„Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy”. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego

ISBN 978-83-7654-318-5

Poznań 2016, s. 197, format: 20,5 cm x 26,7 cm, oprawa twarda, il.

Opis

Publikacja jest zbiorem trzynastu tekstów naukowych będących owocem seminariów „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego”, organizowanych w latach 2010–2014 w ramach Dekady Jubileuszowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z inicjatywy Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy wsparciu JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Bronisława Marciniaka. Kolejne teksty mają za zadanie przybliżyć czytelnikowi historię powstawania uniwersytetu, jednocześnie przedstawiając mu postaci wybitnych naukowców, członków Komisji Organizacyjnej, zabiegających o jego utworzenie: Heliodora Święcickiego, Józefa Kostrzewskiego, Michała Sobeskiego i Stanisława Kozierowskiego. Otwierający pracę artykuł ukazuje historię czterechsetletnich starań o utworzenie uniwersytetu w Poznaniu, kolejne, podzielone na cztery tematyczne części, przybliżają biografię oraz najnowsze analizy wybitnych osiągnięć każdego z członków Komisji Organizacyjnej, z uwzględnieniem ich szczególnej roli i zasług w tworzeniu Uniwersytetu Poznańskiego. Zamykającym tom test jest charakterystyką struktury kadry naukowej uczelni w początkowych latach jej działalności.

Spis treści