Nasze wyróżnienia

  • Wyróżnienie Kapituły Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2018 w kategorii Czasopisma Naukowe dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM za „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 14 i 15 (2018), Warszawa 2019

 

  • Nagroda Ancyferowska za najlepszą książkę poświęconą historii Petersburga za publikację Wielonarodowy Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917 autorstwa Bartłomieja Graczyka, Petersburg 2016

 

  • Nagroda główna Pucharu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką w roku 2011 za publikację Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego autorstwa Zbigniewa Golińskiego 

 

  • Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2014 za publikację Podziemia antycznego Rzymu autorstwa Elżbiety Jastrzębowskiej

 

  • Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2013 za publikację Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk autorstwa Macieja Gmysa

 

 

  • Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2009 za publikacje z serii Klasycy Nauki Poznańskiej pod redakcją Alicji Pihan-Kijasowej

 

  • Nagroda KLIO III stopnia w kategorii monografii naukowej za książkę Roberta Traby Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec przyznana przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej za wybitny wkład w popularyzację historii, Warszawa 2005