Literatura w kręgu sztuki. Tematy – konteksty – medialne transformacje

22,00 

Seria Literatura i sztuka, t. 3
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-7654-373-4; ISSN 2353-3897

Poznań 2016, s. 280, oprawa miękka

Opis

Prezentowana publikacja jest zbiorem dwunastu tekstów naukowych, ze wstępem Seweryny Wysołuch, będących efektem cyklu wykładów Ruchome granice literatury, prowadzonych od 2004 roku przez pracowników i doktorantów Zakładu Semiotyki Literatury UAM w Poznaniu. Niniejsza książka stara się zaprezentować problemy takie jak ikoniczność sztuki oraz kategoria przekładu, obrazu i percepcji. Na warsztat zostały wzięte nie tylko „tradycyjne” związki literatury z malarstwem czy filmem, ale również jej przemiany gatunkowe, pod wpływem nieustannych eksperymentów artystycznych. Autorzy starają się pokazać jak zmienia się myślenie o literaturze, gdy wiąże się ona z innymi dziedzinami sztuki, prezentując też nowe formy koegzystencji, nowe konwencje i gatunki.

Spis treści