Zapowiedzi wydawnicze

Maria Aleksandra Smoczkiewiczowa, Moje wspomnienia, opracował Norbert Delestowicz

In principio, Mit początku w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka

Maciej Gorczyński, Wacław Borowy versus Adam Grzymała Siedlecki. Spór o racje literatury polskiej, Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Krzysztof Fiołek, Młodopolski spór o Sienkiewicza. Kampania oskarżycielska Stanisława Brzozowskiego oraz reakcje adherentów Litwosa, Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Dariusz Pawelec „Powinna być nieufnością”. Nowofalowy spór o poezję, Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Nie znaleziono produktów, których szukasz.