Gwary Dziś 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej

Gwary Dziś, t. 6

ISBN 978-83-7654-182-2

Poznań 2012, s. 244.

Opis

Odbywające się w Obrzycku spotkania z udziałem coraz liczniejszych Gości z zagranicznych ośrodków slawistycznych dały podstawy do stworzenia Komisji Dialektologicznej afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Pierwsze robocze spotkanie tej Komisji odbyło się w maju 2010 roku, a niniejszy tom stanowi jego pokłosie. Zamieszczono w nim 20 prac członków wspomnianej Komisji, dotykających bieżącej problematyki dialektologicznej obszaru ośmiu języków słowiańskich (białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, macedońskiego, polskiego, rosyjskiego, słoweńskiego i ukraińskiego). Artykuły, w przeważającej części, opublikowano w rodzimych językach Autorów, a każdy z nich opatrzony został streszczeniem angielskojęzycznym.