Zapowiedzi wydawnicze

Michał Kobusiewicz, Moje wspomnienia z archeologia w tle

Tomasz Sobieraj, „Artysta, sztuka i społeczeństwo. Spory i polemiki wokół Confiteor Stanisława Przybyszewskiego”, Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, tom 13

Agnieszka Kwiatkowska, „Polemika wokół Pułtawy i Jagiellonidy, czyli oświeceniowy spór o kształt eposu”, Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, tom 14

Sylwia Panek, Mosty Karola Irzykowskiego

Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek dziewiętnasty wobec sztuk, red. A. Borkowska-Rychlewska, R. Okulicz-Kozaryn, K. Karpińska, A. Krawczyk

Jolenta Brzezińska, Nieznajomi, pod red. J. Sierociuka i J. Kobus

Sylwia Karolak, Spory o Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Lucyna Marzec, „Spór o Granicę Zofii Nałkowskiej”, Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Maria Jolanta Olszewska, „Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie pt. Literatura a życie polskie”. Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Nie znaleziono produktów, których szukasz.