Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś

Marian Fuks

Nakład wyczerpany

Mała Biblioteka PTPN, t. 3

ISBN 83-7063-287-4

Poznań 2000, A6, s. 131, il., oprawa miękka

Opis

M. Fuks urodził się w Płońsku w 1914 r., a wychował w przedwojennej Warszawie, której znaczną cześć ludności stanowili Żydzi. W 1939 r. dostał się di niewoli sowieckiej i w tamtejszych łagrach przetrwał Zagładę. W niniejszej książeczce, która stanowi krótkie podsumowanie dorobku dziennikarskiego i naukowego autora z kilku dziesięcioleci, daje on świadectwo przynależności Żydów do kultury polskiej, świadectwo niewątpliwie zabarwione emocjonalnie, bardzo osobiste, lecz przez to jeszcze bardziej interesujące, o charakterze poniekąd źródłowym.

Spis treści