Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na Morawach w świetle historiografii

ISBN 83-7063-402-8

Poznań 2004

Opis

Średniowieczna kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w Europie Środkowo-Wschodniej budziła i wciąż budzi zainteresowanie historyków. Nie mniej fascynujące jest prześledzenie zmieniających się z biegiem lat opinii na jej temat w historiografiach narodowych. Dziewiętnastowieczny i dwudziestowieczny konflikt niemiecko-słowiański znalazł bowiem swoje odzwierciedlenie w ocenie tzw. średniowiecznej kolonizacji wschodniej. Autorka przedstawia poglądy historiografii czesko- i niemieckojęzycznej z ziem czeskich od schyłku XVIII w. po 1989 r. na kolonizację średniowiecznych Czech. Porusza więc zagadnienia:

  • jak sytuacja polityczna, społeczna oraz kulturalna w Europie Środkowo-Wschodniej zaważyła na ocenie znaczenia kolonizacji niemieckiej i na prawie niemieckim w historii Czech i Moraw
  • jaki wpływ miała narodowość poszczególnych uczonych na ich ocenę przeszłości
  • jak z biegiem lat zmieniały się opinie poszczególnych historyków
  • na ile różniły się sądy badaczy wyrażane w ściśle naukowych artykułach od poglądów prezentowanych w publicystyce i syntezach adresowanych do szerszego kręgu odbiorców.