Późnoplejstoceńskie osady lessowe na seriach glacjalnych północnozachodniej Polski oraz ich palegeograficzne znaczenie

21,00 

Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Zakładu Geomorfologii Instytutu Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM

ISBN 83-7063-2901-4

ISSN 0137-9971

Poznań 2000, format B5 s. 156, oprawa miękka, il.

Brak w magazynie

Opis

Publikacja jest zbiorem badań autorki nad osadami lessowymi na obszarze Pomorza Zachodniego. Lokalizacja ta zostaje przedstawiona jako przykład różnorodnego uwarunkowania geologicznego, co autorka sprawdza poprzez badania lokalne i laboratoryjne. Przedstawieniu wyników badań towarzysz bogate zaplecze teoretyczne.