Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk

 

Prace Komisji Muzykologicznej, t. 30

Wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekana Wydziału Historycznego oraz Katedry Muzykologii UAM

ISBN 978-837654-236-2

Poznań 2012, 886 s., il., oprawa twarda

Opis

Książka składa się z trzech części. Celem pierwszej jest usytuowanie muzyki w horyzoncie kulturowym Młodej Polski i europejskiego symbolizmu. Druga przynosi omówienie wybranych dziel młodopolskich, które wchodziły w interakcję z rozmaitymi wytworami innych dziedzin sztuki. W części trzeciej autor przygląda się wybranym kategoriom estetycznym, motywom, toposom, inspiracjom malarskim i rzeźbiarskim.

 

Publikacja wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę z zakresu historii muzyki polskiej w 2015 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury (Zobacz na stronie NCK)