Rodowód Pierwszych Piastów

Kazimierz Jasiński

Nakład wyczerpany

ISBN 83-7063-409-5

Poznań 2004

Opis

Wznawiany Rodowód pierwszych Piastów Kazimierza Jasińskiego po raz pierwszy ukazał się w 1992 r. i błyskawicznie zniknął z księgarń. Wchodzi w skład zamierzonego cyklu Rodowód Piastów. Obejmuje najstarsze pokolenia dynastii – budowniczych naszej państwowości – od niepewnych przodków Mieszka I po pokolenie dzieci Bolesława III Krzywoustego (zm. 1138). Ustalenia autora oparte są na imponującej kwerendzie źródłowej i doskonałej analizie źródłoznawczej, przeprowadzanej zawsze z należytą ostrożnością. Dopełnia go szczególnie cenny wstęp autorski, zawierający historię i charakterystykę badań nad genealogią piastowską oraz ważne uwagi na temat pochodzenia nazwy Piastowie. Rodowód pierwszych Piastów stanowi dobrą próbę znakomitego pisarstwa Kazimierza Jasińskiego.