Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców

35,00 

Format B5 cm, oprawa miękka, 242 s.

2011, ISBN 978-83-7654-035-1 ISSN 0137-642X

Opis

Jakie mechanizmy leżą u podstaw różnych literaturoznawczych konstrukcji? Dlaczego niektóre historycznoliterackie wyobrażenia trwale wpływają na nasze postrzeganie epoki, a inne – często równie spójne – pozbawione są siły oddziaływania? Takie oraz pokrewne pytania z regularnością lejtmotywu przewijają się przez książkę, która przy tym dość swobodnie przerzuca czytelnika od literatury polskiej do niemieckiej, od koncepcji pozytywistycznych do postmodernistycznych, od Juliusza Kleinera do Paula de Mana itd. Teksty opublikowane w niniejszym tomie potwierdzają różnorodność romantyzmów, która widoczna jest w potężnych wahaniach nastrojów i postaw – romantyk to twórca ambitnej poetyckiej wizji całości, doświadczający jednak fragmentaryczności poznania, więzień świadomości zafałszowanej, którą porzuca w momencie „roz-czarowania”, utraty złudzeń. Dwoistości kondycji romantycznej towarzyszy równoległe rozwarstwienie badawczych wrażliwości i metod, które jednym razem się krzyżują, innym zupełnie rozchodzą – niektóre z opisywanych dzieł tworzone są zgodnie z filologicznym wzorcem wierności, inne ocierają się o literacką „perwersyjną parafrazę”, jedne zdradzają ambicje syntetyczne, inne powątpiewają w możliwość jakiejkolwiek syntezy, niekiedy na pierwszy plan wysuwa się kontekst społeczno-polityczny, innym zaś razem zagadnienia poetyki i retoryki tekstów. Jeśli dodamy do tego wielotorowość myśli autorów niniejszej książki, osiągniemy być może zamierzony efekt – nieustające wrażenie istnienia romantycznej polifonii.