„Powinna być nieufnością”. Nowofalowy spór o poezję

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 18

ISBN 978-83-7654-465-6

Poznań 2020, s. 325, oprawa miękka

Opis

Publikacja przedstawia najważniejsze wystąpienia programowe z okresu tzw. burzy i naporu (1967–1976) Pokolenia 68 (Nowej Fali) w poezji polskiej. We wprowadzeniu do tekstów źródłowych  (autorstwa m.in. Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera, Krzysztofa Karaska) Dariusz Pawelec odtwarza okoliczności związane z narodzinami i krystalizacją pokoleniowej świadomości, omawia tezy programowe i spory wewnątrz pokolenia oraz wystąpienia polemiczne wobec poprzedników (Orientacja Hybrydy, Pokolenia 56). Wybór tekstów źródłowych został podzielony na pięć grup: zbiór wczesnych manifestów, znaczące szkice programowe i polemiki, dojrzałe diagnozy dotyczące sytuacji pokolenia, dyskusja wokół tez o tzw. świecie nie przedstawionym (w tym wewnątrzpokoleniowy spór o wartość poezji Zbigniewa Herberta) oraz polemika wokół aktualizacji przesłania Czarodziejskiej góry Tomasza Manna.

Spis treści