Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski

42,00 

Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej tom XXVI

Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Władz Miasta Kalisza, Władz Miasta Poznania, i Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISBN 83-7063-243-2

Opis

Tom XI Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, kontynuacja tomów wydanych w latach 1877-1881, 1908 i 1982-1993, zawiera 324 dokumenty, dotąd w Kodeksie nie publikowane, a odnalezione przez wydawców po wydaniu tomów poprzednich. Pochodzą one z lat 1225-1444. Tom stanowi więc suplement i do tomów I-IV i do tomów VI-X.