Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla

32,00 

Studia Europaea Gnesnensia – Monografie, t. XX

ISBN 978-83-7654-324-6

Poznań 2015, s. 284, oprawa miękka ze skrzyedłkami

Opis

Książka, którą oddajemy Czytelnikowi do ręki, powstała na bazie pracy zrealizowanej w ramach grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych (2006-2008) i podejmuje obszerny kontekst zagadnień związanych z problematyką żydowską XIX i XX w. w Polsce i Europie, a klamrą zamykającą te zjawiska jest syjonizm postulujący budowę państwa Żydów w „Ziemi Obiecanej”. Inicjatorem tego ruchu był Theodor Herzl (1864-1904), a narzędziem tzw. promocji syjonizmu i jego postulatów miała być szeroko pojęta kultura wizualna. Jako że brak dotąd zarysu ewolucji ikonograficznej z zakresu historii sztuki i studiów żydowskich, którą nazwać można syjonistyczną, nie tylko w kontekście ikony Herzla, lecz syjonizmu jako całości, publikacja ta stanowi więc pierwszą syntetyczną próbę podjęcia tego typu badań, nie tylko w Polsce, ale w Europie Zachodniej, USA i Izraelu.

Spis treści