Kontekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej.

47,00 

Prace Komisji Filologicznej, t. 67

ISBN 978-83-7654-043-6

Poznań 2011, B5 cm, oprawa twarda, 426 s., ilustr.

 

Opis

Tom zawiera 27 tekstów poświęconych sferze kultury popularnej, do których należy komiks. Podzielone zostały na siedem części tematycznych: 1 – (Inter)tekstualność komiksów, 2 – Między komiksem a filmem, 3 – Pamięć, historia, polityka, 4 – Konteksty (wielo)kulturowe, 5 – Studia genderowie, 6 – Rozważania teoretyczno-krytyczne oraz 7 – Komiks w bibliotece. W tomie znalazły się m.in. opracowania literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców i filozofów. Poruszono zagadnienia, które wcześniej nie były znane polskim czytelnikom – np. komiks afrykański czy genderowie interpretacje opowieści graficznych.

Współwydawcy: Instytut Kultury Europejskiej UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu