Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909. Przedmowa Witold Molik

37,00 

Publikacja została wydana we współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym „Gniazdo”

ISBN 978-83-943041-4-0; 978-83-765432-7-7; ISSN 2544-1183

Mnichowo – Poznań 2017, s. 439, il., tab., oprawa twarda

Brak w magazynie

Opis

Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działające nieprzerwanie od 1841 do 1939 roku, to „kluczowa organizacja poznańskiego systemu prac organicznych, niezwykle istotna w kształtowaniu polskiej klasy średniej w Poznańskiem XIX wieku, w tym tutejszej inteligencji”. Praca, autorstwa Dobrosławy Guci Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909, obejmuje w głównym zrębie imienny spis stypendystów TNP (ponad 5200 nazwisk). Podstawą jej opracowania były drukowane przez Dyrekcję Towarzystwa „Wykazy stypendystów”. Praca została opatrzona „Przedmową” Profesora Witolda Molika. W kolejnych rozdziałach autorka krótko przedstawiła podstawę źródłową opracowania, Towarzystwo Naukowej Pomocy i jego stypendystów, oraz szczegółowo opisała sposób opracowania bogatego materiału źródłowego. Publikacja zawiera także kilka cennych aneksów. Zrąb główny pracy to imienny spis stypendystów TNP wywodzących się z różnych warstw społecznych, w układzie alfabetycznym, w którym zapisano miejsce jego urodzenia lub zamieszkania, lata nauki z podaniem nazwy szkoły/uczelni/mistrza zawodu, wysokość przyznanego mu przez Dyrekcję stypendium oraz dane zawarte w kolumnie „Uwagi” oryginalnych „Wykazów” przynoszące wiele cennych informacji o stypendyście, jego nauce, zmianie szkół, czy rezygnacji z dalszego pobierania stypendium.

Spis treści