Społeczności lokalne wybranych gmin Wielkopolski wobec zagadnień rozwoju społeczno-gospodarczego

Wydano z pomocą Komitetu Badań Naukowych i Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

ISBN 83-7063-301-3

ISSN 0137-9971

Poznań 2001, format B5, s. 132, oprawa miękka

Opis

Wydawnictwo zawiera stan badań nad społeczno-gospodarczym rozwojem gmin wielkopolskich. Autor dokonał wyboru gmin oraz zbadał na ich przykładzie czynniki związane z rozwojem lokalnym i społeczno-gospodarczym regionu.