Peter Kivy i jego filozofia muzyki

24,00 

Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej, t. 3

ISBN 978-83-7654-345-1

Poznań 2015, s. 378, oprawa miękka

Opis

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom „Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej” poświęcony filozoficznej refleksji Petera Kivy’ego. Profesor Kivy od lat należy do grona najwybitniejszych filozofów muzyki, a zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje wiele kwestii o interdyscyplinarnym charakterze. Tym samym jego refleksja sprzyja dialogowi pomiędzy estetykami, muzykologami, psychologami, literaturoznawcami czy kulturoznawcami. Amerykański uczony pozostaje wierny metodologii wypracowanej na gruncie filozofii analitycznej, deklarując wielokrotnie zamiłowanie do umiarkowanego formalizmu. Uwidacznia się to zwłaszcza w jego refleksji na temat ekspresywności dzieła muzycznego, która stanowi ważny wątek szerszego namysłu filozofa nad kwestią rozumienia i percepcji muzyki. Spośród innych zagadnień poruszanych przez uczonego trzeba wymienić problematykę geniuszu, autentyczności w wykonawstwie i odbiorze muzyki, historię i teorię opery, a także związki zachodzące pomiędzy muzyką a innymi sztukami, zwłaszcza zaś literaturą. Staraliśmy się w niniejszym tomie zachować wielość perspektyw i zakresów badawczych uprawianych przez amerykańskiego filozofa, co ujawnia się nie tylko w postaci przekładów fragmentów prac Kivy’ego, lecz także w krytycznych komentarzach do jego prac. Mając na uwadze fakt, że myśl Petera Kivy’ego jest niemal nieobecna w polskiej refleksji o muzyce, inicjatywa Laboratorium Myśli Muzycznej zdaje się torować drogę dla dalszych działań wydawniczych i konferencyjnych badaczy skupionych wokół niniejszego projektu. […]

fragment Od redakcji

Spis treści