazły się nowego typu mapy punktowe ujmujące materiał syntetycznie bądź analitycznie. Ten nurt badań poszerzył o wiele prac z zakresu szeroko rozumianej socjolingwistyki. W pracy autor przedstawił przegląd tematyki i problematyki prac w zakresie językoznawstwa polskiego.

B5 cm, oprawa miękka, 150 s.

2011, ISBN 978-83-7654-087-0 ISSN 2082-9825

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

21 zł z VATAnna Kowalska

Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalna

Tom z serii Gwary dziśNiniejszy tom jest pierwszą monografią autorską w serii Gwary dziś. Z nazwiskiem Profesor Anny Kowalskiej – uczennicy Profesora Witolda Doroszewskiego – związane są fundamentalne prace z zakresu dialektologii polskiej i słowiańskiej; jest współautorką Atlasu gwar mazowieckich oraz Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA). W samodzielnym dwutomowym atlasie przedstawiła Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik. Praca o nazwach miejsc jest ukoronowaniem wieloletnich studiów i kwerend materiałowych; jest też pierwszą monografią z zakresu gwarowego słowotwórstwa obejmującą cały obszar Polski. Praca jest próbą opisu apelatywnych nazw miejsc w dialektach polskich. Przedmiotem analizy nie są wszystkie wyrazy oznaczające ‘miejsce’, a tylko te, które mają określoną strukturę i wykładniki słowotwórcze w funkcji lokatywnej. Materiał językowy stanowiący podstawę opracowania jest bardzo zróżnicowany, także chronologicznie: obejmuje okres od połowy XIX wieku (Słownik Karłowicza, niektóre źródła zgromadzone w Kartotece Słownika gwar polskich) do czasów współczesnych (wyniki badań terenowych prowadzonych w 2. połowie XX wieku). Wykorzystano dostępne opracowania: atlasowe (atlasy regionalne i o zasięgu ogólnopolskim), opracowania monograficzne poświęcone leksyce i słowotwórstwu gwarowemu, wreszcie obejmujące omawianą tematykę mniejsze opracowania, odnoszące się zarówno do języka ogólnego, jak i do gwar (zob. źródła w Bibliografii). Jest to więc materiał w znacznej części historyczny, co pozostaje w zgodzie z przyjętą koncepcją diachronicznego podejścia do badanej kategorii. Stwarza też możliwość przyjrzenia się rozwojowi NL w czasie, a dzięki uwzględnieniu opracowań tematu na podstawie źródeł historycznych – możliwość obserwowania zmian w obrębie omawianej kategorii zarówno w dialektach, jak i w polszczyźnie ogólnej. W drugiej z wymienionych odmian polszczyzny apelatywne nazwy miejsc jako kategoria słowotwórczo-semantyczna doczekały się systematycznego opracowania, co było możliwe dzięki istnieniu obszernych zbiorów słownikowych – historycznych i współczesnych. Materiał gwarowy tu prezentowany w części wypełnia lukę czasową między staropolszczyzną a polszczyzną współczesną; w części, gdyż było możliwości zebrania materiałów porównawczych z okresu późniejszego (do połowy XIX w.).

Format B5 cm, oprawa miękka, 183 s.

2011, ISBN 978-83-7654-108-2 ISSN 1898-9276

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

23,10 zł z VATStudia Europaea Gnesnensia / Gnieźnieńskie Studia Europejskie (Czasopismo)Projekt Studia Europaea Gnesnensia powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie i obejmuje czasopismo ukazujące się w rytmie półrocznym oraz serię monografii. http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=116&Itemid=291〈=pl Dynamiczne przemiany kulturowe współczesnej rzeczywistości, w tym zjawisko wielokulturowości, wywołują ożywione zainteresowanie przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (antropologów kulturowych, etnologów, historyków, kulturoznawców, filozofów, językoznawców, literaturoznawców i innych) i pokazują zarazem, że opis i ocena dzisiejszego świata nie są możliwe bez badań interdyscyplinarnych, analizujących zjawiska zarówno doby współczesnej, jak i minionych wieków. Czasopismo „Gnieźnieńskich Studiów Europejskich” jest odpowiedzią na to zainteresowanie i stanowi forum dla dyskusji nad historycznym dziedzictwem i kondycją duchową dzisiejszej Europy i ich oddziaływaniem na kulturę światową. Pismo jest otwarte dla badaczy nie tylko z Gniezna i Wielkopolski, ale z całej Polski, Europy i świata.

