Hiszpania – mit czy rzeczywistość?

Publikacja wydana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Studia Europaea Gnesnensia – Monografie, t. IX

ISBN 978-83-7654-167-9

Poznań 2012, 263 s.,