Attrybutywizm kognitywny. Wzmocnienie metodologicznej pozycji matematyki

21,00 

ISBN 978-83-7063-519-0

Poznań 2007

Opis

Ukrytym mottem tej książki jest zdanie św. Augustyna Ordo est anima rerum tramesque ad Deum (Porządek jest duszą wszechrzeczy i drogą do Boga). Atrybuty bytu jako właściwości, czyli zbiory dystrybutywne własności określające zbiory kolektywne rzeczy, które te własności mają, są, wg reizmu T. Kotarbińskiego, pozorne, fikcyjne, ale wg atrybutywizmu kognitywnego stanowią jedyną szansę poznawania rzeczy. Służą do tego odpowiednie zmysły, metryfikacja oraz rozwiązywanie sytuacji zadaniowych. Istotą poznania jest ujęcie relacji różności następczej, wielkościowej lub czasowej oraz różności równoczesnej. Relacja różności następczej wielkościowej wprowadza zbiory dystrybutywne oraz zbiory hierarchiczne statyczne, a relacja różności następczej czasowej – zbiory hierarchiczne celów i operacji zmieniających rzeczywistość. Uważny Czytelnik potrafi sam poprawnie zdefiniować pojęcie „matematyka” nie mające aktualnej definicji, pojęcie „liczba” nigdy dotąd nie zdefiniowane czy pojęcie „figura geometryczna elementarna”, źle zdefiniowane, a także pojęcia: relacja, operacja, zbiór kolektywny, zbiór dystrybutywny, zbiór hierarchiczny, system konkretny i relacyjny, statyczny i dynamiczno-funkcjonalny, wreszcie związek matematyki z systemologią. Książkę tę kieruję do wszystkich osób zainteresowanych, a zwłaszcza do naukowców teoretyków i empiryków oraz do nauczycieli matematyki, by nasze dzieci ucząc się jej, przeżywały piękno jej systemowego porządku.