Czas wolności – czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce

90,00 

ISBN 978-83-7654-410-6

Poznań 2019, okładka twarda,  s. 443

Kategorie: ,

Opis

Finalnym elementem realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk trzyletniego projektu Poznański sposób na nie podległość była konferencja naukowa Czas przemian – czas wolności. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce. Celem konferencji było przedstawienie przez naukowców reprezentujących różne dyscypliny najnowszych wyników badań dotyczących Traktatu wersalskiego i jego znaczenia dla stworzenia ładu w Europie, a także od powiedź na pytanie, jak wgląda Europa po upływie całego wieku. Upamiętniono ponadto w ten sposób setną rocznicę podpisania aktu, który pieczętował odrodzenie państwa polskiego i umożliwiał włączenie kolejnych terytoriów w jego skład. Zasadnicza część problemów podjętych na konferencji została opracowana w formie artykułów i zamieszczona w niniejszej książce. Przedstawiają one podsumowanie badań nad istotnymi zagadnieniami rozstrzygniętymi w czasie konferencji pokojowej, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej Polski, ale w szerszym, zarówno terytorialnie, jak i czasowo, kontekście. Są to zatem artykuły ukazujące nowy ład w Europie i na świecie (system wersalsko-waszyngtoński), odrodzenie państwa polskiego i uznanie go za podmiot prawa międzynarodowego, stopniowe przejmowanie terytoriów wchodzących dotąd w skład Rzeszy, a także postawy różnych grup społecznych.