Landbuch Księstw Świdnickiego i Jaworskiego. Tom I: 1366-1376

Publikacja dostepna na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t.

ISBN  8370634001

Poznań 2004

Opis

Landbuch Księstw Świdnickiego i Jaworskiego stanowił księgę, do której wpisywano wystawione przez przedstawicieli miejscowej władzy dokumenty dotyczące spraw majątkowych. Jest zatem nieocenionym źródłem dla wszelkich badań nad historią osadnictwa, stosunkami własnościowymi, prozopografią, genealogią rodzin rycerskich i wybitniejszych mieszczańskich, dziejami kościelnymi, a także sprawami społeczno-politycznymi.
Landbuch Księstw Świdnickiego i Jaworskiego, tom I: 1366-1376, Poznań 2004
Landbuch Księstw Świdnickiego i Jaworskiego, tom II: 1385-1395, Poznań 2000
Landbuch Księstw Świdnickiego i Jaworskiego, tom III: 1396-1407, Poznań 2007