Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota

ISBN 978-83-7654-311-6

Poznań 2016, s. 416, il., tab., oprawa twarda

Opis

Podążając przez karty tej książki, przekonamy się o doniosłości rozwiązań przyjętych na Kongresie Wiedeńskim. Niektóre z nich stosunkowo szybko zostały poddane próbie. Tak było z granicami państw, przy których ustalaniu pominięto prawa narodów do samostanowienia. O ile dziś doceniamy znoszenie granic i swobodę przemieszczania (nie tylko osób), o tyle dawniej wartością było ich umocnienie. Zachowaniu ładu służyły zarówno podziały, jak i ich znoszenie oraz wprowadzenie odpowiedniej kontroli. Doniosłe znaczenie miała też idea konstytucji jako fundamentu praworządności oraz tworzenie instytucji demokratycznych, czasem o fasadowym jedynie charakterze. Po Kongresie zaczęły kształtować się nowe tożsamości narodowe, konkurujące często z tożsamością europejską, choć przecież obie się nie wykluczają. Wartością winno być nadal – podobnie jak w Wiedniu – poczucie odpowiedzialności za Europę i umiejętność wzniesienia się ponad partykularne interesy.

Fragment wstępu A. Gulczyńskiego „O budowaniu ładu w Europie”

 

Publikacja dofinansowana z budżetu Miasta Poznania

Dodatkowe informacje

Rodzaj

,