Fiction de l’histoire. Formes et imaginaires de la rupture – Vol. II

20,00 

Problematykę szkiców zamieszczonych w tomie Fikcja historii. Formy i wyobrażenia zerwania wyznacza refleksja nad wielością sposobów uobecniania się myśli o nieciągłości historii, zmiany w kulturze dawnej i współczesnej, nad różnorodnością przeżywania procesu dziejowego w odmiennych formach ekspresji, językach, gatunkach wypowiedzi (w literaturze, malarstwie, filmie, teatrze, muzyce). Proponujemy badanie dyskursów historii – semiotycznych, językowych, gatunkowych form uobecniania się procesu historycznego, kulturowych, artystycznych i komunikacyjnych sposobów wyrażania (się) historii pojmowanej jako dziejowość. Zależy nam więc nie tylko na badaniu tekstów historiograficznych, ale również wszelkich, także „przed-” i pozapiśmiennych form wyrażania, konstruowania i przekazu doświadczenia historycznego

Spis treści

Opis

ISBN 978-83-7654-175-4

Poznań 2012