Studia Europaea Gnesnensia nr 1-2/2010

ISBN 978-83-7654-015-3 ISSN 2082-5951

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena 47,25 zł z VATStudia Europaea Gnesnensia / Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Seria Monografie

tłum. Anna ChraniukProjekt Studia Europaea Gnesnensia powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie i obejmuje czasopismo ukazujące się w rytmie półrocznym oraz serię monografii. http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=116&Itemid=291〈=pl Monografie „Gnieźnieńskich Studiów Europejskich” stanowią refleksję nad historycznym dziedzictwem i kondycją duchową dzisiejszej Europy, a także rozwojem i przemianami współczesnej kultury europejskiej. Prace mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą szeroko rozumianej kultury europejskiej, bez ograniczeń chronologicznych i problemowych. Orest Krasivski kompleksowo zgłębia problem stosunków ukraińsko-polskich w latach podziału Ukrainy na Ukraińską Republikę Ludową i Zachodnioukraińską Republikę Ludową. Stosunki z Polską obu jej części ściśle się ze sobą splatały i cechowały się poszukiwaniem porozumienia. W książce naświetlono całokształt złożoności stosunków ukraińsko-polskich okresu odradzania i kształtowania się państw narodowych, uwzględniając specyfikę przeszłości historycznej, w tym podporządkowanie ziem ukraińskich różnym imperiom, rozwój myśli społeczno-politycznej, charakter procesów zachodzących podczas rewolucji 1917–1921. Regionalna specyfika polityki naddnieprzańskiej i galicyjskiej rozpatrywana jest synchronicznie, chronologicznie i we wzajemnym powiązaniu. Na podstawie obiektywnej analizy nieznanych dotychczas dokumentów, autor starał się wielopłaszczyznowo naświetlić kwestię relacji pomiędzy narodem polskim i ukraińskim.

Format B5 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami, 436 s.

2010, ISBN 978-83-7654-019-1 ISSN 2082-596X

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena 47,25 zł z VATNorma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym
Pod redakcją Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej i Krzysztofa SkibskiegoTom Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym ta zawiera 19 artykułów 29 autorów – językoznawców reprezentujących wiele ośrodków akademickich w Polsce. Niektóre prace są współautorskie, w tym otwierające tom obszerne studium Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych to kilka wyodrębnionych tekstów ośmiorga autorów. Zamieszczone w książce artykuły układają się w dwa bloki tematyczne, odpowiadające jej tytułowi. Teksty dotyczące teoretycznych aspektów normy poświęcone są kryteriom i metodom oceny różnych językowych elementów, kodyfikacji w zakresie łączliwości leksykalnej, skutkom akceptacji wewnętrznego zróżnicowania normy, możliwościom prognozowania ewolucji języka na podstawie normy oraz granicom norm językowej i komunikacyjnej. Wśród zagadnień pragmatycznych odzwierciedlonych w artykułach znalazły się problemy szczegółowe związane ze współczesnym uzusem, z rozmaitymi aspektami normy i błędów w przekazach medialnych (prasowych, radiowych i telewizyjnych) oraz w różnych typach i gatunkach tekstów (opiniach, komiksach, recenzjach), z poradnictwem językowym, a także z kryteriami poprawności stosowanymi w odniesieniu do wybranych elementów językowych (frazeologii w pracy leksykografa czy najnowszego słownictwa kosmetycznego). Redaktorzy tomu wyrażają przekonanie, że niniejsza publikacja przyczyni się do pogłębienia refleksji teoretycznej nad współczesną normą językową i do podniesienia poziomu sprawności komunikacyjnej Polaków. Adresatami książki są bowiem nie tylko językoznawcy, ale też studenci kierunków filologicznych, nauczyciele poloniści, dziennikarze oraz inne osoby zainteresowane kulturą komunikacji językowej.

