Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych

Maciej Kaczmarek

72,00 

Prace Komisji Archeologicznej, t. 28

ISBN 978-83-7654-185-3

Poznań 2012, A4 cm, oprawa twarda, 518 s., lustr., tab., mapy.

Opis

W książce po raz pierwszy przedstawiono problematykę interregionalnych kontaktów wymiennych, utrzymywanych przez społeczności zasiedlające Nizinę Wielkopolsko-Kujawską w epoce brązu (2000–750 p.n.e.). W szerokiej perspektywie analitycznej szczegółowemu opracowaniu poddano dostępną bazę ruchomych źródeł archeologicznych, przede wszystkim wytworów metalowych (brązowych i złotych), bursztynowych oraz kamiennych, które mogą być interpretowane jako przedmioty importowane z kilku ościennych ośrodków wytwórczych bądź ich lokalne naśladownictwa. Podstawowe wektory napływu obcych produktów do Wielkopolski, na Kujawy i ziemię lubuską wiążą się z lokalizacją trzech głównych centrów metalurgicznych:
– nordyjskiego i powiązanych z nim warsztatów pomorskich na północy;
– węgiersko-siedmiogrodzkiego, wschodnioalpejsko-naddunajskiego i zachodnioalpejskiego na południu;
– nadłabskiego na zachodzie.
Konkluzję rozważań podjętych w niniejszej monografii stanowi próba rekonstrukcji przebiegu dalekosiężnych szlaków wymiennych, łączących Nizinę Wielkopolsko-Kujawską z resztą „brązowej” Europy oraz interpretacja tego fenomenu.