Społeczeństwo pierwotne jego rozmiary i wzrost

ISBN 83-7063-417-6

Poznań 2004

Opis

„Społeczeństwo pierwotne, jego rozmiary i wzrost” to jedno z najważniejszych dzieł antropologicznych Ludwika Krzywickiego. Wydane w roku 1934 po angielsku, a w 1937 po polsku, nie było dotychczas wznawiane. Autor w sposób wysoce oryginalny podjął próbę rekonstrukcji stosunków demograficznych w społeczeństwach rodowo-plemiennych i swe pionierskie obserwacje na temat rozmiarów populacji „pierwotnych” połączył z rozważaniami odwołującymi się do uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Poruszone przez L. Krzywickiego problemy z zakresu etno-demografii, choć sformułowane przeszło 70 lat temu, „nadal mogą być przydatne i inspirujące nie tylko dla badaczy tzw. kultur plemiennych. Z pewnością rozprawa ta poszerza wydatnie naszą wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństw «pierwotnych» i dlatego można ją rekomendować etnologom i demografom, a także archeologom, antropologom, historykom i socjologom”. (A. Posern-Zieliński)
Ludwik Krzywicki (1859-1941) – wybitny etnolog, antropolog, historyk kultury i socjolog. Krytyczny kontynuator antropologicznej myśli ewolucjonistycznej, którą wzbogacał inspiracjami zaczerpniętymi z materializmu historycznego, antropogeografii, etnopsychologii i etno-demografii, autor wielu dzieł z zakresu etnologii Polski, antropologii ogólnej i antropologii społeczno-kulturowej. Swe trzy wielkie monografie poświęcił tradycyjnym społeczeństwom rodowo-plemiennym (Ustroje społeczno-gospodarcze, 1914; Społeczeństwo pierwotne, 1934; Pierwociny więzi społecznej, 1957). Wykładał w Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie, a w niepodległej Polsce objął Katedrę Ustrojów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Współtworzył także Główny Urząd Statystyczny, był członkiem Akademii Umiejętności, a jako sympatyk socjalizmu często angażował się społecznie. Pozostawił po sobie imponujący dorobek publicystyczny i naukowy także w zakresie historii kultury, socjologii i teorii ekonomii.