Studia Europaea Gnesnensia / Gnieźnieńskie Studia Europejskie (Czasopismo)

47,00 

ISBN 978-83-7654-015-3 ISSN 2082-5951

Kategoria:

Opis

Projekt Studia Europaea Gnesnensia powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie i obejmuje czasopismo ukazujące się w rytmie półrocznym oraz serię monografii. http://www.ceg.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=116&Itemid=291〈=pl Dynamiczne przemiany kulturowe współczesnej rzeczywistości, w tym zjawisko wielokulturowości, wywołują ożywione zainteresowanie przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (antropologów kulturowych, etnologów, historyków, kulturoznawców, filozofów, językoznawców, literaturoznawców i innych) i pokazują zarazem, że opis i ocena dzisiejszego świata nie są możliwe bez badań interdyscyplinarnych, analizujących zjawiska zarówno doby współczesnej, jak i minionych wieków. Czasopismo „Gnieźnieńskich Studiów Europejskich” jest odpowiedzią na to zainteresowanie i stanowi forum dla dyskusji nad historycznym dziedzictwem i kondycją duchową dzisiejszej Europy i ich oddziaływaniem na kulturę światową. Pismo jest otwarte dla badaczy nie tylko z Gniezna i Wielkopolski, ale z całej Polski, Europy i świata.