Florian Dąbrowski. Pisma o muzyce

15,00 

PTPN Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Muzykologicznej – tom 8

we współpracy z Państwową Filharmonią w Poznaniu

Wydano z pomocą finansową Władz Miasta Poznania oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich

ISBN 83-7063-209-2

Opis

Profesor Florian Dąbrowski obchodził 2 maja 1998 r. 85-lecie urodzin. Z tej okazji jako wyraz uznania i hołdu dla Profesora przyjaciele, uczniowie i współpracownicy wydają, które są jednym ze śladów Jego wielorakiej i bogatej działalności – kompozytorskiej, pedagogicznej, wychowawczej, pisarskiej i animatorskiej. Publikacja zawiera kolejno pisma historyczne i historyczno-estetyczne dotyczące twórców i ich dziel; pisma o życiu muzycznym i wychowaniu muzycznym; krytyki muzyczne z lat 1962-1996 oraz teksty okolicznościowe.