Archeologia wobec wyzwań współczesności

18,00 

Spis treści

Prace Komisji Archeologicznej, t. 27

ISBN 978-83-7654-005-4

Poznań 2009, B5, oprawa miękka, 126 s., ilustr., fot.

 

Opis

Niniejsza publikacja zawiera wystąpienia wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Archeologia wobec wyzwań współczesności”, która odbyła się 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Na publikację składa się sześć referatów, podzielonych na dwa bloki. Blok pierwszy otwiera artykuł Zbigniewa Kobylińskiego poświęcony sytuacji archeologii polskiej na początku XXI wieku, w którym autor przedstawia szanse i zagrożenia owej dyscypliny, w kontekście nowych zjawisk społecznych i politycznych zachodzących współcześnie w Europie Środkowej. Drugi artykuł Aliny Jaszewskiej porusza ważną dla środowiska archeologów kwestię prawnych uwarunkowań badań archeologicznych, zwracając szczególną uwagę na regulacje w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego. W kolejnych dwóch artykułach Henryk Machajewski i Zofia Kurnatowska przedstawiają osiągnięcia i porażki archeologii w odniesieniu do konkretnych okresów historycznych – w pierwszym do schyłku starożytności, w drugim do wczesnego średniowiecza. Na blok drugi składają się dwa referaty. W pierwszym, Dominik Abłamowicz, rozpatruje kwestię badań archeologicznych przy tzw. wielkich inwestycjach, natomiast w drugim Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska omawia problemy związane z funkcjonowanie prywatnych firm archeologicznych.
Zarówno pierwszej jak i drugiej części referatów towarzyszą opublikowane wypowiedzi uczestników obrad, którzy zabrali głos w trakcie dyskusji.

Ze wstępu