IURA VICARIORUM. Kopiariusz kolegium wikariuszy katedry poznańskiej

100,00 

Poznań 2023

ISBN (PTH) 978-83-67609- 39-5
ISBN (PTPN) 978-83-7654- 528-8

DOI 10.56091/FJF18TJ

okładka miękka, str. 864

 

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
w latach 2017–2022, nr projektu 0470/NPRH5/H30/84/2017

Kategorie: ,

Opis

Publikacja przynosi wydanie jednego z najcenniejszych skarbów archiwalnych Wielkopolski. Była to księga, w której zbierano odpisy dokumentów gromadzonych przez wikariuszy  katedry poznańskiej (zastępujących kanoników w codziennej służbie liturgicznej). Księga, przechowywana obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została założona ok. 1420 r. i kontynuowana potem aż po XVII w. Dziwnym zrządzeniem losu księga nie została nigdy systematycznie wykorzystana przez historyków. W czasie II wojny światowej wywieźli ją Niemcy i zaginęła, a odnaleziona została w 2004 r. w Pradze i sprowadzona do kraju.

Zawiera ponad 650 dokumentów, przeważnie z XV w. Jest to bardzo bogaty materiał, dotyczący głównie spraw majątkowych, ale pokazujący całe społeczeństwo Wielkopolski, także chłopów. Zbiór daje znakomite wyobrażenie o funkcjonowaniu dokumentacji pisanej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.