• Władysław Niegolewski (1857-1859)
  ks. Franciszek Malinowski (1860-1861)
 • hr. Jan Działyński (1861-1865)
 • Kazimierz Jarochowski (1865-1868)
 • Władysław Świderski (1868-1880; w l. 1868-1869 łączył funkcję sekretarza Towarzystwa z funkcją redaktora)
 • Władysław Jażdżewski (1880-1882)
 • Władysław Łebiński (1882-1889)
 • Klemens Koehler (1889-1892)
 • Zygmunt Celichowski (1892-1895)
 • Heliodor Święcicki (1895-1907)
 • ks. Ignacy Warmiński (1907-1909)
 • Stanisław Karwowski (1909-1915)
 • ks. Stanisław Kozierowski (1915-1921) lata 1921-1958 – brak funkcji redaktora; nad wydawnictwami Towarzystwa czuwa przez te lata sekretarz generalny lub jego zastępca Maria Wojciechowska (1958-1961)
 • Stefan Weyman (1961-1972)
 • Jerzy Wisłocki (1972-1983)
 • Wojciech Ryszard Rzepka (1983-1990)
 • Jerzy Świdziński (1990-1992)
 • Jan Maria Piskorski (1992-2005)
 • Alicja Pihan-Kijasowa (2005-2011)
 • Barbara Judkowiak (2011-14.02.2012)
 • Paweł Marszałek (2012-2014)
 • Danuta Konieczka-Śliwińska (2014-2015)
 • Krzysztof Kurek (2015-2017)
 • Tomasz Sobieraj (2017-nadal)