Studia nad osadnictwem Małopolski

Seria Wznowienia, t. 9

ISBN 83-7063-316-1

Poznań 2001

Opis

„Opublikowane w 1905 r. Studia nad osadnictwem Małopolski należą, od bez mała stulecia, do kanonicznego zestawu klasyki polskiej historiografii. W liczącym ponad czterysta publikacji dorobku Franciszka Bujaka zajmują miejsce naczelne jako jego największa i najważniejsza praca z zakresu mediewistyki, która przyniosła mu veniam legendi, otworzyła drogę kariery akademickiej, ustaliła pozycję w świecie uczonych”.

Andrzej Janeczek, Franciszek Bujak: historyk w nurcie życia