Literatura i Sztuka

ISSN 2353-3897
Seria pod redakcją Agaty Stankowskiej.
Obraz i słowo, malarstwo i literatura są być może najważniejszymi językami europejskiej kultury. Od momentu swego powstania wzajem się oświetlały i reinterpretowały, wykształcając przy okazji cały szereg strategii konwersacyjnych i typów nawiązań, właściwych ich odmiennym materiom. Literacka ekfraza, pragnąca sprostać Horacjańskiej formule ut pictura poesis, a w jeszcze większym stopniu jej współczesne intertekstualne wcielenie, w którym opis zastąpiony zostaje przez interpretację, budziły i budzą żywe zainteresowanie badaczy oraz miłośników literatury i sztuki. Stanowią wszak jedną z najciekawszych płaszczyzn przejawiania się kulturowego dialogu, w którym namysłowi nad wartością i egzystencjalnym doświadczeniem towarzyszy uwaga dla estetycznych form i poetologicznych formuł. Seria wydawnicza „Literatura i Sztuka” (pod red. naukową Agaty Stankowskiej) poświęcona jest szeroko rozumianym korespondencjom między sztuką słowa i obrazu.

Wyświetlanie wszystkich 6 wyników