Format B5 cm, oprawa miękka, 265 s.

2011, ISBN 978-83-7654-120-4

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena 28,35 zł z VATIzabela Piskorek

Der trügerische Glanz der polnischen Krone. Historiographische versus stereotypisierte Wahrnehmung der polnischen Herrscher im deutschsprachigen Schrifttum des 18. JahrhundertsCelem publikacji „Złudny blask polskiej korony. Historiograficzny a stereotypowy obraz władców polskich w literaturze niemieckojęzycznej osiemnastego wieku” jest analiza wizerunku władców Polski w literaturze niemieckojęzycznej osiemnastego wieku. Główny punkt zainteresowania stanowi motyw dualizmu natury monarchów, którzy w swoich decyzjach oscylują między politycznymi zobowiązaniami wobec polskiego narodu a słabościami własnych charakterów. Wydaje się bezsprzeczne, że niektórzy królowie nie dojrzeli do tego, by w pełni decydować o losach politycznych Polski, ponieważ nie potrafili oni pogodzić swoich politycznych aspiracji z dobrem narodu polskiego. Oprócz tego w pracy dążono do uzyskania odpowiedzi, czy przedstawione przez niemieckich pisarzy wizerunki literackie władców Polski przyczyniły się do utrwalenia w zbiorowej pamięci Niemców stereotypowych wyobrażeń dotyczących tych monarchów, bądź też czy dostarczony przez niemieckich autorów osiemnastowiecznych obraz króla Polski jest zgodny z wiedzą historyczną. W publikacji podjęta została również kwestia roli, jaką Polska odgrywała w osiemnastym wieku i w jaki sposób była ona postrzegana przez zachodnich sąsiadów, co bez wątpienia wpłynęło na określony sposób przedstawiania polskich historycznych postaci w literaturze niemieckojęzycznej tego okresu. Na podstawie tablic narodów oraz wykorzystując wzmianki o Polsce i Polakach zawarte w leksykonie Zedlera starano się ukazać, jakie wyobrażenia o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach zdominowały myślenie osiemnastowieczne jej zachodnich sąsiadów. W pracy uwzględniono także teoretyczne rozważania na temat władcy i jego znaczenia w państwie. Natomiast jako bezpośrednie nawiązanie do badanej epoki przeanalizowano rozprawę Johanna Daniela Titiusa Vom Ursprunge der Königlichen Würde in Polen [O pochodzeniu godności królewskiej w Polsce]. W celu przedstawienia wizerunku monarchy rządzącego w Rzeczypospolitej w niemieckojęzycznej literaturze osiemnastowiecznej skoncentrowano się na źródłowym opisie trzech królów Polski i jednej mitycznej postaci władcy polskiego. Odważna królewna Wanda odrzuciła amory księcia Rytygiera, walczyła z jego wojskami i poświęciła swoje życie dla dobra swojego ludu. Książę Saksonii Fryderyk August I, a zarazem król Polski August II próbował połączyć dwa kraje, Polskę i Saksonię gospodarczo, politycznie i kulturalnie. Z kolei Stanisław Leszczyński i Stanisław August Poniatowski zostali obrani na królów Polski dzięki wsparciu obcych mocarstw (Szwecji, Rosji i Prus).

Książka w języku niemieckim. Format B5 cm, oprawa miękka, 186 s., ilustr.

2011, ISBN 978-83-7654-083-2

Sprzedaż prowadzona w siedzibie PTPN i przez Internet

Cena 28 zł z VAT