Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, Cz. IV z. 4 (Squartnycze – Szytowyeczsko)

ISBN 978-83-7063-580-0

Poznań 2008