Gospodarz. Gospodyni Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego

pod redakcją Błażeja Osowskiego

Nakład wyczerpany

Wielkopolskie Słowniki regionalne

Gospodarz ISBN 978-83-7654-363-5

Gospodyni ISBN 978-83-7654-359-8

Poznań 2018, 362 + 360, il., oprawa twarda

Opis

Słownik składa się z dwóch tomów stanowiących komplet: Gospodarz oraz Gospodyni.

Prezentowane słowniki dokumentują nie tylko słownictwo, lecz także kulturę mieszkańców powiatu kolskiego. Wielkopolska wschodnia jest niezwykle ciekawym obszarem pogranicznym – zderzają się tu cechy językowe wielkopolskie, kujawskie, mazowieckie i małopolskie. Jednocześnie jest to obszar nadal słabo zbadany. Gospodyni i Gospodarz w pewnym stopniu zmieniają ten stan rzeczy i pokazują lokalne słownictwo w układzie tematycznym – osobno typowe zajęcia kobiety i mężczyzny na dawnej wsi. Warto podkreślić, że przy zbieraniu materiału językowego uczestniczyła młodzież kolskich szkół średnich, co pozwoliło jej zapoznać się z kulturą własnego regionu oraz przyczynić do zachowania jego dziedzictwa językowego.