Spór o Conrada (1945-1948)

25,00 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 10

ISBN 978-83-7654-400-7

Poznań 2018, A5, s. 320, oprawa miękka

Opis

Publikacja na łamach „Twórczości” artykułu O lackim tragizmie Jana Kotta zapoczątkowała w 1945 roku najistotniejszy spór literacki pierwszych lat powojennych. Twórczość Josepha Conrada stała się dla dyskutantów punktem wyjścia do serii wypowiedzi o etosie Armii Krajowej, a także o dziedzictwie polskiej kultury w kontekście następstw II wojny światowej oraz współcześnie narzucanego komunizmu. Kott, zaangażowany  w  rewolucyjną przemianę społeczną i polityczną, podważał imponderabilia i uznawał historię za miarę ludzkich czynów. Conrad, wyrażający w swej twórczości przekonanie o zasadniczej niezmienności natury ludzkiej, był dla niego pisarzem służącym społecznie nieużytecznym ideałom heroizmu i wierności. W imię tradycyjnego humanizmu polemikę z Kottem podjęli wybitni pisarze i publicyści, m.in. Antoni Gołubiew, Jan Dobraczyński, Maria Dąbrowska, Hanna Malewska, Stefan Kisielewski, Józef Chałasiński i Gustaw Herling-Grudziński.

Spis treści