Księga Wojciecha Malskiego namiestnika królewskiego w Wielkopolsce z lat 1440–1447

ISBN 978-83-963556-7-6

ISBN 978-83-7654-483-0

Poznań 2022, str. XXVIII + 122.

Opis

Wojciech Malski był namiestnikiem ustanowionym dla Wielkopolski przez króla Władysława III (Warneńczyka) podczas jego nieobecności w kraju, a potem podczas kilkuletniego bezkrólewia. To bardzo ważny moment w dziejach Polski, gdyż owe „bezkrólewskie” lata sprzyjały ugruntowywaniu się w społeczeństwie zwyczajów samorządowych, które stawały się fundamentem kształtującej się demokracji szlacheckiej. Zachowana księga sądowa namiestnika Malskiego stanowi jedno z najważniejszych źródeł pozwalających śledzić ten ciekawy okres. Księga zawiera zapisy rozpatrywanych przez niego spraw z obszaru szeroko pojętej Wielkopolski, a więc także z ziem sieradzkiej i łęczyckiej oraz Kujaw. Wydanie opatrzone jest wstępem (pokazującym znaczenie tego zabytku), a także indeksami nazw własnych, rzeczowym oraz słów polskich.