Musica incrostata. Szkice o muzyce Krzysztofa Meyera

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół nauk, Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Muzykologicznej, tom 15

Publikacja wydana we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, oddział w Poznaniu

ISBN 83-7063-394-3

Poznań 2003, B5, s. 272, il., oprawa miękka

Opis

Thomas Weselmann odpowiada na pierwszych kartach książki na pytania m.in. o to, w jaki sposób komponuje Krzysztof Meyer, oraz do kogo jest adresowana jego muzyka. Przedstawia jego twórczość z dwóch perspektyw: emocjonalnego oddziaływania na odbiorcę i racjonalnego podporządkowania materii dźwiękowej. Pierwsza opisana jest z pozycji słuchacza, druga – czytelnik partytury. Kolejna część poświęcona jest dwom gatunkom artysty: koncertom instrumentalnym i kwartetom smyczkowym. Na koniec autor stara się dociec powodu, dla którego kompozytor tworzy właśnie w taki a nie inny sposób oraz stawia pytania dotyczące kształtu utworów Krzysztofa Meyera w przyszłości.

Spis treści