Gród piastowski w Gieczu. Geneza – funkcja – kontekst

Publikacja wydane we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodkiem studiów pradziejowych i średniowiecznych w Poznaniu

ISBN 978-83-7654-330-7

Poznań 2016, s. 336, il., oprawa miękka

Opis

Publikacja dotyczy jednego z tzw. wielkich grodów Bolesława Chrobrego, wymienionego w Kronice polskiej Galla Anonima (I.8). Prezentuje wyniki dyskusji przedstawicieli nauk społeczno-historycznych z Polski i zagranicy, którą zorganizowano w związku ze wznowieniem w ostatniej dekadzie XX wieku na terenie Giecza badań archeologicznych. Dyskusję skoncentrowano wokół trzech zagadnień: roli gieckiego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się państwa Piastów, znaczenia Giecza w okresie funkcjonowania monarchii piastowskiej oraz znaczenia tegoż miejsca dla rodu panującego.