Strona w trakcie opracowania

W sprawie zakupu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

 

Wydawnictwo PTPN jest wydawcą następujących czasopism:

Roczniki Historyczne

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Biological Letters

Badania Fizjograficzne Seria A. Geografia

Badania Fizjograficzne Seria B Biologia

Gwary Dziś

Biuletyn Historii Wychowania

Interdisciplinary Studies in Musicology

Lingua Posnaniensis

Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture

Poznańskie Studia Slawistyczne

Forestry Letters

Slavia Antiqua

Slavia Occidentalis

Studia z Automatyki i Informatyki