Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie – 1388-1783

wydał Andrzej Janeczek

Nakład wyczerpany

Prace źródłowe Komisji Historycznej PTPN, t. 29

t. I i II + CD ROM

Poznań-Warszawa 2005