Wydawnictwa
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


Publikacje PTPN można nabyć w cenie wydawnictwa w
Księgarnia przy Fredry ul. Fredry 10, Poznań

Odbiór zamówionych książek
osobiście w siedzibie PTPN
lub wysyłka za pobraniem.

Cena przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

Klasycy Nauki Poznańskiej

Wydział I
Filologiczno-Filozoficzny

filologia, językoznawstwo,
filozofia, filmoznawstwo


Wydział II
Historii i Nauk Społecznych

historia, socjologia, etnografia, nauki prawne,
nauki ekonomiczne, archeologia, teologia, socjologia


Wydział III
Matematyczno-Przyrodniczy

matematyka, biologia, geografia, kultura fizyczna


Wydział IV
Lekarski

medycyna, farmacja


Wydział V
Nauk Technicznych

automatyka, informatyka, elektrotechnika, budowa maszyn,
architektura, budownictwo, fizyka techniczna,
matematyka stosowana

Wydział VI
Nauk Rolniczych i Leśnych

rolnictwo, leśnictwo


Wydział VII
Nauk o Sztuce

historia sztuki, muzykologia


Mała Biblioteka
PTPN

seria o charakterze popularnonaukowym, rozmiar kieszonkowy


Wznowienia

Wydawnictwa pozawydziałowe

</