Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989

26,00 

Poznańskie Studia Operowe, t. X

ISBN 978-83-7654-243-0

Poznań 2014, s. 230, il., oprawa twarda

Opis

Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989 jest książką poświęconą recepcji postaci i dzieła Stanisława Moniuszki rozpatrywanych pod kątem znaczenia tego kompozytora dla polskiej kultury. Autorka analizuje związek pomiędzy pamięcią zbiorową Polaków a fundamentalną dla niej koncepcją wieszcza narodowego oddziałującą na oczekiwania społeczeństwa względem artystów i ludzi kultury. Analiza wizerunku Moniuszki kreowanego w polskim piśmiennictwie lat 1858-1989 ujawnia procesy mitologizacyjne widoczne dzięki konfrontacji ocen z materiałem słowno-muzycznym najczęściej przywoływanych przez badaczy i recenzentów utworów tego kompozytora. Rozprawa plasuje się na przecięciu kilku dyscyplin: muzykologii, socjologii i językoznawstwa.

 

Książka wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę z zakresu historii muzyki polskiej w 2015 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury (Zobacz na stronie NCK)