Zapowiedzi wydawnicze na 2015 rok


Wydawnictwa
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk • Szymon Łukasiewicz, Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie niedaleko Poznania.
  Wydanie monografii naukowej finansowane ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego
 • Jak Dąbrowski do Poznania… Rozważania w 210. rocznicę przybycia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do stolicy Wielkopolski, pod. red. Andrzeja Gulczyńskiego
  Wydanie publikacji dofinansowane z budżetu Miasta Poznania
 • Błażej Osowski, Przymiotnik w języku mieszkańców wsi północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski
 • Widzenie awangardy, red. Agata Stankowska, Marcin Telicki, Agata Lewandowska. Tom z serii Polemika krytycznoliteracka w Polsce
 • Biuletyn Historii Wychowania, t. 36 i 37
 • Biuletyn Historii Wychowania, t. 36 i 37 - angielska wersja językowa
 • Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 78 za rok 2017
 • Roczniki Historyczne, t. 83 za rok 2017