Horyzonty opery

20,00 

Prace Komisji Muzykologicznej, t. 29

ISBN 978-83-7654-155-6

Poznań 2012, s. 208, il., oprawa miękka

Opis

Monografia zbiorowa pod red. Dobrochny Ratajczakowej i Katarzyny Lisieckiej, Horyzonty opery jest prezentacją trzynastu wnikliwych studiów dotyczących zagadnień operowych, oglądanych z interdyscyplinarnie wyznaczonych perspektyw: literaturoznawczej, muzykologicznej, teatrologicznej, filmoznawczej i historycznej. Ideą przewodnią tomu jest zestawienie różnorodnych sposobów zajmowania się teatrem operowym, uwzględniających aktualną metodologię i europejski stan badań w tej dziedzinie, perspektywę medialną, interdyscyplinarną, badania nad librettem, konteksty społeczno-kulturowe, ale również klasyczne i sprawdzone sposoby uprawiania tej dyscypliny, takie jak badanie źródeł i ich analizy faktografi czno-archiwalne. Redaktorom zależało na możliwie szerokim przedstawieniu atrakcyjności dzieła dramatyczno-muzycznego jako przedmiotu badań, dlatego – co niezwykle cenne – autorzy prezentowanych artykułów, podejmując wybrane tematy w oparciu o własne kwerendy, odkrycia badawcze i aktualną literaturę przedmiotu, zgodnie z naszą sugestią przyjrzeli się różnorodnym horyzontom teatru operowego.