Dzieje Polski

Richard Roepell

Nakład wyczerpany

Seria Wznowienia, t.

ISBN 83-7063-446-X

Poznań 2005

Opis

Wznawiane Dzieje Polski (Geschichte Polens) Richarda Roeplla, od 1860 r. honorowego członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, stanowiły nowatorskie w swoim czasie spojrzenie na epokę piastowską. Ukazały się w 1840 r. w Hamburgu i były oparte na krytycznie opracowanym materiale źródłowym, zbieranym między innymi w archiwach Gdańska i Wielkopolski. Autor przedstawił dzieje monarchii Piastów do 1300 r. w dwóch etapach: powstawania państwa (850-1138) i jego rozpadu (1140-1300), realizując ideał historiografii wypracowany przez Leopolda Rankego. Jednocześnie bliska mu tradycja romantyczna przejawiła się w opisie historyczno-geograficznym Słowiańszczyzny.
Książka – adresowana głównie do czytelnika niemieckiego, gdyż – pisał Roepell – „my, Niemcy, z trudem tylko potrafimy bez uprzedzeń pojąć ducha słowiańskiego i oddać mu sprawiedliwość” – odniosła sukces nie tylko w Niemczech, lecz i w będącej pod zaborami Polsce. Według słów Klausa Zernacka, wysoka ocena dzieła do dziś zachowała aktualność.