Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse

Poznańskie Studia Operowe, T. 6

Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Muzykologicznej, tom 19.

Wydanie publikacji dofinansował Komitet Badań Naukowych

ISBN 83-7063-437-0

Poznań 2005, B5, s. 188, il., oprawa miękka,

Opis

Publikowana praca zawiera teksty poruszające zagadnienia nader różne, których prezentacja często ma charakter wstępnego rekonesansu do badań zakrojonych na szerszą skalę. Przedmiotem rozważań jest zarówno sam autor Strasznego dworu na tle miejsc, w jakich przebywał, ról, jakie odgrywał, kontekstów, które go kształtowały (D. Ratajczakowa, A. Wypych-Gawrońska, R. Okulicz-Kozaryn), jak i twórczość Moniuszki – jej historyczne, gatunkowe i estetyczne charakterystyki (E. Nowicka, G. Zieziula, Sz. Paczkowski, M. Komorowska), libretta (A. Borkowska-Rychlewska) oraz rezonans w czasach kompozytorowi współczesnych i w XX wieku (A. Marszałek, D. Szymocha, M. Dziadek, R. Ciesielski).