Karaimi polscy

Grzegorz Pełczyński

Nakład wyczerpany

Mała Biblioteka PTPN, t. 13

ISBN 83-7063-406-0

Poznań 2004, A6, s. 92, il., oprawa miękka

Opis

W VIII w. wśród Żydów w Persji powstała grupa religijna, która uprościła szereg zasad judaizmu, odrzucając Talmud. Przybrała ona nazwę Karaimów. Karaimi, prowadząc działalność misyjną, zdołali nawrócić część ludności Chazarii. Po upadku tego państwa Chazarowie z Krymu przekształcili się w grupę etniczno-religijną. W XIV w. część owych Karaimów przybyła z Krymu na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i związała się z państwem litewsko-polskim. Zaledwie kilkusetosobowa społeczność Karaimów zamieszkujących obecnie Litwę i Polskę – określana właśnie jako Karaimi polscy – próbuje zachować swoją oryginalną kulturę oraz tożsamość.

Spis treści